Aantal faillissementen stijgt voor het eerst in 10 jaar

Persbericht

Amsterdam, 1 maart 2019 - Wereldwijd neemt aantal faillissementen met 1% toe - VK en Italië negatieve uitschieters in Europa - faillissementen Nederland stijgen in 2019 met 2%

Het aantal faillissementen in de ontwikkelde markten stijgt in 2019 voor het eerst in tien jaar. Hoewel de internationale economie vorig jaar de grootste groeispurt sinds 2011 maakte, tekenden zich ook de eerste signalen van een verslechtering af. Zo leidden een groeiende onzekerheid over de wereldhandel en vooral over het monetaire beleid in de tweede helft van 2018 tot meer faillissementen dan verwacht. Deze ontwikkeling zet zich ook in het komende jaar voort. In 2019 stijgt het aantal faillissementen wereldwijd naar verwachting met één procent, voorspelt Atradius in haar faillissementsvooruitzichten voor 2019. In West-Europa is sprake van de grootste stijging (+2 procent), waarbij vooral het Verenigd Koninkrijk en Italië eruit springen. Ook voor Nederland ligt een significante toename in het vooruitzicht (+2 procent).

De stijging van de wereldwijde faillissementen wordt volgens Atradius vrijwel uitsluitend gedreven door West-Europa, waar in 2019 naar verwachting sprake zal zijn van een toename van 2 procent. Tegelijkertijd zwakt de groei van het bruto binnenland product van de eurozone af tot 1,4 procent. Hiermee is de eurozone wereldwijd de slechtst presterende regio. Atradius benadrukt dat de economische vooruitzichten zijn verslechterd, doordat de economie in de tweede helft van 2018 veel slechter dan verwacht heeft gepresteerd. Vorig jaar bedroeg de economische groei in de eurozone slechts 1,8 procent, in vergelijking met 2,5 procent in 2017. Italië en het Verenigd Koninkrijk vallen het meest uit de toon. In deze landen verwacht Atradius dit jaar een groei van het aantal faillissementen met achtereenvolgens 6 en 7 procent. Tegelijkertijd vlakt de economische groei in grote economieën als Duitsland en Frankrijk verder af. Nadat het aantal faillissementen in Frankrijk in 2018 met één procent daalde, slaat dit in 2019 om in stijging van één procent. In Duitsland verwacht Atradius een stijging van 2 procent.

Nederlandse faillissementen stijgen met 2 procent
Terwijl het aantal faillissementen in Nederland tussen 2014 en 2017 gemiddeld met 22 procent per jaar daalde, is in 2019 sprake van een keerpunt. Na een zeer sterke afname in de afgelopen jaren verwacht Atradius voor het eerst weer een stijging van 2 procent. Hoewel nog steeds sprake is van een robuuste binnenlandse vraag pakt de economische groeivertraging in Frankrijk en Duitsland - goed voor ruim 30 procent van de Nederlandse export - negatief uit voor de export. Ook de aanhoudende onzekerheid over de wereldhandel eist zijn tol. Deze ontwikkelingen leiden voor het eerst sinds jaren tot een toename van de faillissementen.

Voor het eerst sinds tien jaar stijgt het aantal faillissementen wereldwijd, met de eurozone als absolute koploper. Vooral de ontwikkelingen in Duitsland - ‘krachtpatser’ van de eurozone ‑ stellen teleur. Zo kromp de Duitse economie in het derde kwartaal van 2018, waarna de groei eind vorig jaar stokte. Duitsland - één van de belangrijkste handelspartners van Nederland - is extra kwetsbaar voor de dalende wereldhandel. Ook zal de Duitse auto-industrie zwaar worden getroffen als de Verenigde Staten invoerheffingen opleggen. Daarnaast zijn de vooruitzichten in Frankrijk onzeker, waar de groei van bbp stagneert op 1,5 procent en de dalende productiecapaciteit negatieve gevolgen heeft voor het bedrijfsleven. De ontwikkelingen in Duitsland en Frankrijk, belangrijke handelspartners van Nederland, hebben ook negatieve gevolgen voor ons land. Bovendien begint de onzekerheid over de brexit in het VK nu echt zijn tol te eisen, wat wordt weerspiegeld in vier achtereenvolgende kwartalen van dalende investeringen in 2018. Onze voorspellingen zijn gebaseerd op een ordelijke brexit op 29 maart, gevolgd door een soepele overgang. Maar nu dit scenario steeds onzekerder wordt, zijn de neerwaartse risico’s, óók voor Nederland, erg groot.

Theo Smid, Economist at Atradius Theo Smid
Econoom Atradius Nederland

 

Over Atradius

Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

 

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.