Market Monitor Automotive Spanje 2016

Market Monitor

  • Spanje
  • Automotive/Transport

27 okt 2016

In 2015 boekte de Spaanse autosector goede prestaties, doordat de productie en benuttingsgraad weer het niveau van voor de crisis haalden.

  • Productie en aantal inschrijvingen groeit verder
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 60 dagen
  • Er zijn nog enkele neerwaartse risico’s

MM Auto Spanje 2016 overzicht

De Spaanse auto-industrie is een belangrijke sector voor de economie van het land; deze is immers goed voor 10% van het bbp-aandeel van de Spaanse industrie en ongeveer 9% van de werkgelegenheid. Spanje is de op een na grootste autofabrikant van Europa, na  Duitsland, en staat op de negende plaats wereldwijd. Alles bij elkaar zijn er in Spanje negen fabrikanten van originele onderdelen (OEM) actief, met in totaal 17 productievestigingen. De deelsector van fabrikanten van auto-onderdelen speelt een belangrijke rol bij de prestaties van de sector. Drie van ’s werelds grootste producenten van auto-onderdelen  zijn Spaanse bedrijven, die het goed doen in Europa, Azië en de NAFTA- regio. De auto-industrie is de op een na grootste exportsector van Spanje; ruim 85% van de binnenlandse productie wordt geëxporteerd.

In 2015 boekte de Spaanse autosector goede prestaties, doordat de productie en benuttingsgraad weer het niveau van voor de crisis haalden. De Spaanse autoproductie steeg met 12,7% tot meer dan 2,7 miljoen auto’s. De auto-export steeg met 11,4% in aantal voertuigen en 18% in waarde, tot EUR 31,7 miljoen. Dit herstel hield aan in 2016. Zo steeg de binnenlandse autoproductie volgens de Spaanse vereniging van autofabrikanten ANFAC met 11,2% op jaarbasis in de eerste helft van 2016, tot meer dan 1,6 miljoen auto’s. De export steeg met 12,3% in de eerste helft van 2016.

Naast deze exportgroei blijft de Spaanse auto-industrie profiteren van het verdere herstel van de binnenlandse economie. Zo steeg de Spaanse autoverkoop met meer dan 12% in de eerste helft van 2016, tot meer dan 620.000 auto’s, dankzij de sterke particuliere consumptie en het dalende werkloosheidspercentage, betere toegang tot bankleningen voor consumenten en overheidsmaatregelen om de vernieuwing van wagenparken en de
aankoop van elektrische auto’s te stimuleren.

MM Auto Spanje 2016 groei

De voorbije 12 maanden is de winstgevendheid van Spaanse autobedrijven over het algemeen gestegen en in 2016 blijven de winstmarges naar verwachting stabiel. Hoewel de behoefte aan externe financiering en de hefboomwerking in deze sector doorgaans hoog zijn, zijn banken steeds vaker bereid om krediet te verstrekken aan deze sector, zowel voor financieringen op korte termijn (beheer van het werkkapitaal) als voor faciliteiten op lange termijn (dat wil zeggen financiering van kapitaaluitgaven).

Betalingen in de Spaanse autosector gebeuren na gemiddeld 60 dagen. De voorbije jaren was het betalingsgedrag goed en lag het aantal late betalingen niet te hoog. Er zijn weinig wanbetalingen en we verwachten de komende maanden geen sterke stijging, dankzij de nog altijd positieve vooruitzichten voor de autosector. Het aantal insolventies in deze sector is laag; dat zou de komende zes maanden zo moeten blijven.

MM Auto Spanje 2016 sterke punten

Hoewel de vooruitzichten voor de rest van 2016 en voor 2017 over het algemeen positief blijven, zijn er toch nog enkele neerwaartse risico’s: het economisch herstel in de eurozone blijft broos en de aanhoudende politieke onzekerheid kan nadelige gevolgen hebben voor de binnenlandse automarkt. Het aanhoudende gebrek aan een regering met een stabiele meerderheid in het parlement kan de binnenlandse consumptie en investeringen in Spanje ernstig schaden.

Dat gezegd zijnde is ons acceptatiebeleid voor de autosector soepeler dan in de voorbije jaren. Ons acceptatiebeleid houdt geen grote beperkingen in voor grote bedrijven en sterke internationale groepen. We staan echter nog steeds voorzichtiger tegenover kleine en middelgrote toeleveranciers van auto-onderdelen met een hoge hefboomwerking.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.