Atradius Atrium: nieuw online creditmanagement portaal

Persbericht

Amsterdam, 21 juni 2017 - Innovatief platform voortzetting van ingeslagen weg naar verdere digitalisering

Atradius kondigt vandaag een grootse update van haar digitale platform aan met de lancering van Atradius Atrium: het nieuwe creditmanagement portaal dat bedrijven een geavanceerde manier biedt om hun kredietverzekeringstransacties te voltooien met een ongeëvenaard dienstverleningsniveau. Atradius Atrium is een op Oracle gebaseerd portaal dat is ontworpen om in te spelen op digitale ontwikkelingen en veranderende gebruikersbehoeften. Het portaal wordt gelanceerd tussen 19 juni en 15 juli in Atradiusmarkten over de hele wereld.

Atradius Atrium is ontworpen om snel tegemoet te komen aan de dagelijkse behoeften van klanten, brokers en accountmanagementteams. Het platform is vormgegeven met de debiteur als uitgangspunt en biedt een snellere en efficiëntere gebruikerservaring. Alle klanten van Atradius kunnen razendsnel informatie opzoeken en bekijken over de kredietwaardigheid van debiteuren, zoals de buyer rating, de huidige dekking en vorderingen.

Ik ben verheugd over de lancering van Atradius Atrium, ons nieuwe digitale klantenportaal. Deze nieuwe aanpak en technologie zorgt voor alle gebruikers voor een enorme tijdbesparing. Daarnaast wordt de foutmarge verder verkleind. Atradius Atrium is zo ontworpen dat onze klanten doorlopend hun debiteuren kunnen monitoren en vlot met hen en Atradius kunnen communiceren. Met Atradius Atrium kunnen ze hun risico’s beter beheren en met een helder inzicht in veilig zakendoen hun groeipotentieel vergroten. Kortom: Atradius Atrium is een efficiënter en gebruiksvriendelijk dienstenplatform dat allerlei taken vereenvoudigt en het risico op verliezen door wanbetalingen vermindert. Onze klanten kunnen de kredietwaardigheid van een debiteur grondig controleren tijdens de onderhandelingen voor een deal en goedkeuring krijgen op hun dekkingsaanvraag nog voordat de onderhandelingen zijn afgerond.

Andreas Tesch Atradius Andreas Tesch
Chief Market Officer, Atradius

 

 

 

 

 

 

 

Direct dekking aanvragen, en krijgen
In de loop van het jaar worden er nog meer functies toegevoegd en wordt het portaal uitgebreid met onder andere uitgebreide portfolio-overzichten waarin trends en gebeurtenissen die de polis kunnen beïnvloeden worden weergegeven, directe toegang tot andere klantrelevante informatie en een functie om vorderingen in te dienen in een paar muisklikken.

In Atradius Atrium wordt ook rekening gehouden met de specifieke behoeften van brokers. Het nieuwe portaal biedt een duidelijk, specifiek overzicht en informatie om meerdere polissen en klantenportfolio's te beheren.

Bekijk de video om een indruk te krijgen van de eenvoud, transparantie en snelheid van Atradius Atrium.

 

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over meer dan 240 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering. 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.