Market Monitor ICT - Japan 2016

Market Monitor

 • Japan
 • Electronica/ICT

16 jun 2016

De Japanse ICT-sector zal in 2016 naar verwachting een bescheiden groei van 0,9% zal laten zien.

 • De Japanse ICT-sector zal in 2016 naar verwachting een bescheiden groei van 0,9% zal laten zien. Dit komt door de verzadigde markt en de verwachte lage economische groei van 0,6%. Op middellange termijn zou de groei weer moeten aantrekken.
   
 • Het segment van de IT-hardware zal naar verwachting krimpen door verzadiging, langere vervangtijden en migratie naar cloud-diensten. Cloud-diensten en software-ontwikkeling zouden echter een recordgroei moeten laten zien in 2016. Verwacht wordt dat de groei en winst in het telecommunicatiesegment de komende twaalf maanden stabiel zullen blijven.
   
 • De concurrentie op de markt is zeer groot. Japan is na China de op een na grootste IT-markt in de regio Azië-Pacific. De markt wordt gedomineerd door grote bedrijven zoals Fujitsu, NEC, Toshiba, NTT Data en Hitachi.
   
 • ICT-bedrijven krijgen gemakkelijk financiering, doordat banken graag leningen toestaan en de rentevoeten laag zijn. De huidige regering is een groot voorstander van bankleningen, waardoor banken onder druk komen te staan om zelfs aan zwakke bedrijven te lenen. Een hoge hefboomwerking komt dan ook vrij vaak voor in Japan.
   
 • Betalingen in de ICT-sectoren gebeuren na gemiddeld 30 à 90 dagen. De Japanse bedrijfscultuur stimuleert tijdige betaling, zodat het aantal late betalingen laag blijft. Het aantal insolventies in de ICT-sector is laag en en voor 2016 wordt geen grote stijging verwacht .
   
 • Ons acceptatiebeleid voor deze sector is doorgaans open dankzijde stabiele vooruitzichten op het gebied van groei en marges, het beperkte aantal insolventies en het goede betalingsgedrag.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.