Pers & Blog

Helft verkopen op krediet in Azië wordt te laat betaald

Laatste persbericht: 16 juni 2021

Vind hier de laatste informatie van Atradius, inclusief toegang tot persberichten en blogs.

Persberichten

De persberichten van Atradius Nederland geven informatie over de kredietverzekeringsmarkt en onze bedrijfsactiviteiten.

Pers

Kennisbank

De kennisbank is onze digitale informatiebron. Met deze informatie kunt u onder andere verantwoordelijke beslissingen nemen met wie u zaken doet.

Kennisbank

Videomateriaal

Bekijk hier onze corporate video, video’s die laten zien hoe kredietverzekering werkt, testimonials van onze klanten en meer.

video

Beeldmateriaal

Download beeldmateriaal in hoge resolutie. Voor ons logo in het juiste formaat kunt u contact met ons opnemen.

foto

Perscontact

Mariëlla Dalstra-van Emst
Corporate Communications Manager Nederland

David Ricardostraat 1
Postbus 8982
1066 JS Amsterdam

Telefoon: +31 (0)20 553 2394
E-mail:

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.