Wat is een Europees betalingsbevel

Via de Europese betalingsbevelprocedure - van kracht sinds 2008 - wil Europa het invorderen van niet-betwiste geldvorderingen in het buitenland eenvoudiger, sneller en goedkoper maken.

Schuldeisers kunnen tegenwoordig hun internationale vordering op twee manieren incasseren: via een procedure in het land van de debiteur of via het Europese betalingsbevel in het land van de schuldeiser. Via de Europese betalingsbevelprocedure - van kracht sinds 2008 - wil Europa het invorderen van niet-betwiste geldvorderingen in het buitenland eenvoudiger, sneller en goedkoper maken. Het systeem werkt met modelformulieren die in alle talen van de EU beschikbaar zijn. Om een Europees betalingsbevel aan te vragen hoeft de schuldeiser in principe alleen maar een ‘modelformulier A’ in te vullen. Dit formulier stuurt hij samen met de bewijsstukken, zoals de onbetaalde factuur en een kopie van de aanmaning, naar de rechtbank. Vervolgens stuurt de rechtbank een Europees betalingsbevel naar de debiteur. Wanneer de debiteur niet binnen 30 dagen reageert dan wordt het betalingsbevel definitief. In dat geval krijgt het betalingsbevel de rechtskracht van een vonnis dat in alle EU-landen uitgevoerd kan worden.


Incasso with man
Schuldeisers kunnen tegenwoordig hun internationale vordering op twee manieren incasseren: via een procedure in het land van de debiteur of via het Europese betalingsbevel in het land van de schuldeiser. Via de Europese betalingsbevelprocedure - van kracht sinds 2008 - wil Europa het invorderen van niet-betwiste geldvorderingen in het buitenland eenvoudiger, sneller en goedkoper maken. 

 

 

Het systeem werkt met modelformulieren die in alle talen van de EU beschikbaar zijn. Om een Europees betalingsbevel aan te vragen hoeft de schuldeiser in principe alleen maar een ‘modelformulier A’ in te vullen. Dit formulier stuurt hij samen met de bewijsstukken, zoals de onbetaalde factuur en een kopie van de aanmaning, naar de rechtbank. Vervolgens stuurt de rechtbank een Europees betalingsbevel naar de debiteur. Wanneer de debiteur niet binnen 30 dagen reageert dan wordt het betalingsbevel definitief. In dat geval krijgt het betalingsbevel de rechtskracht van een vonnis dat in alle EU-landen uitgevoerd kan worden.

De voordelen van de Europese betalingsbevelprocedure:
De schuldeiser hoeft geen rechtszaak te beginnen tegen de buitenlandse debiteur. Een Europees betalingsbevel heeft dezelfde waarde als een nationaal vonnis en kan door de deurwaarder uitgevoerd worden. De schuldeiser kan kosten en risico’s minimaliseren. In theorie lijkt deze optie dus perfect. In de praktijk blijkt dit echter behoorlijk tegen te vallen.

De nadelen van de Europese betalingsbevelprocedure:

 • Het uitgangspunt van het Europese betalingsbevel is dat het moet gaan om niet-betwiste geldvorderingen. Maar hoe vaak komt dit voor? Komt elke debiteur al dan niet met een (drog)reden om niet te hoeven betalen? Daarnaast kan het gebeuren dat een debiteur een vordering na het indienen van het betalingsbevel alsnog betwist. De vordering moet dan alsnog conform de procedure van het land van de debiteur worden afgehandeld.
   
 • Om het betalingsbevel te kunnen uitvoeren moet de schuldeiser eerst een verzoek indienen bij de rechter in het land van de debiteur. Hiertoe moet een hele vragenlijst worden ingevuld, in de taal van het betreffende land. Het is veel werk en brengt vaak vertalingskosten met zich mee. Medewerkers van Atradius Collections in het buitenland kunnen vaak ter plaatse de procedure starten. Vertalingskosten zijn dan vaak lager of niet nodig.
 • Er dienen algemene voorwaarden te zijn overeengekomen waarin staat dat de rechter in het land van de verkoper bevoegd is. Deze voorwaarden moeten bewijsbaar ter hand gesteld zijn in de taal van de debiteur en/of de taal die partijen gebruikten in hun handelsrelatie.

Glasses on papers

 

 • Indien het proces van indienen helemaal conform de regels is gevolgd, maar voldoen de algemene voorwaarden niet aan de eisen, dan is het indienen van het Europees betalingsbevel waarschijnlijk voor niets geweest. Bij bezwaar zal de lokale rechter dit alsnog toekennen. De incassoprocedure moet dan alsnog in het land van de debiteur gestart worden.
   
 • Er zijn 28 landen aangesloten bij het verdrag. Omdat landen zich nooit volledig willen onderwerpen aan de regels van andere landen, is er altijd een ontsnappingsclausule. Indien de debiteur gewiekst is komt hij er na het toekennen van het betalingsbevel vaak alsnog onderuit bij bezwaar.
   
 • Ook al wordt het betalingsbevel goedgekeurd en kan er in Nederland geprocedeerd worden, dan moet er alsnog geëxecuteerd worden in het buitenland. Hiervoor moet de verzekerde weer naar de rechtbank. Ook dan kan de beslissing van de Nederlandse rechter alsnog niet ontvankelijk worden verklaard. In dat geval moet er alsnog geprocedeerd worden in het land van de debiteur. Er is dan veel tijd en geld verloren gegaan.

De werkwijze van Atradius Collections
De voordelen wegen lang niet op tegen de nadelen. Daarom kiest Atradius Collections ervoor om te incasseren in het land van de debiteur. Dit gebeurt door hoogopgeleide medewerkers met kennis van de lokale wetgeving, ethiek en cultuur. De klantrelatie speelt daarbij een belangrijke rol. Op deze wijze halen we hogere succesratio’s en is de gemiddelde doorlooptijd een stuk korter.
 

Gerelateerde content

Onderverzekerd, controleer de hoogte van uw limiet

Hoe zorgt u nu dat de limieten afgestemd blijven op uw actuele behoefte?

Zo ontmasker je een fraudeur

Slachtoffer worden van een dergelijke fraudeur geeft veel frustratie.

8 landen waar je kunt verdienen

Om een idee te geven waar de beste exportmogelijkheden zijn, heeft Atradius acht landen met potentieel naast elkaar gezet.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.