Johan Schrijver (Atradius) benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Persbericht

Amsterdam, 17 oktober 2013 - Scheidend topman koninklijk onderscheiden voor inzet Nederlandse export

Scheidend algemeen directeur Johan Schrijver van Atradius Dutch State Business – kredietverzekeraar namens de Nederlandse overheid – is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën speldde hem de versierselen op tijdens de jaarlijkse exporteursbijeenkomst van Atradius Dutch State Business.

Weekers prees Schrijver, omdat hij als algemeen directeur van Atradius Dutch State Business de export sterk heeft bevorderd met kredietverzekering voor rekening van de Staat. De bewindsman wees op de grote inzet van Schrijver bij het mogelijk maken van exporttransacties van Nederlandse maakbedrijven met buitenlandse afnemers, zoals het Braziliaanse Petrobras, Ichthys in Australië en de miljardenexport van de Nederlandse hightech-industrie wereldwijd.

Schrijver gaf de afgelopen elf jaar leiding aan Atradius Dutch State Business. Ter gelegenheid van zijn pensionering heeft de staatssecretaris hem de koninklijke onderscheiding voor Officier in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt.

Schrijver ging deze maand na ruim 37 jaar bij Atradius met pensioen en is opgevolgd door Bert Bruning.

Schrijver was tevens president van de Berner Unie – de internationale brancheorganisatie van kredietverzekeraars – en is vice-voorzitter van het NCH – Nederlands Centrum voor Handelsbevordering.
 

Over Atradius Dutch State Business
Sinds 1932 heeft Atradius een samenwerkingsovereenkomst met de Staat der Nederlanden als uitvoerder van de faciliteiten voor exportkredietverzekering en investeringsgaranties. In dit kader verzekert Atradius Dutch State Business, onderdeel van de Atradius Groep, in naam van en voor rekening van de Staat bepaalde commerciële en politieke risico’s.

Over Atradius
De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso en is via 160 kantoren aanwezig in 45 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet.

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com