Atradius voorziet lagere groei internationale handel

Persbericht

Amsterdam, 8 december 2016 - Opkomend protectionisme en politieke ontwikkelingen in ontwikkelde landen vertragen handelsgroei

De wereldwijde handel is na een zeer laag groeitempo in 2015 in de eerste helft van 2016 verder vertraagd. Bovendien zijn de vooruitzichten uiterst onzeker, mede doordat protectionisme de kop opsteekt. Dit concludeert Atradius in haar halfjaarlijkse publicatie Economic Outlook.

De handelsgroei in opkomend Azië - het op één na grootste handelsblok ter wereld - is extreem laag nu China haar economie hervormt van een investeringsgedreven groei naar een meer consumptie gedreven groei. Dalende grondstoffenprijzen temperen investeringen in economieën die rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen. Dit heeft geleid tot een scherpe krimp van de handel in Oost-Europa en een vertraging van de handelsgroei in Latijns-Amerika. Zelfs in de VS kwam de handelsgroei tot stilstand door lagere investeringen in de olie- en gassector, in combinatie met een lagere externe vraag en een sterke dollar, die de export hebben verminderd.

Groeitempo handel en economie uit de pas
Handel en economische groei raken steeds meer ontvlochten. In 2016 zal het groeitempo van de handel waarschijnlijk ongeveer een derde zijn van de groei van de wereldeconomie. Een dergelijk lage handelsgroei is sinds de economische crisis van 2009 niet meer voorgekomen. Het sentiment keert zich steeds meer tegen globalisering, zoals blijkt uit de uitslag van het referendum over de Brexit en de verkiezing van Donald Trump tot president van de VS. Initiatieven gericht op vrijhandel, zoals TPP en TTIP, lopen vast, waardoor de vooruitzichten voor handel worden bedreigd.

Onzekerheid
De trage groei van de wereldeconomie zorgt nu al voor gematigde faillissementsvooruitzichten. Een verdere vertraging van de handelsgroei kan zorgen voor een opwaartse druk op insolventies in landen die afhankelijk zijn van de internationale handel. Brexit zorgt naar verwachting voor een stijging van het aantal faillissementen in economieën met een sterke exportafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Protectionistische maatregelen in de Verenigde Staten kunnen een vergelijkbaar effect hebben op economieën met sterke handelsbetrekkingen met de VS, vooral op landen in Latijns-Amerika.

“De politieke ontwikkelingen maken de vooruitzichten voor de handel er niet beter op”, aldus John Lorié, hoofdeconoom van Atradius. “Brexit, het uitstellen van regionale pogingen voor handelsliberalisering en de protectionistische retoriek van Donald Trump versterken de onzekerheid over de internationale handel. Deze ontwikkelingen zullen waarschijnlijk een negatieve invloed hebben op toekomstige handelsdata.”

De Atradius Economic Outlook kan worden gedownload via www.atradius.nl

 

 

 

 

Voorspellingen faillissementen ontwikkelde markten voor 2016 en 2017 per november 2016

 

 

 

 

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 200 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com