Economische vooruitzichten Sub-Sahara Afrika

Atradius nieuws

Amsterdam, 20 december 2022 - Hoge voedselprijzen dragen bij aan economische problemen

Net nu de regio Sub-Sahara Afrika opkrabbelt uit de coronapandemie wordt deze door een nieuwe externe schok getroffen. Daarnaast laten de effecten van klimaatverandering zich hard gelden in de regio en blijven de schulden hoog. De economen van Atradius delen in de Regional Economic Outlook van december hun verwachtingen voor de regio Sub-Sahara Afrika.

 

Belangrijkste punten

 

  • De oorlog in Oekraïne heeft grote gevolgen voor de landen in de regio Sub-Sahara Afrika (SSA). De stijging van de voedselprijzen verergert in een aantal landen de voedselonzekerheid die het gevolg is van klimaatverandering en conflicten. De inflatie neemt sterk toe en leidt tot monetaire verkrapping in de hele regio. Tegelijkertijd hebben veel landen een grote financieringsbehoefte en te maken met een verslechtering van de financieringscondities.

  • De economische groei in SSA vertraagt door de hoge kosten van levensonderhoud, binnenlandse en buitenlandse monetaire verkrapping en de wereldwijde economische groeivertraging. De groeicijfers variëren in de regio, afhankelijk van de economische structuur en binnenlandse factoren.

  • De verslechtering van de sociaal-economische omstandigheden kan de politieke en sociale stabiliteit in de meest onstabiele landen ondermijnen. In verschillende landen gingen in het afgelopen jaar mensen de straat op om te demonstreren tegen de hoge kosten van levensonderhoud. Bovendien is de politieke instabiliteit in sommige landen toegenomen, bijvoorbeeld door militaire coups.

  • Jaren van hoge begrotingstekorten hebben de overheidsschuld opgedreven tot een niveau dat in jaren niet meer is voorgekomen. De hogere rente, zowel in het binnen- als in het buitenland, en de sterkere dollar vergroten de kwetsbaarheid van de schuld. Daarom is het risico van schuldherstructurering toegenomen.

  • De risico's voor de vooruitzichten zijn neerwaarts. De regio is kwetsbaar voor een langdurige oorlog in Oekraïne, klimaatverandering en de wereldwijde economische groeivertraging.

     

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.