Kansrijke markten voor Nederlandse exporteurs

Persbericht

Amsterdam, 14 februari 2019 - Ondanks grotere onzekerheid toch volop mogelijkheden - Bulgarije, Indonesië, Marokko, Peru en Vietnam veelbelovende markten in 2019

Hoewel de wereldwijde economische groei over zijn hoogtepunt heen is en de onzekerheid groeit, zijn er nog volop kansen voor Nederlandse exporteurs in nieuwe veelbelovende markten. Naast Indonesië en Peru zijn vooral Bulgarije, Vietnam en Marokko kansrijke markten met positieve vooruitzichten op groei. Hoewel de groei van deze landen niet spectaculair is, zijn deze potentiële afzetmarkten wel stabiel. Dit biedt volgens Atradius interessante mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven. Dit zijn enkele conclusies in haar rapport ‘Veelbelovende opkomende markten in 2019’.

Nu sprake is van een vertraging van de internationale economische groei komen ook de risico’s voor opkomende markten steeds meer aan de oppervlakte. Zo zorgen het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, de groeivertraging in China en een strenger monetair beleid sinds de tweede helft van 2018 voor onzekerheid. Toch zijn er ook markten die goed presteren en die worden gekenmerkt door een stabiele en robuuste groei. Dit wordt onder meer gedreven door groeiende consumentenbestedingen, stijgende investeringen en een stijging van het bruto binnenland product (bbp).

Bulgarije: veelbelovende afzetmarkt in Oost-Europa
Bulgarije presteert - in tegenstelling tot andere landen in Oost-Europa - goed en realiseert een groei van het bbp van 3,3 procent in 2018 naar 3,5 procent dit jaar. De vooruitzichten blijven positief door een groeiende binnenlandse vraag en stijgende investeringen. Door het hogere besteedbare inkomen neemt ook de vraag naar buitenlandse producten toe. “Bulgarije is een veelbelovende markt met goede vooruitzichten. Hoewel het niet altijd eenvoudig is om er zaken te doen en de corruptie nog steeds een probleem is, heeft zij de weg naar hervormingen ingeslagen. Zo is sprake van een breed draagvlak voor de hervormingen die zijn opgelegd om toegang te krijgen tot de bankunie van de Europese Unie en de eurozone”, vertelt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius.

Marokko: interessante exportmarkt voor materialen voor zonnepanelen
Ook in  Marokko is een uitzondering in de regio als het gaat om de groei van het bbp. Zo was sprake van een toename van 2,8 procent in 2018 naar 3,3 procent in 2019. De economische vooruitzichten blijven gunstig, mede als gevolg van een stijging van de agrarische productie en een goed presterende maakindustrie. Ook de politieke situatie is stabiel en Marokko boekt vooruitgang met economische hervormingen.

Marokko realiseert vooral een sterke groei in de markt voor hernieuwbare energie. Het land voorziet nu al voor 35 procent in haar energiebehoefte uit hernieuwbare energiebronnen, vooral zonne-energie, en investeert zwaar in het verder vergroten hiervan. Dit biedt mogelijkheden voor Nederlandse exporteurs. Zo levert Nederland in de markt voor zonne-energie vooral materialen voor zonnepanelen, zoals kunststof materialen, statische omvormers en lichtgevoelige halfgeleiderelementen.

John Lorié, Senior Economist at Atradius
John Lorié
Hoofdeconoom Atradius

Vietnam: meest export-georiënteerde economie in Azië
In Azië staat Vietnam hoog in de ranglijst van markten die interessant zijn voor Nederlandse bedrijven. Het is volgens Atradius veruit de meest export-georiënteerde economie in de regio. Door de stijgende koopkracht is daarnaast sprake van een sterke binnenlandse vraag. “Na de totstandkoming van het vrijhandelsverdrag tussen Vietnam en de EU zijn de verwachtingen hooggespannen. Vietnam wordt weliswaar zwaar getroffen door het handelsconflict tussen de VS en China, maar kan er tot op tot op zekere hoogte ook voordeel uit halen. Zo zou Vietnam een hoger marktaandeel kunnen behalen ten koste van de Chinese export en door de verplaatsing van Chinese productie naar het goedkopere Vietnam.”

 

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

 

 

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com