Tegenvallende groei wereldeconomie houdt langer aan

Persbericht

Amsterdam, 10 juni 2016 - Atradius waarschuwt voor faillissementen eurozone periferie

De tegenvallende groei van de wereldeconomie zal zich gedurende langere tijd voortzetten. Dat voorspelt Atradius in de laatste editie van de Economic Outlook. Hierin signaleert zij vijf belangrijke neerwaartse risico’s voor de mondiale groei en de ontwikkeling van het aantal faillissementen, met name in de omringende landen van de eurozone.

Hoewel de economische onrust van de afgelopen maanden is afgenomen, blijft een aantal structurele problemen bestaan. Lage grondstofprijzen, een matige groei van de internationale handel, hoge schulden en een ineffectief monetair en fiscaal beleid zijn de belangrijkste oorzaken van de groeivertraging van de wereldeconomie. Voor 2016 verwacht Atradius wereldwijd slechts 2,4 procent groei - 1,6 procent in de eurozone - waarbij de kans bestaat dat deze vooruitzichten in de loop van het jaar verder verslechteren. Nadat de insolventieratio’s in 2016 aanvankelijk verbeterden, zijn de vooruitzichten voor 2016 minder optimistisch. In de meeste landen zal het faillissementsniveau stabiliseren, maar doorgaans wel op een hoger niveau dan voor het uitbreken van de financiële crisis.

Top 5 risico’s
In haar halfjaarlijkse Economic Outlook identificeert Atradius vijf wereldwijde ontwikkelingen die een bedreiging kunnen vormen voor de groeivooruitzichten:

Top 5 risico's voor de vooruitzichten van de wereldwijde economie in 2016

  1. Een harde landing van de Chinese economie, waar volgens Atradius sprake van is als de bbp-groei in 2016 onder de 5 procent zakt. Dit zal een forse neerwaartse invloed hebben op de wereldwijde groei en de negatieve effecten versterken die de vertraging van de Chinese economie al heeft op de wereldwijde handel, de grondstofprijzen en de financiële onrust.
  2. Het monetaire beleid van de Verenigde Staten heeft een vergelijkbaar resultaat. Er wordt een geleidelijke renteverhoging verwacht, waarvan niet kan worden uitgesloten dat dit beleid, ondanks een goede communicatie, slecht wordt ontvangen. De financiële onrust die hiermee gepaard kan gaan, kan ingrijpende gevolgen hebben voor de wereldwijde groei, met name in opkomende landen.
  3. Aanhoudende lagere groei in de eurozone, ondanks agressieve stimuleringsmaatregelen van de Europese Centrale Bank, kunnen op langere termijn tot stagnatie leiden en de politieke onzekerheid - die al wordt vergroot door het referendum over een mogelijke Brexit - vergroten.
  4. Een snelle stijging van de olieprijs zou de kosten van olie-importerende landen verhogen en daarmee een belangrijk voordeel in veel ontwikkelde markten, zoals de eurozone, wegnemen.
  5. Het versneld afbouwen van schulden kan de groei in ontwikkelde markten afremmen, doordat de vraag onder druk komt te staan.

De laatste drie risico’s hebben waarschijnlijk een gematigd negatieve invloed op de landen in de Europese Unie, maar kunnen in de perifere landen voor grotere problemen zorgen. Onrust op de wereldwijde financiële markten kan vooral de opkomende economieën, waar de vooruitzichten al onder druk staan, treffen. Een beperking van de toegang tot financiering tegen mogelijk hogere kosten kan resulteren in nog meer faillissementen dan Atradius nu al verwacht in belangrijke markten als China en Brazilië.

“De financiële onrust waarvan eerder dit jaar sprake was, was een voorproefje van wat we mogelijk dit jaar nog kunnen verwachten als China een harde landing maakt of het monetaire beleid van de Fed niet goed wordt ontvangen”, zegt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius. “De economische vooruitzichten voor ontwikkelde markten in Europa zijn matig en er zijn risico’s die deze vooruitzichten negatief kunnen beïnvloeden. Dit zou het sterkst voelbaar zijn in landen als Italië, Griekenland en Portugal, waar de faillissementsniveaus nog hoog zijn.”

De Atradius Economic Outlook kan worden gedownload via www.atradius.nl.

 

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 200 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.