Atradius maakt resultaat 2020 bekend

Persbericht

Amsterdam, 11 maart 2021 - Atradius rapporteert jaarresultaat van EUR 44,2 miljoen - sterke aandacht voor service zorgt voor stabiele inkomsten

Atradius N.V. heeft vandaag een winst bekendgemaakt van EUR 44,2 miljoen in 2020, tegen EUR 227,7 miljoen in 2019. De winst vertegenwoordigt een solide resultaat in een jaar vol onzekerheden die de risico's aanzienlijk verhoogden. Belangrijke factoren die de markt beïnvloedden, waren onder meer de handelsoorlog tussen de VS en China, brexit-onderhandelingen, een prijzenoorlog op de olie- en gasmarkt en vooral de Covid-19 pandemie die overal ter wereld tot bedrijfssluitingen leidde. Door samen te werken met haar klanten om in dit klimaat de best mogelijke dekking te garanderen, heeft Atradius ondanks de verminderde waarde van zakelijke transacties haar inkomsten stabiel weten te houden en de schade-uitgaven zodanig beheerd, dat schade-uitbetalingen aan klanten efficiënt en snel werden vergoed.

Financiële hoogtepunten

  • Premie-inkomsten uit verzekeringen namen af met 1,8 procent (0,8 procent bij constante wisselkoersen)

  • Jaarresultaat van EUR 44,2 miljoen

  • Bruto combined ratio 94,3 procent

  • Resultaat uit verzekeringen en diensten van EUR 79,2 miljoen, een daling van 75,7 procent

  • Eigen vermogen en achtergestelde schuldpositie gedaald met 4,1 procent

  • Solide solvabiliteitsratio boven 200 procent(1)

  • Klantretentie van 92,7 procent weerspiegelt de toewijding van Atradius aan haar klanten en haar voortdurend streven naar uitmuntende dienstverlening zelfs in de meest uitdagende tijden

               (1) Aan finalisering audit procedures onderworpen.

 

Jaarcijfers Atradius 2020

Inkomsten uit verzekeringen
De premie-inkomsten uit verzekeringen van Atradius namen af met 1,8 procent tot EUR 1.727,4 miljoen, van EUR 1.759,5 miljoen in 2019 (0,8 procent tegen constante wisselkoersen) als gevolg van een daling van het aantal verzekerbare zakelijke transacties die hoofdzakelijk te wijten was aan wereldwijde lockdowns. De klantretentie staat desondanks op een zeer hoog niveau van 92,7 procent.

Schaden
De schaderatio van Atradius voor 2020 kwam uit op 58,6 procent. De schadereserves werden verhoogd om te anticiperen op mogelijk hogere schaden als gevolg van de lockdowns in verband met de uitbraak van Covid-19, terwijl tegelijkertijd een evenwichtige risicoacceptatie werd gehandhaafd en uitgebreide dekking werd geboden aan klanten.

Kosten
De kostenratio verbeterde van 35,9 procent in 2019 tot 35,7 procent, voornamelijk dankzij besparingsmaatregelen die werden genomen toen de lockdowns begonnen. Tegelijkertijd werd het innovatieve organisatiebrede meerjarenprogramma om de IT-systemen te moderniseren voortgezet, inclusief een reeks maatregelen om klanten verder te ondersteunen.

Resultaat uit verzekeringen en diensten
Het resultaat uit verzekeringen en diensten van Atradius daalde met 75,7 procent tot EUR 79,2 miljoen, van EUR 325,4 miljoen in 2019. Dit werd voornamelijk gedreven door lagere inkomsten als gevolg van een daling van de verzekerbare activiteiten in combinatie met de toegenomen schadereserves voor potentieel ongunstige ontwikkelingen in het onzekerder wordende risicoklimaat.

Beleggingsresultaat
De conservatieve beleggingsportefeuille van Atradius droeg EUR 14,3 miljoen bij in een moeilijke omgeving met extreem lage rentetarieven en volatiele aandelenmarkten.

Resultaat na belastingen
Na de uitbraak van Covid-19 en de daaropvolgende versterking van de reserves als gevolg van de economische terugval, daalde het resultaat na belastingen met 80,6 procent tot EUR 44,2 miljoen, tegen EUR 227,7 miljoen in 2019.

Solvabiliteitsratio
Gesterkt door een winstgevende groei van het bedrijf, stabiele beleggingsresultaten en voorzichtige risicoacceptatie bedroeg de solvabiliteitsratio van Atradius eind 2020 opnieuw meer dan 200 procent(1).

 (1) Aan finalisering audit procedures onderworpen.

 

Hoewel we wisten dat onze winst onder druk zou komen te staan in 2020, lag onze eerste prioriteit bij onze medewerkers. Vóór alles wilden we zeker zijn dat ze veilig waren en dat er goed voor ze gezorgd werd, zodat zij op hun beurt goed voor onze klanten konden zorgen. Ik ben trots op de manier waarop zij de uitdagingen zijn aangegaan, zodat onze klanten en brokers hun eigen uitdagingen konden aangaan. Deze inzet wordt weerspiegeld in onze retentie en ons algemene resultaat.

David Capdevila, Atradius
David Capdevila
CEO Atradius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooruitzichten
Hoewel het jaren zal duren om volledig te herstellen van de pandemie, wordt verwacht dat de wereldeconomie in 2021 weer op gang zal komen. Verwacht wordt dat de opkomende markten, aangevoerd door China, sneller zullen opveren, terwijl de groei in Latijns-Amerika en Oost-Europa naar verwachting iets trager zal verlopen. De geavanceerde economieën zullen naar verwachting met 3,9 procent groeien, waarbij het herstel in West-Europa langer op zich zal laten wachten als gevolg van langdurige lockdowns. Aangezien de overheidssteun in 2021 zal aanhouden en sommige landen hun herverzekeringsprogramma's van de overheid zullen verlengen, heeft Atradius er vertrouwen in dat haar maatregelen om risico’s te beheren evenwichtig en klantgericht zullen blijven.

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en garanties, incasso en informatiediensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

 

Voor meer informatie 
Atradius
Corporate Communications & Marketing                 
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com