Market Monitor Steel Brazil 2016

Market Monitor

  • Brazilië
  • Metaal,
  • Staal

29 sep 2016

The steel sector remains severely impacted by the ongoing domestic economic downturn, high interest rates, inflation, and exchange rate volatility.

 

  • The steel and metals sector remains severely impacted by the economic downturn (Brazil’s GDP is expected to contract 3.4% in 2016 after shrinking 3.8% in 2015). The Brazilian business environment has deteriorated while interest rates, inflation and exchange rate volatility remain high.
  • In the domestic market steel and metals mainly suffer from a massive decrease in public and private investment, especially in the major buyer industries construction and oil/gas. At the same time, exports are hampered by steel oversupply in the global market and the low competitiveness of many Brazilian businesses, even with a depreciated currency.
  • Steel and metals is a sector highly dependent on bank financing, with many businesses highly indebted. Serving those debts has become increasingly difficult, mainly due to higher interest rates and the fact that banks are unwilling to provide new credit.
  • Next to demand, profit margins have deteriorated over the last 12 months and are expected to further decline in the coming six months. Many businesses have to accept lower margins in order to preserve sales volumes.
  • Payment behaviour in the steel and metals sector is bad, as non-payments have increased in 2015 and H1 of 2016. Due to the credit crunch generated by high interest rates many businesses are stretching their payment terms. Insolvencies of steel and metal businesses have sharply increased, and a further rise in business failures is expected in the coming months.
  • Due to increasing credit insurance claims, the deteriorated business performance and increased credit risk, our underwriting stance is currently restrictive for all steel and metals subsectors.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.