MENA Landenrapport VAE 2018

Landenrapport

 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

24 jul 2018

Na een bescheiden prestatie in 2018 wordt verwacht dat de economische groei weer versnelt naar 3,0% in 2018 en 3,8% in 2019, dankzij de gestegen olieprijzen.

MENA VAE 2018 kerncijfers

 

MENA VAE 2018 vooruitzichten

Politieke situatie

Staatshoofd:
President Sjeik Khalifa bin Zayed
Al Nahyan (sinds november 2004),
emir van Abu Dhabi

Regeringsleider:
Vicepresident en premier Mohammed
bin Rashid Al Maktoem (sinds
december 2006), emir van Dubai

Regeringsvorm:
Federatie van zeven emiraten:
Abu Dhabi, Ajman, Al Fujairah, Dubai,
Ras al-Khaimah, Umm al-Qaywayn en
Sharjah

Bevolking:
10,4 miljoen (naar schatting) -
meer dan 80% van de bevolking is
immigrant 

De binnenlandse politieke situatie is stabiel

De regerende families en de traditionele stammenstructuren hebben een aanzienlijke invloed op de binnenlandse politiek. Politieke partijen en vakbonden zijn verboden en oppositie is haast onbestaand. De Nationale Raad (Federal National Council, FNC) heeft als wetgevend orgaan slechts een adviserende rol. De VAE zullen een assertief buitenlands beleid blijven voeren om hun invloed binnen de regio te vergroten gezien de aanhoudende onveiligheid in het Midden-Oosten. De VAE maken deel uit van de alliantie tegen Islamitische Staat (IS) en hebben in dat verband luchtaanvallen uitgevoerd tegen IS in Syrië en Libië. Tegelijkertijd doen hun strijdkrachten mee aan een campagne tegen de Houthi-rebellen in Jemen. De campagne wordt geleid door de VAE samen met Saoedi-Arabië. De VAE waren ook een van de initiatiefnemers (samen met Saoedi-Arabië) om sancties op te leggen aan Qatar dat ervan verdacht wordt het terrorisme te financieren. Diplomatieke banden zijn verbroken en transportlijnen werden afgesloten. Ook werd Qatarese onderdanen gevraagd om de VAE te verlaten.

Economische situatie

MENA VAE 2018 bbp

Hogere groei in 2018 en 2019

Na een bescheiden prestatie in 2018 wordt verwacht dat de economische groei weer versnelt naar 3,0% in 2018 en 3,8% in 2019, dankzij de gestegen olieprijzen, toegenomen externe vraag en de versoepeling van de begrotingsconsolidatie. Meer uitgaven voor infrastructuur in de aanloop naar de Wereldtentoonstelling van 2020 in Dubai zullen de economische groei een bijkomende impuls geven. De inflatie zal naar verwachting tijdelijk toenemen tot ongeveer 4,5% in 2018 als gevolg van de introductie van 5% btw in januari 2018, terwijl de vastgoedprijzen blijven dalen door het sterk gegroeide aanbod en de bescheiden binnenlandse vraag.

MENA VAE 2018 Reële particuliere consumptie

De overheidsinkomsten zullen toenemen door de hogere olieprijzen en het aanboren van allerlei inkomstenbronnen die niet met olie hebben te maken (accijnzen, introductie van btw). De begrotingsconsolidatie wordt in zekere mate versoepeld en er wordt meer aandacht geschonken aan socialezekerheidsuitgaven (om het ongenoegen na de vorige subsidieverlagingen in de kiem te smoren) en aan het versnellen van de economische diversificatie. Tegelijk blijven de VAE zware kapitaaluitgaven doen, vooral door Dubai in de aanloop naar de Wereldtentoonstelling in 2020. Daarom zal het begrotingstekort slechts heel beperkt dalen in 2018 en 2019. De VAE kunnen zich deze meer geleidelijke fiscale aanpassing veroorloven zolang de fiscale break-even olieprijs minstens 62 Amerikaanse dollar per vat blijft bedragen.

In 2018 en 2019 zullen de overschotten op de lopende rekening minder groot zijn dan voor het instorten van de olieprijzen (ongeveer 4 tot 5% van het bbp vergeleken met 13,5% van het bbp in 2014), ondanks de heropleving van de olieprijzen en de toegenomen externe vraag. Het handhaven van de koppeling van de dirham aan de sterkere Amerikaanse dollar tast de concurrentiekracht van niet-oliesectoren en diversificatie-inspanningen aan. Er is echter weinig risico verbonden met het loskoppelen van de dirham aangezien een ruime hoeveelheid activa in buitenlandse valuta voor voldoende ondersteuning zorgt.

(NL) MENA VAE 2018 begrotingssaldo (Image)

Eind 2017 is de banksector goed gekapitaliseerd met een solvabiliteitsratio van 18,6%. Ook is de druk op de liquiditeit, die ontstond tijdens het instorten van de olieprijzen, nu weg en kent de liquiditeit van de overheid weer een heropleving: ze overtreft die van voor de oliecrisis. De kredietgroei in de particuliere sector blijft echter bescheiden (ongeveer 1%, jaar-op-jaar) ten gevolge van verschillende toenames van de rentepercentages. De centrale bank volgt de renteverhogingen van de US Federal Reserve namelijk op de voet.

MENA VAE 2018 lopende rekeningen

Ondanks vooruitgang op het gebied van schuldherstructurering van bepaalde overheidsgerelateerde entiteiten, is er nog steeds sprake van een hoge buitenlandse brutoschuld van 240 miljard Amerikaanse dollar (62% van het bbp) in de nasleep van de crisis op de vastgoedmarkt in 2008/2009. Bovendien maken de lagere overschotten op de lopende rekening extra financiering noodzakelijk. Dat gezegd zijnde, zouden de VAE in staat moeten zijn om hun terugbetalingen netjes af te lossen. 2018 en 2019 zijn op dat vlak een piekperiode. De succesvolle obligatie-uitgave van 10 miljard Amerikaanse dollar van Abu Dhabi (inclusief een 30-jarige obligatie) afgelopen jaar onderstreept dat er voldoende toegang is tot de kapitaalmarkt. Bovendien wordt er werk gemaakt van een wet die de uitgave van obligaties op een federaal niveau mogelijk maakt (een recht dat momenteel voorbehouden is aan uitsluitend individuele emiraten). De VAE kunnen bovendien terugvallen op uitgebreide Sovereign Wealth Funds, waarvan de totale waarde geschat wordt op meer dan 1,3 biljoen Amerikaanse dollar (meer dan 300% van het bbp).

Momenteel zijn de niet-oliesectoren goed voor 70% van het totale bbp van de VAE. De strategie van de regering is erop gericht de economie verder te diversifiëren en minder afhankelijk te maken van olie om uiteindelijk op lange termijn een kenniseconomie tot stand te brengen. Het doel is om het bbp-aandeel van de niet-oliesectoren te verhogen tot 80% tegen 2021. Er is nog ruimte om de rol van de VAE als commerciële hub verder te versterken, bijvoorbeeld door het versoepelen van de beperkingen op de buitenlandse directe investeringen en door het midden- en kleinbedrijf makkelijker toegang te verschaffen tot financiering.

Rode lijnLandenrapport MENA voorkant

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel.

Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.