Nieuwe kantoren in Bulgarije en Roemenië

Persbericht

Amsterdam, 15 november 2017 – Openen vestigingen Bulgarije en Roemenië onderdeel van wereldwijde groeistrategie

Kredietverzekeraar Atradius breidt haar internationale aanwezigheid verder uit met de opening van twee nieuwe kantoren in Bulgarije en Roemenië. Klanten en zakenpartners kunnen vanaf nu lokaal in de hoofdsteden Sofia en Boekarest bij Atradius terecht. Atradius is de op een na grootste leverancier van kredietverzekeringen ter wereld en biedt bedrijven bescherming in het geval hun klanten te laat of niet betalen.

“Bulgarije en Roemenië behoren tot de meest interessante groeimarkten van Europa en laten een enorm potentieel zien,” zegt Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius. “In dit licht is het vergroten van onze aanwezigheid in deze landen een logische stap in onze wereldwijde uitbreidingsstrategie.”

Het bruto binnenlands product van Roemenië is de laatste jaren jaarlijks tussen de 4 en 4,8 procent gegroeid. Vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie is dit een bovengemiddelde groei voor dit land, dat 20 miljoen inwoners heeft. Het marktvolume van de kredietverzekeringsindustrie in Roemenië ligt momenteel rond de 24 miljoen euro, met een huidig gemiddeld groeipercentage van 10 procent per jaar. Het volume van de kredietverzekeringsmarkt in Bulgarije, dat momenteel rond de 6 miljoen ligt, kent zelf ook een aanzienlijk groeipercentage – bewijs dat er goede mogelijkheden zijn voor een kantoor in deze regio.

“Wij willen onze klanten de beste dienstverlening met de grootst mogelijke expertise in de belangrijkste markten bieden,” licht Thomas Langen, Senior Regional Director voor Duitsland, Centraal- en Oost-Europa bij Atradius toe. “Met het openen van twee nieuwe vestigingen versterken we niet alleen onze positie in verhouding tot lokale bedrijven. Het stelt ons ook beter in staat om onze internationale klanten te begeleiden bij het uitbreiden van hun activiteiten naar deze markten.”

Internationale groei
Het openen van vestigingen in Bulgarije en Roemenië maakt deel uit van de wereldwijde groeistrategie van Atradius die tot doel heeft om haar nationale en internationale klanten de best mogelijke dienstverlening en hoogstaande lokale expertise te bieden.

In 2016 breidde Atradius uit in Azië met een nieuw kantoor in Zuid-Korea. Om haar aanwezigheid in Zuid-Afrika en andere landen in de regio te verstevigen verwierf Atradius ook 25 procent van de aandelen in Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa Ltd (CGIC), een toonaangevende kredietverzekeraar in Afrika.

Atradius versterkte haar positie verder met de volledige overname van Graydon, vooraanstaande dienstverlener van zakelijke informatie in Nederland, België en Groot-Brittannië, en het verwerven van 80 procent van de aandelen van het Portugese kredietinformatiebureau Ignios. Bovendien is het incasso bedrijfsonderdeel Atradius Collections sinds vorig jaar ook actief in India en China.

Meer informatie vindt u online via www.atradius.com

Over Atradius

Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over meer dan 240 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.