Atradius Atrium-portaal op basis van Oracle-technologie

Persbericht

Utrecht, 18 december 2017 – Nieuw Atrium-portaal biedt snelle kredietwaardigheidscontroles voor verzekerde bedrijven

Creditmanagement specialist Atradius heeft onder de naam Atrium een nieuw creditmanagement portaal gelanceerd, dat is ontwikkeld met behulp van Oracle-technologie. Het digitale platform stelt bedrijven wereldwijd in staat om hun kredietverzekeringspolissen te beheren en op een centrale plaats en in realtime kredietlimieten aan te vragen.

Het nieuwe portaal biedt klanten van Atradius snelle en gemakkelijke toegang tot volledige kredietverzekeringstransacties wereldwijd in meer dan 45 landen. Het portaal is gebouwd met een flexibele architectuur, zodat nieuwe functionaliteit eenvoudig is toe te voegen.

Het Atradius Atrium-portaal biedt brokers en accountmanagementteams een snellere en efficiëntere manier om claimaanvragen voor verzekerde klanten van Atradius af te ronden. Zij kunnen informatie vinden en bekijken over de kredietwaardigheid van debiteuren, zoals hun ratings, bestaande dekking en claims, voorafgaand aan het aanvragen van een kredietlimiet. De klant kan direct een limiet aanvragen, waarbij de informatie al is opgenomen in de applicatie, zodat kredietlimietbeslissingen snel genomen kunnen worden.

Atrium is ontwikkeld met behulp van de webpublishingtechnologie van Oracle. Deze is verbonden met een back-office-applicatie die is gebaseerd op Oracle’s businessapplicatie-technologie. Atradius heeft zijn IT-omgeving consistent gestandaardiseerd op Oracle om zo te profiteren van een one-stack-benadering. Hierdoor profiteert het bedrijf van naadloze integratie en optimaal gebruik van Oracle-licenties. Het bedrijf gebruikt tevens cloudoplossingen van Oracle, waaronder Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud en Oracle Sales Cloud.

Jörg Müller, Group IT Director van Atradius: “Het Atrium-klantportaal is een belangrijke mijlpaal voor ons, nu we onze bedrijfsvoering moderniseren. Het portaal zorgt voor een enorme tijdbesparing en vermindert de kans op fouten. Zo wordt het creditmanagement sneller, eenvoudiger en transparanter. Oracle en de technologie van het bedrijf zijn een integraal middel dat ons helpt de klantervaring te verbeteren in een landschap dat nu gedomineerd wordt door digitale betrekkingen.”

René van Stiphout, Country Leader Oracle Nederland: “De bedrijven die gebruikmaken van de software van Atradius bedienen klanten die in de eerste plaats digitaal en mobiel actief zijn in ieder aspect van hun leven. Zij verwachten dezelfde snelle en accurate digitale ervaring van bedrijven die financiële en verzekeringsdiensten bieden. Het is cruciaal dat Atradius platforms biedt die beantwoorden aan deze verwachtingen.”

De lancering van Atrium sluit aan op het succes van Atradius Insights, een online analysetool die verzekerden helpt bij het bepalen van risico’s, het monitoren van portfolio-prestaties en het identificeren van nieuwe zakelijke kansen.

Hot links:

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.