Market Monitor ICT Verenigd Koninkrijk 2017

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Electronica/ICT

06 jun 2017

Voor 2017 verwacht men echter een vertraging van de groei in de ICT-sector tot 2,6%, wegens de dreigende onzekerheid op de Britse ICT-markt na de Brexit-beslissing.

  • Vertraging van de groei verwacht in 2017
  • Onzekerheid dreigt voor de ICT-markt na de Brexit
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 60 dagen

MM_VK_ICT_2017_overzicht

Ook in 2016 deed de Britse ICT-markt het goed, met een groei van de toegevoegde waarde van 4,5%. Net als in 2015 blijft de vraag naar hardwareproducten dalen, terwijl software en datadiensten de grootste drijvende krachten achter de groei bleven, samen met cloud computing en Internet of Things. Datacentra, cloud computing en de verdere ontwikkeling van mobiele apps en nieuwe technologie (bijvoorbeeld draagbare technologie) zouden de komende jaren voor groei moeten zorgen in de sector.

Voor 2017 verwacht men echter een vertraging van de groei in de ICT-sector tot 2,6%, wegens de dreigende onzekerheid op de Britse ICT-markt na de Brexit-beslissing. Door de grotere economische onzekerheid vertraagt ook de groei van de particuliere consumptie en worden meer bedrijfsinvesteringen opnieuw bekeken of uitgesteld. Momenteel zijn veel bedrijven niet geneigd om IT-projecten op lange termijn te lanceren en stellen ze niet-essentiële upgrades uit.

Na jaren van relatief stabiele wisselkoersen is de valutavolatiliteit (dat wil zeggen de waardevermindering van het Britse pond) na het Brexit-referendum in juni 2016 een probleem geworden voor de sector; veel ICT-bedrijven importeren/kopen immers in EUR/ USD en verkopen in GBP. Na de Brexit-beslissing hebben grote hardwareverkopers hun prijzen verhoogd met tot 10%, als antwoord op de waardevermindering van het Britse pond tegenover de Amerikaanse dollar en de hogere invoerkosten. Sommige kopers hebben al bevestigd dat de toeleveringsketen dit gebruikt als reden om de prijzen te verhogen.

2017_MM_VK_ICT_bbp
Betalingen in de Britse ICT-sector gebeuren na gemiddeld 60 dagen. Het betalingsgedrag is goed en het aantal late betalingen is laag. Het aantal wanbetalingen is de afgelopen twaalf maanden niet gestegen; deze positieve trend houdt naar verwachting aan. Het aantal insolventies in de ICT-sector is gemiddeld en voor 2017 wordt geen grote stijging verwacht. De concurrentie blijft echter zwaar en de marges van bedrijven blijven onder  druk staan, met minimale toetredingsdrempels. ICT-bedrijven concurreren niet alleen op prijs, maar ook op hun productaanbod. Zo proberen ze zich te onderscheiden door hun aanbod, om hun (al krappe) marges te behouden.

Ons acceptatiebeleid voor de Britse ICT-sector blijft voorlopig open. Dat gezegd zijnde, gelet op de huidige wisselkoersproblemen, draaien onze besprekingen met kopers rond mechanismen/ technieken om zich in te dekken tegen wisselkoersen, aangezien veel bedrijven de laatste paar jaar niet met dit risico te maken hebben gehad.

2017_MM_ICT_VK_voordelen
We volgen leveringen aan de sector van de financiële diensten ook nauw op. Deze sector kan immers zwaarder getroffen worden door de Brexit-beslissing dan andere sectoren, doordat de mogelijke verhuizing van financiële instellingen naar het Europese vasteland tot een lagere vraag naar IT zou leiden. De EU-markten zijn een belangrijke bron voor groei van bedrijven, personeelswerving en activiteiten van de Britse ICT-sector op de interne markt. Als het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, kan dit grote kosten en implicaties voor Britse wederverkopers met zich meebrengen.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.