David Capdevila benoemd tot nieuwe CEO Atradius

Persbericht

Amsterdam, 31 oktober 2019 – Vanaf 1 januari 2020 vervangt hij Isidoro Unda, die na 12 jaar zijn vertrek als Chief Executive Officer bij de verzekeringsmaatschappij heeft aangekondigd.

De Raad van Bestuur van Grupo Catalana Occidente en de Raad van Commissarissen van Atradius N.V. hebben in hun vergadering van 31 oktober 2019 ingestemd met de benoeming van David Capdevila als nieuwe Chief Executive Officer (CEO) van Atradius. Capdevila volgt Isidoro Unda op, die na 12 jaar zijn vertrek als CEO bij de kredietverzekeraar heeft aangekondigd. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2020.

De voorzitter van Grupo Catalana Occidente, José María Serra, bedankte Isidoro Unda voor zijn toewijding gedurende zijn hele carrière binnen de verzekeringsgroep en benadrukte in het bijzonder zijn rol "in de ontwikkeling en consolidatie van Atradius als toonaangevend bedrijf op het gebied van internationale kredietverzekeringen".

Unda werd in april 2007 benoemd tot CEO van Atradius N.V. toen de bedrijven Crédito y Caución en Atradius N.V. hun fusie aankondigden. Hiervoor was Unda sinds 2001 CEO bij Crédito y Caución.

 

 

 

Carrière van de nieuwe CEO

David Capdevila is afgestudeerd in Economie en Bedrijfskunde en heeft een Master in Economie en Business Management van het IESE. Hij trad in 1992 in dienst bij Grupo Catalana Occidente als Director of Organization and Quality en heeft sindsdien verschillende verantwoordelijkheden op zich genomen binnen de Groep en haar verschillende bedrijven. 

David Capdevila

 

 

In 2016 werd hij benoemd tot CEO van Plus Ultra Seguros. Daaraan voorafgaand was hij tussen 2006 en 2013 CEO van Crédito y Caución, en was hij Chief Market Officer (CMO) en lid van de Raad van Bestuur van Atradius tussen 2010 en 2013.

José María Serra prees ook de inzet van David Capdevila. "Ik ben ervan overtuigd dat de benoeming van David als CEO van Atradius de positionering van Atradius als wereldwijde kredietverzekeraar verder zal versterken", aldus Serra.

 

 

 

 

 

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.