Atradius maakt resultaat 2021 bekend

Persbericht

Amsterdam, 10 maart 2022 - Atradius rapporteert winst van EUR 240,2 miljoen - verzekeringsopbrengsten overschrijden voor het eerst de mijlpaal van EUR 2 miljard

Atradius N.V. heeft vandaag een winst bekendgemaakt van EUR 240,2 miljoen over 2021, een aanzienlijke stijging vergeleken met de EUR 44,2 miljoen in 2020. Hoewel Covid-19 een belangrijke factor bleef, stegen de verzekerbare zakelijke transacties en kwamen de bruto verzekeringsopbrengsten voor de eerste keer uit boven de EUR 2 miljard.

Het totale jaarresultaat laat een groot herstel zien na de zeer ongunstige economische en handelsomstandigheden van 2020, samen met een sterk klantenbehoud en een aanhoudende vraag naar de producten en diensten van Atradius. Belangrijke factoren die van invloed waren op de markt waren onder meer de sterke stijging van de prijzen van grondstoffen op de wereldmarkt, de vaccinatiecampagnes die een aanzienlijke heropening van de economie mogelijk hebben gemaakt, en de invoering van nieuwe overheidsbeperkingen als gevolg van de sterke stijging van het aantal nieuwe Covid-19 gevallen. 

Terwijl Atradius standvastig en aanwezig is gebleven voor haar klanten en haar groeiambities is blijven nastreven, heeft zij de bedrijfsprestaties van vóór de pandemie kunnen overtreffen.

 

Financiële hoogtepunten

  • Totale opbrengsten EUR 2,2 miljard, waarbij de verzekeringsopbrengsten toenamen met 10,0 procent en de mijlpaal van EUR 2 miljard overtroffen
  • Jaarresultaat van EUR 240,2 miljoen
  • Bruto combined ratio 65,0 procent
  • Resultaat uit verzekeringen en diensten van EUR 302,5 miljoen, een stijging van 282,0 procent
  • Eigen vermogen en achtergestelde schuldpositie verder versterkt met 6,9 procent
  • TPE (totale potentiële blootstelling) nam toe met 17,5(1) procent door vraag naar de diensten van Atradius en de toewijding van Atradius om aan de wensen van haar klanten te voldoen
  • Solide solvabiliteitsratio boven 200 procent(2)
  • Klantretentie van 92,9 procent weerspiegelt de toewijding van Atradius aan haar klanten en haar voortdurend streven naar uitmuntende dienstverlening zelfs in de meest uitdagende tijden

 

               (1) inclusief blootstelling met betrekking tot borgstellingen en garanties en instalment credit protection
                   (2) aan finalisering audit procedures onderworpen

 

 

Jaarcijfers Atradius 2021

 

 

 

Inkomsten uit verzekeringen
De premie-inkomsten uit verzekeringen van Atradius namen toe met 10,0 procent tot EUR 1.900,3 miljoen in 2021, van EUR 1.727,4 miljoen in 2020 (10,4 procent tegen constante wisselkoersen) als gevolg van een toename van het aantal verzekerbare zakelijke transacties volgend op het herstel van de handelsactiviteiten in de meeste markten.

Schaden
De schaderatio voor 2021 nam af tot 27,8 procent. De schades waren gematigd, meer beheerst en minder volatiel, met minder insolventies vanwege de verlenging van fiscale maatregelen in veel landen en de voortzetting van wijzigingen in de insolventiewetgeving.

Kosten
De kostenratio bedroeg 37,2 procent, 1,5 procentpunt hoger dan in 2020, gezien Atradius blijft investeren in de strategische ontwikkeling van systemen die haar manier van werken innoveren en de ervaring van haar klanten en partners verbetert.

Resultaat uit verzekeringen en diensten
Het resultaat uit verzekeringen en diensten van Atradius nam toe met 282,1 procent tot EUR 302,5 miljoen, van EUR 79,2 miljoen in 2020. Dit werd voornamelijk gedreven door hogere inkomsten als gevolg van een herstel van verzekerbare transacties en de gematigde schades gedurende het jaar.

Beleggingsresultaat
De conservatieve beleggingsportefeuille van Atradius droeg EUR 35,6 miljoen bij, met aanzienlijke bijdragen van haar geassocieerde deelnemingen.

Resultaat na belastingen
Het resultaat na belastingen nam toe met 444,0 procent tot EUR 240,2 miljoen, tegen EUR 44,2 miljoen in 2020, dankzij de gunstige economische prestaties en sterke vraag naar producten en diensten van Atradius. 

Solvabiliteitsratio
Gesterkt door een winstgevende groei van het bedrijf, stabiele beleggingsresultaten en voorzichtige risicoacceptatie bedroeg de solvabiliteitsratio van Atradius eind 2021 opnieuw meer dan 200 procent(1).

(1) aan finalisering audit procedures onderworpen

 

 

 

 

2021 was een jaar van uitdagingen aangaan en mee evolueren met het bedrijfsklimaat om uitzonderlijke resultaten te boeken. Hoewel het een jaar van herstel is geweest, was het verre van eenvoudig. Tussen bevoorradingsproblemen, hoge inflatie en nieuwe, zeer overdraagbare varianten van het coronavirus hebben wij ons aangepast aan de vaak drastisch veranderende bedrijfsomstandigheden, en dat doen wij nog steeds. Ondanks deze factoren zijn we erg trots dat we onze doelstellingen voor 2021 hebben bereikt.

David Capdevila, Atradius
David Capdevila
CEO Atradius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooruitzichten
De opkomst van nieuwe, meer overdraagbare varianten van het coronavirus en de snelle heroplegging van beperkingen door regeringen als reactie daarop blijven het hobbelige herstel van de wereldeconomie op de proef stellen. Problemen met de toeleveringsketen en knelpunten in het vervoer zetten de productie en distributie steeds meer onder druk. Verwacht wordt dat de opkomende markten, aangevoerd door China, met 4,7 procent zullen groeien, terwijl Latijns-Amerika naar verwachting trager zal groeien omdat het worstelt met een lage vaccinatiegraad en knelpunten in de toelevering. Voor de geavanceerde economieën wordt een groei van 4 procent verwacht, waarbij de prijsdruk de economische vooruitzichten in de eurozone steeds meer onder druk zet.

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en garanties, incasso en informatiediensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

 

Voor meer informatie 
Atradius
Corporate Communications & Marketing                 
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com