Metals and Steel Industry Trends Belgium - 2022

Market Monitor

  • België
  • Metaal,
  • Staal

05 sep 2022

Increasing insolvencies – but from a historically low level

Belgium Metals Credit Risk 2022

The economic performance in the Eurozone and in Belgium has worsened due to the impact of the war in Ukraine, and we expect Belgian industrial production to contract by more than 3% this year, while construction output should level off. This will negatively affect domestic demand of metals and steel from key buyer industries, with the notable exception of heating pumps and the solar producing sector. Metals and steel output is forecast to grow by only 2.1% in 2022 after a 2.5% contraction last year. 

Belgium Metals output 2022

Other factors with an adverse impact on metals and steel performance include ongoing supply chain issues and elevated prices for raw materials, transport and energy (gas). Labour costs are also increasing due to a lack of skilled staff and the automatic wage indexation in times of high inflation. Passing on higher input costs (in particular for energy) to end-buyers is difficult in the current market environment, and therefore pressure on the margins of metals and steel businesses´ is rising. High gas prices, though, have accelerated the transition towards more efficient use of energy and production processes.

Payments in the Belgian metals and steel industry take 90 days on average, and payment behavior in the sector has been good during the past two years. Due to deteriorating margins and lower demand, we observe an increase in both payment delays and business failures, although from a historically low level seen in 2020 and in 2021, when pandemic-related fiscal support sustained all industries. We see a higher risk of business failures for metals and steel companies dependent on construction and transport – because both sectors currently record insolvency numbers above average. We expect a 30% increase in metals and steel insolvencies after double-digit decreases in 2020 and in 2021.

Our underwriting stance remains open to neutral for metals and steel for the time being, as the expected increase in payment delays and insolvencies starts from a very low level, returning to “normal” numbers seen prior to the pandemic. However, persistently high prices for energy due to a longer-lasting war in Ukraine and an advanced economic recession in the Eurozone remain downside risks for the outlook. In such a scenario, metals and steel output could contract by more than 3% in 2023. 

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.