Exporteurs steunen euro

Persbericht

Amsterdam, 20 mei 2014 - Nederlandse bedrijven profiteren van gezamenlijke munt

Een goed functionerende interne markt en gezamenlijke munt zijn van groot belang voor de verdere groei van de export binnen en buiten Europa en daarmee ook voor de groei van de Nederlandse economie en werkgelegenheid. De overgrote meerderheid van Nederlandse exporteurs (70 procent) is dan ook blij met de euro. Over de vraag of er meer vanuit Brussel geregeld zou moeten worden, zijn zij veel minder enthousiast (26 procent). Dit blijkt uit het onderzoek Trends in Export 2014 van kredietverzekeraar Atradius en exportvereniging Fenedex.

Met het oog op de Europese verkiezingen hebben Atradius en Fenedex exporteurs gevraagd naar hun mening over een gezamenlijk Europa. Europa is van groot belang voor exporteurs. Van de 433 miljard euro aan goederen die Nederland in 2013 heeft geëxporteerd gaat 73 procent naar landen binnen de Europese Unie. Daarbij is de export binnen de EU het afgelopen jaar harder gegroeid dan daarbuiten. Dit betekent dat veel bedrijven hun geld nog altijd binnen Europa verdienen. Daarmee is het niet verwonderlijk dat 70% de gezamenlijke munt omarmt.

Bron: Trends in Export 2014

Uit het onderzoek blijkt ook dat exporteurs aandringen op een sterker Europa waarin de interne markt verder geharmoniseerd wordt en waarbij douanesystemen beter op elkaar aansluiten. Waar de respondenten van de Nederlandse overheid verwachten dat zij ondersteuning biedt op het gebied van de export, zien zij dat de invloed van een centrale regering in Brussel liever beperkt blijft. De export is goed voor 30 procent van het bruto nationaal inkomen en voor een derde van de werkgelegenheid in Nederland.

 

Over Trends in Export
Trends in Export 2014 gaat in op de vraag in hoeverre exporteurs de positieve verwachtingen over 2013 hebben waargemaakt en welke ontwikkelingen zij in 2014 voorspellen. Het onderzoek is van december 2013 tot en met en januari 2014 onder 4.100 bedrijven verricht. In totaal is 13 procent van de vragenlijsten geretourneerd. Gemiddeld hebben de ondernemingen 142 personen in dienst, van wie 10 exportmedewerkers. Zij hebben gemiddeld 34 jaar exportervaring en exporteren naar 27 landen. Het is de zestiende keer dat Trends in Export door Atradius en Fenedex is uitgevoerd.

Over Atradius
De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso. Met meer dan 160 kantoren in 50 landen heeft Atradius toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet.

Over Fenedex
Fenedex is het grootste exportnetwerk van Nederland. De vereniging is in 1954 door en voor het Nederlands internationaal opererende bedrijfsleven opgericht. Fenedex is onafhankelijk en ongesubsidieerd. De organisatie heeft tot doel de Nederlandse export en internationalisatie van het bedrijfsleven te stimuleren en te professionaliseren. Dit gebeurt door middel van kennis- en ervaringsuitwisseling, een uniek netwerk en een hoogwaardig dienstenpakket. Fenedex heeft ruim 1.200 leden en duizenden klanten die zij dagelijks verbindt, adviseert, opleidt en waarvan zij de belangen behartigt.

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com