Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen- Indonesië

Market Monitor

  • Indonesië
  • Duurzame consumptiegoederen

31 mrt 2016

De winstmarges van bedrijven blijven naar verwachting stabiel in 2016, na de zwakkere marges in de tweede helft van 2015.

  • De Indonesische detailhandel in duurzame consumptiegoederen liet de voorbije jaren een sterke groei optekenen, dankzij de steeds grotere middenklasse met hun grotere koopkracht. In 2015 vertraagde de groei echter, door de zwakke economische groei en muntdevaluatie. Dat gezegd zijnde, verbeterde het consumentenvertrouwen in het begin van 2016, dankzij de lagere brandstofprijzen.

 

  • De winstmarges van bedrijven blijven naar verwachting stabiel in 2016, na de zwakkere marges in de tweede helft van 2015. Hoewel de lagere olieprijzen de logistieke en distributiekosten hielpen verlagen, wordt de markt overspoeld door lokale en buitenlandse spelers. De instroom van goedkope merken uit China heeft de concurrentie in het lagere en middensegment doen toenemen, terwijl bedrijven in het hoge segment zullen blijven groeien, zolang ze zich onderscheiden en zich op premium producten concentreren.

 

  • De meeste kleine retailers van duurzame consumptiegoederen maken nog altijd gebruik van interne financiering of aandeelhouders voor hun werkkapitaal, terwijl middelgrote of grote ondernemingen gebruik maken van bankleningen. Banken zijn doorgaans bereid om leningen te geven aan bedrijven, vooral nadat de Centrale Bank begin 2016 de standaardrente verlaagde.

 

  • Betalingen in deze sector worden na gemiddeld 30-60 dagen uitgevoerd. Het aantal betalingsachterstanden is vrij laag en het aantal wanbetalingen zou de komende maanden niet moeten toenemen.

 

  • Ons acceptatiebeleid voor deze sector is over het algemeen open, maar we staan voorzichtiger tegenover kopers, wanneer financiële en kwaliteitsvolle informatie ontbreekt, bijvoorbeeld in verband met sterke steun van een groep.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.