Pers & Blog

Zwakkere groeivooruitzichten Oost-Europa leiden tot stijging faillissementen

Laatste persbericht: 19 september 2019

Hier leest u de laatste informatie van Atradius, inclusief toegang tot een doorzoekbaar archief voor persberichten en blogs, en kunt u beeldmateriaal downloaden.

Persberichten

De persberichten van Atradius Nederland geven onder meer de laatste informatie over de kredietverzekeringsmarkt en de bedrijfsactiviteiten van Atradius.

Pers

Beeldmateriaal

Hier kunt u beeldmateriaal in hoge resolutie downloaden. Voor ons logo in het juiste formaat voor online en offline toepassingen kunt u contact met ons opnemen.

foto

Videomateriaal

Bekijk hier onze corporate video, video’s die laten zien hoe kredietverzekering werkt, testimonials van onze klanten en meer.

video

Perscontact

Mariëlla Dalstra-van Emst
Corporate Communications Manager Nederland

David Ricardostraat 1
Postbus 8982
1066 JS Amsterdam

Telefoon: +31 (0)20 553 2394
E-mail:

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.