Pers & Kennis

Stopzetten overheidssteun leidt tot stijging faillissementen

Laatste persbericht: 7 oktober 2021

Vind hier de laatste informatie van Atradius, inclusief toegang tot persberichten en blogs.

Blog & Whitepaper

Actuele onderwerpen uit de wereld van internationaal credit management belicht door onze experts, met tips en advies uit de praktijk.

Podcast & Webinar

Bekijk het aanbod van podcasts en webinars met onderwerpen uit de wereld van internationaal credit management en ondernemerschap.

Kennisbank

De kennisbank is onze digitale informatiebron. Met deze informatie kunt u onder andere verantwoordelijke beslissingen nemen met wie u zaken doet.

Persberichten

De persberichten van Atradius Nederland geven informatie over de kredietverzekeringsmarkt en onze bedrijfsactiviteiten.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen die betrekking hebben op uw kredietverzekering? Onze veelgestelde vragen pagina biedt u informatie over onder andere; kredietlimieten, dekking, premie, incasso en schade.

Videomateriaal

Bekijk hier onze corporate video, video’s die laten zien hoe kredietverzekering werkt, testimonials van onze klanten en meer.

Beeldmateriaal

Download beeldmateriaal in hoge resolutie. Voor ons logo in het juiste formaat kunt u contact met ons opnemen.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen die betrekking hebben op uw kredietverzekering? Onze veelgestelde vragen pagina biedt u informatie over onder andere; kredietlimieten, dekking, premie, incasso en schade.

Perscontact

Mariëlla Dalstra-van Emst
Corporate Communications Manager Nederland

David Ricardostraat 1
Postbus 8982
1066 JS Amsterdam

Telefoon: +31 (0)20 553 2394
E-mail:

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.