Bodem daling faillissementen in zicht

Persbericht

Amsterdam, 7 maart 2018 - Daling Nederlandse faillissementen vlakt af na sterke afname in 2017 - eerste waarschuwingssignalen in verandering ondernemingsklimaat

Het wereldwijde aantal faillissementen in ontwikkelde markten daalt in 2018 voor het tweede achtereenvolgende jaar met 3 procent. Dat voorspelt Atradius in haar faillissementsvooruitzichten voor 2018. Wel benadrukt Atradius dat deze neerwaartse trend zijn bodem heeft bereikt. Dit geldt ook voor Nederland: na een sterke daling van het aantal faillissementen in 2017 met 20 procent, vlakt dit in 2018 naar verwachting af naar 4 procent.

In Nederland lijken alle seinen net als vorig jaar nog steeds op groen te staan. Zowel consumenten als bedrijven zijn optimistisch en het vertrouwen was sinds 2007 niet zo groot. De economische vooruitzichten zijn ook in 2018 positief. De groei van het bruto nationaal inkomen wordt vooral gedragen door hogere consumentenuitgaven en een stijgende export. Tussen 2014 en 2017 liep de daling van het aantal faillissementen in Nederland tot in de dubbele cijfers, tot ver beneden het niveau van de crisis in 2007. Na deze sterke afname in de afgelopen jaren verwacht Atradius in 2018 jaar een bescheiden daling van 4 procent.

Waarschuwingssignalen
Het hoogtepunt van de periode van stabiele mondiale groei waar ook Nederland van profiteert lijkt evenwel bereikt. Krapper monetair beleid dat onder meer leidt tot een stijgende rente zou de neerwaartse trend in faillissementen kunnen keren. Daarnaast ziet de kredietverzekeraar een toename in het aantal meldingen van wanbetaling, een vroege indicator dat bedrijven moeite hebben aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Ook noteert zij een stijging van het aantal zaken in de portfolio van Special Risk Management, de ‘intensive care’ van de afdeling risicobeheer.

Verenigd Koninkrijk blijft onzekere factor
Waar de binnenlandse economieën in de eurozone - naast Nederland met name Duitsland en Frankrijk - zich volgens het rapport sterk blijven ontwikkelen, wijst Atradius op mogelijke risico’s bij het Verenigd Koninkrijk, dat een belangrijke handelspartner is van Nederland. Zij verwacht dat het aantal faillissementen hier in 2018 met 4 procent zal toenemen. “Het aangekondigde vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie begint negatieve resultaten te laten zien. Hoewel de Britse economie de verwachtingen heeft overtroffen met een groei van 1,8 procent in 2017 nam het aantal faillissementen met 2 procent toe”, vertelt Theo Smid, econoom bij Atradius Nederland. “Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat het aantal faillissementen in het Verenigd Koninkrijk stijgt. Bovendien groeien de investeringen slechts beperkt, gevoed door de onzekerheid over de Brexit. Dit kan ook gevolgen hebben voor Nederland.”

 

Over Atradius

 

Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

 

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.