Duitse economie presteert goed door opleving economie eurozone

Persbericht

Amsterdam, 1 april 2014

De economische groei in Duitsland trekt in 2014 aan door een opleving van de eurozone, een groeiende binnenlandse vraag en aantrekkende investeringen. Dit resulteert in een groeiversnelling van de Duitse economie en een sterke stijging van de export. Zo zal de groei van het Duitse bruto binnenlands product naar verwachting in 2014 versnellen tot 1,8 procent en 2015 tot 2 procent. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het landenrapport over Duitsland dat Atradius vandaag heeft gepubliceerd.

In 2012 en 2013 was nog sprake van een bescheiden groei van de particuliere consumptie in Duitsland. Naar verwachting nemen deze bestedingen in 2014 met 1,3 procent en 2015 met 1,6 procent toe. In 2013 groeide het consumentenvertrouwen, mede dankzij de grotere stabiliteit in de eurozone, de lonen die sterker stegen dan de inflatie en de lage werkloosheid. In 2014 is naar verwachting sprake van een lichte daling van de werkloosheid naar 6,6 procent. Dit heeft positieve effecten voor de particuliere consumptie in Duitsland. Ook het ondernemersvertrouwen herstelt in 2014 en er wordt een stijging van 3,3 procent van de industriële productie verwacht, gevolgd door een verwachte groei van 3 procent in 2015.

Goede prestaties in belangrijke sectoren
De relatief sterke economische prestaties van Duitsland sinds 2010 hebben in alle branches geleid tot minder faillissementen. In 2011 en 2012 daalde het aantal faillissementen met 6 procent per jaar, gevolgd door een daling met 8,1 procent in 2013. Gezien de positieve economische vooruitzichten zetten deze ontwikkelingen zich ook in 2014 voort.

De vooruitzichten voor de Duitse auto-industrie zijn positief. Door de opleving van de binnenlandse markt en het herstel in de eurozone - de grootste exportmarkt voor Duitse auto’s - is in 2014 sprake van een stijging van de binnenlandse productie en de export. Ook voor de bouwsector zijn de vooruitzichten positief. In 2013 is de orderportefeuille met 1,9 procent gegroeid. Het aantal faillissementen daalde in 2013 en deze ontwikkeling zet zich in 2014 naar verwachting voort. In de waardeketen voor duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel was vorig jaar sprake van een aanhoudende druk op de marges. Zo namen de productiekosten toe als gevolg van hogere energie- en grondstofprijzen. De sector is echter veerkrachtig en het aantal faillissementen is gedaald. De Duitse sector van machines en machinebouw leverde vorig jaar zeer goede exportprestaties en dit zal waarschijnlijk ook in 2014 het geval zijn. Ook zal de sector profiteren van een toename van investeringen.

“De economische prestaties van Duitsland komen in 2014 weer op dreef dankzij het herstel in de eurozone en de stijging van de binnenlandse bestedingen. Hoewel het herstel in veel Europese markten nog zwak is, zijn de vooruitzichten voor 2014 en 2015 positief. De economische groei in Duitsland - onze grootste exportpartner - is ook gunstig voor Nederland”, zegt Tom Kaars Sijpesteijn, directeur van Atradius Nederland.

Meer informatie over het belang van Duitsland en landen in andere delen van de wereld voor de Nederlandse export is te lezen in Trends in Export 2014 - het jaarlijkse onderzoek van Atradius en exportvereniging Fenedex - waarvan de zestiende editie op 3 april verschijnt.

Over Atradius
De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso. Met meer dan 160 kantoren in 50 landen heeft Atradius toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico's die zijn verbonden aan de verkoop van producten en diensten op krediet.

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.