Achterstallige betalingen in Nederland stijgen met 75%

Persbericht

Amsterdam, 2 december 2020 - Meer achterstallige betalingen en langere betalingstermijnen door coronacrisis - ondernemers hoopvol over economisch herstel in 2021

Tijdens de coronacrisis is het aantal achterstallige betalingen maar liefst met driekwart gestegen. Bedrijven blijken vaker bereid vooral binnenlandse klanten langere betalingstermijnen te geven. Dat blijkt uit de Betalingsbarometer voor West-Europa waarin kredietverzekeraar Atradius de betalingsmoraal van 2.603 bedrijven in 13 landen heeft onderzocht.

Uit het onderzoek van Atradius blijkt dat 56 procent van facturen sinds het begin van de coronacrisis achterstallig is, in vergelijking met 32 procent in dezelfde periode een jaar geleden. Dit komt overeen met een stijging van 75 procent. Nederland scoort van alle Europese landen het hoogst als het gaat om de toename van het aantal dagen dat een vordering gemiddeld uitstaat (DSO): maar liefst 49 procent van de respondenten in Nederland gaf aan dat die met meer dan 10% was gestegen, ten opzichte van 37 procent in de rest van West-Europa. “Naast de stijging van het aantal achterstallige betalingen zien we tegelijkertijd dat veel bedrijven maatregelen hebben getroffen om hun kasstromen te managen. Verder is het opvallend dat ondernemers ervoor kiezen hun betaaltermijn te verruimen, terwijl er wetgeving op komst is om deze juist in te korten”, zegt Edwin Kuhlman, hoofd acceptatie van Atradius Nederland.

Langere betalingstermijn
Ondanks de grote stijging van het aantal achterstallige betalingen is bijna de helft van de bedrijven bereid klanten langere betalingstermijnen te verlenen dan vóór de pandemie. Zo nam de betalingstermijn tijdens de pandemie met 21 dagen toe in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Een belangrijke reden voor die verlengde betaaltermijnen is opnieuw de coronacrisis. Door meer handelskrediet aan te bieden hopen bedrijven hun concurrentievermogen te vergroten en de verkoop te stimuleren. Daarnaast meldde een aanzienlijk deel van de bedrijven dat ze krediet verstrekten om hun klanten te ondersteunen met kortetermijnfinanciering.

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting
Edwin Kuhlman
Hoofd Acceptatie Atradius Nederland

Liquiditeitsproblemen
Als gevolg van de verslechterde betalingsmoraal hebben veel bedrijven maatregelen getroffen om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Zo stelden bijna 4 op de 10 bedrijven betalingen aan hun eigen leveranciers uit, terwijl dit in de rest van West-Europa voor iets meer dan een derde van de bedrijven gold. Voor 30 procent van de Nederlandse bedrijven geldt daarnaast dat zij zich gedwongen voelden om medewerkers te ontslaan en ook vroegen 3 op de 10 bedrijven aanvullende financiering aan. Nederland kent het hoogste percentage respondenten (68 procent) dat zelfverzekering gebruikt als creditmanagementtool om betalingsrisico’s te managen en het een na hoogste percentage (60 procent) dat verkoop op kasbasis gebruikt om er zeker van te zijn dat ze betaald worden. Kredietverzekering wordt door 49 procent van de respondenten gebruikt en staat daarmee op de zesde plek van meest gebruikte creditmanagement-tools. In West-Europa is dit percentage 50 procent en staat het op de derde plaats. In antwoord op de vraag welke tool respondenten de komende maanden verwachtten het meest te zullen gebruiken, daalt dit percentage naar 47 procent voor West-Europa, terwijl het in Nederland stijgt naar 58 procent. Hiermee is het na zelfverzekering het meest gebruikte instrument. Ten slotte gaf 45 procent van de Nederlandse respondenten aan sinds het begin van de pandemie begonnen te zijn met rechtstreeks informatie van klanten in te winnen om hun kredietwaardigheid te beoordelen en hier meer gebruik van te maken dan van bankreferenties.

Optimisme over economisch herstel in 2021
Voor 49 procent van de bedrijven geldt dat het beheersen van kosten in 2021 de grootste uitdaging is voor de winstgevendheid van hun bedrijf. Voor 46 procent geldt dat zij zich het meest zorgen maken over het behoud van voldoende cashflow.

Hoewel de onzekerheid over de gevolgen van de crisis voortduurt, verwacht bijna de helft van de Nederlandse bedrijven dat de kredietwaardigheid van klanten in 2021 zal verbeteren. Ook zijn de meeste bedrijven optimistisch over de vooruitzichten voor volgend jaar. Zo verwacht 67 procent dat de economie in Nederland zich zal herstellen en is 45 procent positief over de internationale economie. In de rest van West-Europa geldt dit achtereenvolgens voor 57 en 45 procent van de bedrijven. Een groot deel van dit ondernemersvertrouwen is waarschijnlijk mede te danken aan de steunmaatregelen van de overheid. Hoewel de aanpak en de reikwijdte verschillen, hebben veel overheden in de onderzochte landen programma's ter ondersteuning van het bedrijfsleven ingevoerd. Gezien de verwachte verslechtering van het faillissementsklimaat zal verdere steun voor veel bedrijven volgend jaar van vitaal belang zijn.

“Het is hoopgevend te zien dat veel bedrijven positief zijn over de vooruitzichten voor 2021 en verwachten dat de economie zich zal herstellen. Nu er duidelijke signalen zijn dat volgend jaar een vaccin beschikbaar zal zijn, zal dit ongetwijfeld positieve effecten hebben op het sentiment en zorgen voor een opleving van de wereldhandel”, aldus Edwin Kuhlman.

Een exemplaar van de Betalingsbarometer van Atradius voor Nederland is beschikbaar op www.atradius.nl in de rubriek Publicaties. Het volledige rapport met de resultaten van West-Europa kan worden gedownload via www.atradius.nl

 

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en garanties, incasso en informatiediensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.