Atradius maakt resultaat 2018 bekend

Persbericht

Jaarresultaat Atradius neemt toe met 8,8 procent tot EUR 202,7 miljoen; premie-inkomsten stijgen 3,8 procent

  • Premie-inkomsten uit verzekeringen nemen toe met 3,8 procent (5,3 procent bij constante wisselkoersen)

  • Jaarresultaat neemt toe met 8,8 procent tot EUR 202,7 miljoen

  • Combined ratio 79,2 procent

  • Resultaat uit verzekeringen en diensten van EUR 268,3 miljoen, een stijging van 3,2 procent

  • Eigen vermogen verbeterde met nog eens 3,9 procent

  • Solide solvabiliteitsratio boven 200 procent (1)

  • Financiële rating Atradius in 2018 door Moody's verhoogd naar 'A2' (stabiele vooruitzichten)

  • Verdere verbetering retentie naar 94 procent bevestigt streven naar uitmuntende dienstverlening

               (1) Aan finalisering audit procedures onderworpen.

2018 was wederom een jaar met solide cijfers en het resultaat van een sterke bedrijfscultuur, internationale uitbreiding en de implementatie van initiatieven om de efficiëntie te verhogen. Zo hebben we de kwaliteit van onze dienstverlening aan onze klanten nog verder kunnen vergroten. Met de wereldwijde economische onzekerheid zien wij onszelf de komende jaren dankzij deze initiatieven ook beter geplaatst om te beantwoorden aan de toenemende behoeftes van onze almaar groeiende klantenbase en om onze activiteiten te blijven uitbreiden.

Isidoro Unda Atradius
Isidoro Unda
CEO Atradius

 

Verkoop en winst
De premie-inkomsten uit verzekeringen namen in 2018 toe met 3,8 procent, van EUR 1.588,1 miljoen naar EUR 1.648,5 miljoen. De winst steeg met 8,8 procent, van EUR 186,2 miljoen naar EUR 202,7 miljoen. Atradius hecht veel belang aan klantenservice en is beschikbaar voor haar klanten waar dat nodig is. Deze focus heeft geresulteerd in een aanhoudend hoge retentie en sterke groei in de nieuwere Atradius-markten in de regio Azië en Oceanië.

 

Winst- en verliesresultaten (miljoen euro) 2018 2017 % verandering
Premie-inkomsten 1,648,5 1.588,1 3,8%
Totale opbrengsten (verzekeringen en diensten) 1.898,0 1.837,2 3,3%
Resultaat uit verzekeringen en diensten 268,3 260,1 3,2%
Resultaat na belastingen 202,7 186,2 8,8%
Bruto schaderatio (bruto schaden/verzekeringsopbrengsten) 43,7% 41,7%  
Bruto kostenratio (bruto kosten/verzekeringsopbrengsten) 35,5% 35,7%  
Bruto combined ratio 79,2% 77,4%  
Balansresultaten (miljoen euro)      
Totale activa 4.725,3 4.519,2 4,6%
Eigen vermogen en achtergestelde schuldpositie 2.145,3 2.076,8 3,3%

Inkomsten uit verzekeringen
De premie-inkomsten uit verzekeringen namen toe met 3,8 procent tot EUR 1.648,5 miljoen in 2018, komende van EUR 1.588,1 miljoen in 2017 (5,3 procent bij constante wisselkoersen). De verbetering in kredietverzekering was stabiel en consistent in vrijwel alle regio’s in Noord- en Centraal-Europa, waarbij Azië, Oceanië en het bedrijfsonderdeel Global een aantal van de sterkste groeipercentages lieten zien.

Schaden
Atradius bereikte een solide schaderatio van 43,7 procent. Er werd meer dan EUR 834 miljoen aan schaden aan klanten uitgekeerd terwijl Atradius hen consistent beleef ondersteunen in een uitdagende risico-omgeving.

Kosten
De kostenratio verbeterde tot 35,5 procent in 2018, van 35,7 procent in 2017. Effectieve kostencontrole en investeringen in technologie die zorgen voor een toename van efficiëntie zorgden ervoor dat Atradius op een winstgevender manier haar omzet kon laten toenemen.

Resultaat uit verzekeringen en diensten
Het resultaat uit verzekeringen en diensten verbeterde 3,2 procent tot EUR 268,3 miljoen, van EUR 260,1 miljoen in 2017.

Beleggingsresultaat
De voorzichtige beleggingsportefeuille van Atradius droeg EUR 22,1 miljoen bij, in een moeilijke omgeving met lage of negatieve rentetarieven en volatiele aandelenmarkten.

Resultaat na belastingen
Het resultaat na belastingen nam met 8,8 procent toe tot 202,7 miljoen, komende van EUR 186,2 miljoen. Dit geeft het uitstekende verzekeringsresultaat voor het jaar weer, gedreven door sterke groei van de inkomsten, een solide schaderatio samen met een verdere vermindering van de kostenratio. 

Solvabiliteitsratio
Versterkt door winstgevende groei en stabiele beleggingsresultaten bedroeg de solvabiliteitsratio van Atradius eind 2018 weer meer dan 200 procent(1).

 (1) Aan finalisering audit procedures onderworpen.

Rating
Moody’s heeft in 2018 de financiële rating van Atradius opgewaardeerd naar ‘A2’ (vooruitzichten stabiel). De langetermijn credit rating van Atradius bij A.M. Best is ook opgewaardeerd, van ‘a’ naar ‘a+’, met stabiele vooruitzichten. Beide ratings weerspiegelen de solide financiële situatie van Atradius en haar toonaangevende positie in de kredietverzekeringsindustrie.

Vooruitzichten
De economische groeipercentages in ontwikkelde markten zullen naar verwachting afnemen in 2019 gezien handelsmaatregelen en monetaire verkrapping zullen wegen op de economische activiteit. De afname van faillissementen komt in 2019 tot een einde en verwacht wordt dat de betalingsachterstanden zullen toenemen. Dit zal zorgen voor een toenemende vraag naar de producten en diensten van Atradius.

 

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen, incasso en informatiediensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

 

Voor meer informatie 
Atradius
Corporate Communications & Marketing                 
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com