Afloop herverzekeringsprogramma leverancierskredieten

Atradius nieuws

Amsterdam, 27 mei 2021 - Economisch herstel in vooruitzicht - Atradius draagt vanaf 1 juli 2021 het risico van haar debiteurenverzekeringsbedrijf weer volledig zelf

De Nederlandse Staat heeft samen met Atradius en de betrokken kredietverzekeraars overeenstemming bereikt over het aflopen van het herverzekeringsprogramma leverancierskredieten op 30 juni 2021. Als gevolg daarvan zal Atradius vanaf 1 juli 2021 het risico van haar debiteurenverzekeringsbedrijf weer volledig zelf dragen.

De garantieregeling werd rond de jaarwisseling met zes maanden verlengd, maar loopt nu af op 30 juni 2021. De partijen achter de staatsgarantie hebben gezamenlijk geoordeeld dat er geen noodzaak is om de overeenkomst verder te verlengen, nu de marktsituatie lijkt te normaliseren. “Atradius staat volledig achter dit besluit”, zegt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur Atradius Nederland. "De garantieregeling was een initiatief van de kredietverzekeraars om in een onzekere economische omgeving kredietlimieten te kunnen blijven afgeven en zo goederenstromen in stand te houden. Nu we niet meer in de extreme situatie van een jaar geleden zitten, denken wij niet dat het relevant is om de regeling te verlengen. Hoewel corona nog steeds woedt en met name landen als Brazilië en India momenteel hard treft, gaan we over het algemeen naar betere tijden met een toenemende groei van de economie in de komende jaren - ook internationaal. We zijn dus sterk op weg naar een normalere marktsituatie voor Nederlandse bedrijven en mijn inschatting is dat we in de toekomst de nodige kredietcapaciteit op commerciële basis kunnen handhaven zonder de staatsgarantie van de overheid van 12 miljard euro."

Individuele benadering
Juist in crisissituaties, wanneer de onzekerheid op de markt groot is, is de behoefte aan verzekering tegen verliezen het grootst. Atradius heeft in het afgelopen jaar dan ook een grotere vraag naar kredietverzekering gezien, zowel van bestaande klanten als ook voor een groot deel van nieuwe klanten die hun verkopen nog niet eerder hadden verzekerd.

Na afloop van de garantieregeling zullen wij onze beschermende functie als internationale particuliere kredietverzekeraar voor onze klanten blijven vervullen en hen met de best mogelijke dekking en een onveranderd hoge toewijding blijven ondersteunen. Onze werkwijze zal niet anders zijn dan voor en tijdens de staatsgarantie het geval was. De basis van onze risicoacceptatie is onze individuele acceptatiebenadering, waarbij wij het debiteurenrisico van afnemers van geval tot geval blijven beoordelen en niet alleen op basis van sectoren waarin zij actief zijn. Belangrijke factoren daarbij zijn de huidige financiële ratio's van de koper en de duurzaamheid van zijn bedrijfsmodel op lange termijn.

(NL) Sijpesteijn 100x100 (Quote Image)
Tom Kaars Sijpesteijn
Algemeen directeur Atradius Nederland

Vroegtijdig risico’s signaleren
Als gevolg van de aanhoudende lockdownmaatregelen en het maar langzaam op stoom komende vaccinatietempo blijven bedrijven de komende tijd met onzekerheid kampen. Tegen de achtergrond van de voortzetting van andere economische steunmaatregelen van de overheid verwacht Atradius momenteel echter dat de risico's in 2021 slechts matig zullen toenemen. Over een langere periode genomen zal het aantal bedrijfsinsolventies wel weer toenemen. "Bij Atradius hebben we meer dan 90 jaar ervaring in het vroegtijdig opsporen van dreigende insolventies en andere risico's op wanbetaling. Wij zien het als onze kernverantwoordelijkheid om onze klanten in een vroeg stadium op dergelijke risico's te wijzen, zodat er in de eerste plaats geen verlies wordt geleden. Dit aspect van onze dienstverlening wordt nog belangrijker in de huidige fase van de coronacrisis. Als een afnemer van onze klant toch in gebreke blijft, zorgen wij snel en zonder moeilijkheden voor vergoeding, zodat de liquiditeit van onze klanten gewaarborgd is. Op die manier blijven wij een betrouwbare partner voor de economie", besluit Kaars Sijpesteijn.

 

 

 

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en garanties, incasso en informatiediensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

 

 

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com