Klimaatverandering verhoogt landenrisico

Atradius nieuws

Amsterdam, 4 juni 2021 - Landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië-Pacific worden het meest getroffen door de economische gevolgen van klimaatverandering

Klimaatverandering heeft wereldwijd een negatief effect op economieën, op hun overheidsfinanciën en op de internationale handel. Dit brengt voor de getroffen landen een verhoogd landenrisico met zich mee, een factor van belang bij export en internationale aannemerij. Volgens de economen van Atradius worden de opkomende economieën van Afrika, Latijns-Amerika en Azië-Pacific het zwaarst getroffen doordat zij veelal slecht voorbereid zijn op klimaatverandering.

In Afrika spelen vooral de veranderende neerslagpatronen de economie parten. Droogte, maar ook toenemende regenval hebben een negatief effect op de landbouw, die in veel landen een groot deel van de economie uitmaakt. Hogere temperaturen en extreme regenval leiden bovendien tot ziektes als malaria en knokkelkoorts. Daarnaast heeft droogte een negatief effect op de energievoorziening. Behalve in Latijns-Amerika en Azië zal met name in het zuiden van Afrika de waterkrachtcapaciteit afnemen door vaker voorkomende droogteperioden.

De dreiging die uitgaat van zeespiegelstijging is vooral relevant voor de economieën van Azië, de Pacific en het Caribisch gebied. Met name de kleine eilandstaten worden hard getroffen doordat vaak een groot deel van het landoppervlak wordt bedreigd. Dezelfde regio‚Äôs zijn ook kwetsbaar voor natuurrampen als orkanen en hevige stormen die als gevolg van klimaatverandering vaker voorkomen en grote schade toebrengen.

Volgens Atradius brengt klimaatverandering ook kansen met zich mee, met name op het gebied van klimaatadaptatie. Ondernemingen die nieuwe technologieën ontwikkelen op het gebied van hernieuwbare energie of actief zijn in de bouw van irrigatie- en ontziltingsinstallaties of offshore-windmolenparken kunnen een positieve bijdrage leveren aan de initiatieven die de kwetsbare landen nemen om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden.