Atradius garant voor bouwfinanciering Cleantech-project

Persbericht

Amsterdam, 11 september 2018 - Eerste investering als onderdeel samenwerking Climate Investor One

Atradius Dutch State Business - de exportkredietverzekeraar namens de Nederlandse overheid - staat garant voor de bouwfinanciering van het Cleantech-project. Dit project heeft tot doel zonne-energie op te wekken en te verkopen aan bedrijven in Zuidoost-Azië. De bouw van de solar-installaties vereist een investering van 53 miljoen dollar. Cleantech is de eerste investering als onderdeel van de samenwerking tussen Atradius Dutch State Business en Climate Investor One (CIO). Deze samenwerking moet in de komende twee decennia leiden tot tientallen investeringen in hernieuwbare energie.

 

Cleantech Solar Selected Site Apollo Tyres

 

Toegang tot betrouwbare groene elektriciteit
Cleantech ontwikkelt, bouwt en beheert solar-installaties op de daken van fabrieken en bedrijven in Zuidoost-Azië die energie nodig hebben voor hun productieprocessen. Door langjarige contracten te sluiten met Cleantech krijgen zij toegang tot betrouwbare groene elektriciteit, zonder hierin zelf te hoeven investeren. CIO’s investering is goed voor de bouw van ongeveer 105 megawatt aan solar-installaties, verdeeld over zes landen in de regio. Hiermee legt Cleantech een stevig fundament om haar positie in deze markt te versterken en door te kunnen groeien. Dankzij deze investering kan CIO de transitie van 85 bedrijven naar groene energie stimuleren. Naar schatting zal dit per jaar een CO2-reductie van 123.000 ton opleveren, vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van 24.000 auto’s. Bovendien levert deze investering ruim 1.000 banen in de markt voor hernieuwbare energie op.

Climate Investor One
CIO is een initiatief van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO, dat tot doel heeft hernieuwbare energieproductie te realiseren in ontwikkelingslanden: van wind- en zonne-energie tot waterkrachtprojecten. CIO is het loket voor de financiering van zulke projecten gedurende de ontwikkel-, bouw- en operationele fase en biedt voor elke fase op maat gesneden financiering. Na verkoop of herfinanciering wordt de opbrengst geïnvesteerd in nieuwe projecten. CIO wil op deze manier zoveel mogelijk initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie naar de operationele fase begeleiden. Dit is nodig, omdat veel plannen in ontwikkelingslanden niet worden gerealiseerd, doordat de risico’s voor commerciële financiers - zeker in de ontwikkelfase en de bouwfase - te hoog zijn.

De rol van Atradius
Als onderdeel van de klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties die in 2015 in Parijs tot stand kwamen, ondersteunt Atradius Dutch State Business (namens het Ministerie van Financiën) dit initiatief met garanties. Hierdoor is CIO in staat deze projecten in samenwerking met private financiers vanaf de bouwfase te financieren. Het realiseren van projecten op het gebied van hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden biedt daarnaast interessante kansen voor Nederlandse exporteurs.

 

Over Atradius Dutch State Business
Sinds 1932 heeft Atradius een samenwerkingsovereenkomst met de Staat der Nederlanden voor het aanbieden van exportkredietverzekeringen en investeringsgaranties. In dit kader verzekert en garandeert Atradius Dutch State Business, onderdeel van de Atradius Groep, in naam van en voor rekening van de overheid bepaalde commerciële en politieke risico’s bij export en investeringen.

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com
www.atradiusdutchstatebusiness.nl