Inflatie werpt schaduw over groeiverwachtingen

Persbericht

Amsterdam, 11 juli 2023 - Inflatie lijkt over hoogtepunt heen, maar is hardnekkiger dan aanvankelijk gedacht - gematigde groeivooruitzichten voor 2023 en 2024

De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn het afgelopen halfjaar iets verbeterd. De heropening van de Chinese economie en de veerkracht van de Amerikaanse en Europese economieën maken dat een 'stagflatie'-scenario - een combinatie van hoge inflatie met zeer lage of geen economische groei - lijkt afgewend. Vooralsnog is zowel voor 2023 als 2024 sprake van een gematigde groeiprognose, omdat de volledige uitwerking van het monetaire beleid nog zichtbaar moet worden. Zo valt de verwachte mondiale bbp-groei terug van 3,1 procent in 2022 naar 2,2 procent in 2023. In 2024 ligt een gematigde groei van de wereldeconomie (+2,1 procent) in het vooruitzicht. Voor de Nederlandse economie wordt voor 2023 een groei van slechts 0,7 procent verwacht, gevolgd door 1,4 procent in 2024. Dat concludeert Atradius in de halfjaarlijkse Economic Outlook.

Hoewel de inflatie over het hoogtepunt heen lijkt te zijn, waarschuwt Atradius dat deze hardnekkiger is dan aanvankelijk gedacht en daarom nog steeds een schaduw werpt over de groeiprognoses. Dit is mede het gevolg van normalisering van de vraag na de coronacrisis. Zo zorgt de verschuiving van de vraag van goederen naar diensten - zoals reizen, horeca en evenementen - voor een opwaartse prijsdruk in de dienstensector. Nu de renteverhogingen geleidelijk effect lijken te krijgen, verwacht Atradius dat de inflatie aanzienlijk zal dalen. De bbp-groei in de ontwikkelde economieën in 2023 zal waarschijnlijk uitkomen op één procent. Doordat de effecten van het stringente monetaire beleid langzaam zichtbaarder worden, blijft de groei in 2024 (+0,9 procent) nog wel beperkt. Er is ook een neerwaarts scenario denkbaar waarin de inflatie minder hard daalt dan verwacht. In zo’n scenario kunnen nieuwe renteverhogingen door de centrale banken noodzakelijk zijn, waardoor de bbp-groei in de Verenigde Staten en de eurozone tot stilstand kan komen.

“De verwachting is dat in het basisscenario de groei van de wereldhandel zal vertragen van 3,2 procent in 2022 naar 1,9 procent in 2023. Voor 2024 voorspellen we een licht herstel in de wereldhandelsgroei naar 2,5 procent. Ook zal de bbp-groei in de opkomende markten in een lagere versnelling blijven, met 3,9 procent in 2023 en 3,8 procent in 2024. De vooruitzichten laten hier voor verschillende regio’s een wisselend beeld zien. Zo is de verwachting dat Azië relatief goed presteert naarmate de Chinese economie zich herstelt na de pandemie, terwijl Latijns-Amerika, dat kampt met structurele zwakheden en politieke onzekerheid, op achterstand zal blijven”, zegt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius. “In ons basisscenario zal de inflatie wereldwijd dalen naarmate de effecten van de monetaire verkrapping doorwerken in de vraag. Toch is de economie van de eurozone, inclusief Nederland, nog niet uit de gevarenzone, want als de inflatie onverhoopt aanhoudt, kunnen verdere renteverhogingen niet worden uitgesloten. Voor markten met een hoge private of publieke schuldpositie is dit een extra uitdaging.”

Op termijn betere vooruitzichten voor Nederland
Vooralsnog heeft de Nederlandse economie te kampen met de gevolgen van de hoge inflatie en teruglopende consumentenbestedingen. Na een relatief zwakke start in 2023 verwacht Atradius in de rest van het jaar echter een licht herstel, met een bescheiden groei van 0,7 procent. In 2024 ligt een iets hogere groei in het vooruitzicht (+1,4 procent).

 

Net als de rest van de eurozone heeft Nederland last van de terugvallende wereldwijde groei. Dit is zichtbaar in exportgerichte sectoren, zoals de maakindustrie. De inkoopmanagersindex in deze sector is in de afgelopen. maanden verder teruggezakt en bedraagt nu 43,8, wat duidt op een krimp. Desondanks heeft onze economie een goede uitgangspositie. Zo zullen de consumptieve bestedingen dit jaar naar verwachting groeien. De inflatie heeft weliswaar een remmend effect op de koopkracht, maar er zijn ook positieve factoren, zoals een lage werkloosheid en een hogere loongroei. Het overheidstekort blijft relatief hoog in 2023 en 2024, waardoor de overheid ook de komende twee jaar positief blijft bijdragen aan de economische groei.

John Lorié, Senior Economist at Atradius
John Lorié
Hoofdeconoom Atradius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download en bekijk de hele volledige Economic Outlook van Atradius  

Over Atradius

Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en garanties, incasso en informatiediensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

 

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Downloads

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.