'Fort'-strategie Rusland kent een prijs

Atradius nieuws

Amsterdam, 14 september 2021 - Economie beschermd tegen sancties en externe schokken – strategie leidt echter ook tot groeiende ontevredenheid bevolking over stagnerende groei en dalend reëel inkomen

Zo vlak voor de Russische parlementsverkiezingen van 19 september hebben de economen van Atradius de economische situatie in Rusland in kaart gebracht. In het rapport wordt onder andere besproken hoe de verkiezingen een belangrijke test zijn voor de zittende president Vladimir Poetin en zijn partij Verenigd Rusland. De populariteit van zowel de partij als de president staan namelijk onder druk. Anders dan in de ‘gouden’ jaren tussen 2000 en 2008, is de economische groei al enige tijd laag en voert de overheid een bezuinigingspolitiek. De besteedbare inkomens zijn de laatste jaren gedaald.

Het beleid van de regering Poetin is er vooral op gericht de economie te versterken tegen externe schokken, zoals sancties opgelegd door Westerse landen en geopolitieke onzekerheid. Dit is ingegeven door een geschiedenis van financiële crises, zoals rond het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, de chaotisch jaren negentig en de mondiale financiële crisis van 2008. Een conservatief fiscaal beleid en een onafhankelijk, geloofwaardig monetair beleid zijn de pilaren waar dit beleid op steunt. In de opzet lijkt men geslaagd, want sancties vormen tot nu toe geen echte bedreiging voor de Russische economie.

De prijs van dit beleid is echter dat de inkomenspositie van gewone Russen onder druk staat. Om hierin verbetering aan te brengen, zal de regering moeten inzetten op het vergroten van de economische dynamiek door middel van hervormingen. Het verkleinen van de economische voetafdruk van de staat en het aantrekken van buitenlandse investeringen zijn beleidsrichtingen waaraan men kan denken.