Kansen voor exporteurs in opkomende markten

Persbericht

Amsterdam, 11 februari 2020 – Brazilië, Vietnam, Colombia, Kazachstan, de Verenigde Arabische Emiraten en Senegal veelbelovende opkomende markten in 2020

Hoewel de wereldwijde economische groei over zijn hoogtepunt heen is, zijn er in opkomende markten nog volop kansen voor Nederlandse exporteurs. Vooral Brazilië, Vietnam, Colombia, Kazachstan, de Verenigde Arabische Emiraten en Senegal onderscheiden zich door hun groeipotentieel en een redelijk stabiel politiek klimaat. Dit biedt volgens Atradius interessante exportmogelijkheden voor Nederlandse bedrijven, vooral in de consumentgerichte sectoren in deze landen. Dit blijkt uit haar onderzoek ‘Veelbelovende opkomende markten in 2020’.

Hoewel de wereldwijde economische groei in 2019 onder druk stond, zijn er volgens Atradius signalen dat de groei dit jaar iets aantrekt. Zo heeft de versoepeling van het monetaire beleid in ontwikkelde en opkomende markten een stabiliserend effect op de groei in 2020. In verschillende delen van de wereld zijn er opkomende markten die goed presteren en worden gekenmerkt door een stabiele groei. Deze groei wordt ondersteund door een toenemende huishoudconsumptie, stijgende investeringen en een redelijk stabiel politiek klimaat. In haar rapport heeft Atradius Brazilië, Colombia, Vietnam, Kazachstan, de Verenigde Arabische Emiraten en Senegal geïdentificeerd als veelbelovende markten in 2020.

Ondernemers zullen wellicht niet meteen aan deze landen denken. Maar dankzij hun stabiele of aantrekkende groei, gunstige ondernemingsklimaat en interessante groeikansen in verschillende sectoren, bieden ze kansen voor Nederlandse exporteurs die op zoek zijn naar nieuwe afzetmarkten.

Theo Smid, Economist at Atradius
Theo Smid
Econoom Atradius Nederland

Brazilië: veelbelovende afzetmarkt in Latijns-Amerika
Hoewel Latijns-Amerika minder hard groeit dan andere regio's, trekt de groei in 2020 aan. Als grootste economie ligt voor Brazilië - een van de belangrijkste afzetmarkten van Nederland in deze regio - in 2020 een hogere groei van het bruto binnenlands product (+2,2 procent) in het verschiet. Vooral de farmaceutische en voedselsector profiteren van het herstel. Zo ontstaat door een groeiende middenklasse en stijgende koopkracht meer vraag naar hoogwaardige voedingsmiddelen. Dat biedt kansen voor Nederland dat een sterke internationale reputatie heeft als exporteur van voedsel. Ook in Colombia zet de groei door (+3,6 procent). Een solide inkomensgroei en beperkte inflatie stimuleren de particuliere consumptie. Volgens Atradius zijn er goede vooruitzichten voor de olie- en gassector. Ze verwacht dat de productie van de energiesector in 2020 met 2,8 procent zal toenemen. Verder investeert de overheid aanzienlijk in infrastructuur. Verwacht wordt dat de toegevoegde waarde in de bouw met 3,8 procent zal toenemen.

Vietnam: gunstig gepositioneerde economie in Azië
In Azië staat Vietnam hoog in de ranglijst van markten die interessant zijn voor buitenlandse bedrijven. Het is volgens Atradius een regionale kampioen in export. Door de stijgende koopkracht is daarnaast sprake van een sterke binnenlandse vraag. Voor 2020 wordt opnieuw een hoge economische groei verwacht (+6,6 procent). Lage arbeidskosten en speciale economische zones maken het land aantrekkelijk voor buitenlandse investeringen. Bovendien is Vietnam een aantrekkelijk alternatief voor China op het gebied van exportgerichte productie. Ook de toeristische sector groeit in Vietnam in 2020 sterk, met ruim 10 procent. Wel vormt het coronavirus dat China in zijn greep houdt een risico voor het toerisme. De verwachting is echter dat de negatieve impact van het coronavirus op het bbp van Vietnam waarschijnlijk beperkt zal blijven tot enkele tienden van een procentpunt.

Dubai: Expo 2020 trekt toeristen en buitenlandse investeringen aan
In het Midden-Oosten presteren de Verenigde Arabische Emiraten goed, met een verwachte groei in 2020 van 2,3 procent. Er is politieke stabiliteit, een redelijk gediversifieerde economie en het land fungeert als regionale hub voor toerisme, financiën en logistiek. Vooral het toerisme krijgt dit jaar een impuls vanwege Expo 2020 in Dubai. Hieraan nemen ook Nederlandse bedrijven deel, die vooral mogelijkheden zien in water, energie en voedsel. In de Verenigde Arabische Emiraten is sprake van een sterke vraag naar geneesmiddelen, waar Nederlandse bedrijven van kunnen profiteren. Ook is Nederland een sterke speler in de scheepsbouw en offshore industrie, wat ook volop exportkansen biedt in de Verenigde Arabische Emiraten.

Kazachstan: sterke verbetering ondernemingsklimaat
In Centraal-Azië heeft Kazachstan gunstige vooruitzichten, met een groei van 4,2 procent. Het ondernemingsklimaat in het land is volgens Atradius aanzienlijk verbeterd. Zo staat Kazachstan in 2020 op de 25e plaats op de ranglijst van de Wereldbank voor het gemak van zakendoen, in vergelijking met een 36e positie in 2018. Ook hier zijn de vooruitzichten voor de farmaceutische sector veelbelovend, mede dankzij hervormingen in de gezondheidszorg en een betere toegang tot gezondheidsdiensten. In Afrika is vooral Senegal een lichtpuntje in de regio, met een stabiel politiek klimaat en een sterke groei van het bbp (+6,4 procent). Deze groei wordt volgens Atradius vooral gesteund door investeringen in de infrastructuur en een stijgende industriële en agrarische productie.

 

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en garanties, incasso en informatiediensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

 

 

 

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

 

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.