Andreas Tesch - Chief Market Officer Atradius N.V. - benoemd tot president ICISA

Persbericht

Amsterdam, 10 juni 2014 - Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius N.V., benoemd tot president ICISA

De International Credit Insurance & Surety Association (ICISA) maakt vandaag bekend dat Andreas Tesch, Chief Market Officer en lid van de Raad van Bestuur van Atradius N.V., benoemd is tot president van ICISA. ICISA is in 1928 opgericht als de eerste vereniging voor kredietverzekering. Leden van ICISA vertegenwoordigen meer dan 95 procent van de wereldwijde private kredietverzekeringsmarkt.

Tesch is lid van de Raad van Bestuur van Atradius sinds 2011 en heeft 13 jaar ervaring in diverse directieposities bij Atradius.

Tesch omschrijft de huidige kredietverzekeringsomgeving als een markt die zich naar een positiever stadium begeeft. “Verzekerd risico is toegenomen tot een record hoogte van 2 biljoen euro. Dit bevestigt de verbeterde vooruitzichten voor de handel en het stabieler worden van de claimsomgeving. De premie-inkomsten van ICISA-leden zijn vergeleken met cijfers van voor de crisis (2007) 31 procent gestegen en verzekerd risico is toegenomen met 15 procent.”

Tesch besluit: “Met insolventieniveaus die op relatief hoge niveaus afvlakken of een bescheiden verbetering laten zien en groeivooruitzichten voor de wereldwijde economie van 2,9% in 2014 en 3,2% in 2015 is dit een optimale tijd voor bedrijven om hun kredietverzekerde verkopen te verhogen. ICISA en haar leden hebben de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het vergroten van de bekendheid van kredietverzekering en de toegevoegde waarde ervan voor de economie. Er zijn echter nog steeds belangrijke verbeteringen te behalen in bekendheid bij en gebruik door kleinere en middelgrote bedrijven. Dit blijft een van de belangrijkste doelstellingen van ICISA en haar leden.”

Over Atradius
De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso. Met 160 kantoren in 50 landen heeft Atradius toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet.


For meer informatie:
Atradius Corporate Communications
Christine Gerryn
Tel.: +31 20 553 2047
E-mail: christine.gerryn@atradius.com