Is er sprake van graaiflatie?

Atradius nieuws

Amsterdam, 13 juni 2023 - De prijzen blijven hardnekkig hoog in veel economieën, maar zijn opgeblazen winstmarges hier de schuld van?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woman holding empty purse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel de inflatie daalt, blijft deze ver boven de streefniveaus. De lonen stijgen ook omdat consumenten moeite hebben om hun dagelijkse uitgaven te betalen.

"Op de korte termijn verwachten we dat de inflatie hoog blijft," zegt Theo Smid, econoom bij Atradius. "De inflatie zal de komende twee tot drie jaar waarschijnlijk boven het streefcijfer van 2% blijven, maar we verwachten wel dat de inflatie geleidelijk weer richting het streefcijfer zal gaan."

En de mogelijkheid van een loon-prijsspiraal? "We verwachten niet dat er een langdurige, zichzelf versterkende loon-prijsspiraal zal ontstaan," zegt Smid. "Het is waarschijnlijker dat de nominale lonen de komende tijd zullen stijgen om de initiële prijsschok te compenseren, en dat dit effect na verloop van tijd zal wegebben wanneer de inflatie weer begint te dalen."

"In de VS en de eurozone zijn er aanwijzingen dat bedrijven hun toegenomen marktmacht, als gevolg van een sterke vraag naar diensten en goederen en een grotere acceptatie van hogere prijzen door klanten, hebben gebruikt om hun winstmarges in de tweede helft van 2022 te vergroten”, zegt Smid. Maar de bredere effecten zullen waarschijnlijk beperkt zijn. "Per saldo denken we dat de winsten in geen van de ontwikkelde economieën de belangrijkste aanjager van de inflatie zijn geweest en dat de daling van winstmarges waarschijnlijk al is begonnen," voegt Smid toe.

"Wij denken dat de huidige situatie tijdelijk is en dat er al tekenen zijn van een herstel van het evenwicht - waarbij bedrijven en consumenten hun deel van de pijn van de inflatie opvangen", aldus Smid. "Naarmate de verstoringen in de toeleveringsketen afnemen, zou alles geleidelijk weer normaal moeten worden."

Lees het hele (Engelstalig) artikel.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.