Market Monitor ICT - Italië 2016

Market Monitor

  • Italië
  • Electronica/ICT

16 jun 2016

Met ongeveer 75.000 bedrijven en 460.000 werknemers is de ICT-sector goed voor 1,6% van de Italiaanse economie.

  • Bescheiden herstel houdt naar verwachting aan
  • Mkb investeert nog steeds weinig in IT
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 60 à 90 dagen

Met ongeveer 75.000 bedrijven en 460.000 werknemers is de ICT-sector goed voor 1,6% van de Italiaanse economie. In 2013 en 2014 kromp de ICT-verkoop doordat de Italiaanse economie in een recessie zat en zowel de publieke als particuliere uitgaven daalden. In het verlengde van het bescheiden herstel van het bbp in 2015 (stijging van 0,8%) groeide de Italiaanse ICT-markt volgens de sectorvereniging Assinform met 1,0% tot EUR 64,9 miljard in 2015. Alle deelsectoren leverden een positieve bijdrage, met uitzondering van de telecommunicatienetwerkdiensten, die met 2,4% daalden als gevolg van een daling van de prijzen. Voice data centers en cloud computing (stijging met 28,7% tot EUR 1,2 miljard) en Internet of Things (stijging met 13,9% tot EUR 1,8 miljard) lieten de beste groeicijfers zien. In 2016 zou de ICT-verkoop verder moeten groeien, met 1,5%.

In het business-to-business segment zijn het vooral grote bedrijven die in IT investeren. Deze zijn goed voor meer dan 60% van de totale binnenlandse IT-uitgaven. Dat gezegd zijnde blijft de bestedingscapaciteit van het mkb op het gebied van IT zwak, als gevolg van de nog altijd beperkte toegang tot bankleningen voor kleine bedrijven en het gebrek aan middelen. Daardoor worden de investeringen van het mkb in cloud computing ook ernstig beperkt. Het consumentensegment zou positief beïnvloed kunnen worden door de verspreiding van nieuwe, aantrekkelijke ICT-apparaten en het toenemende belang van e-commerce activiteiten, die nog altijd in de beginfase zitten in Italië, vergeleken met andere Europese landen.

Sommige van de grootste binnenlandse IT-distributeurs zijn begonnen met het op de markt brengen van hun eigen merkproducten (tablets/smartphones) om hun marges te vergroten en de zware concurrentie in de retail- en distributiesegmenten voor ICT aan te kunnen. In de meeste ICT-segmenten zijn de marges  de laatste 12 maanden echter verbeterd. Betalingen in de ICT-sector gebeuren doorgaans na 60-90 dagen. Tot dusver was het betalingsgedrag goed en is het aantal wanbetalingen laag. Het aantal insolventies in de ICT-sector daalde het afgelopen halfjaar en zou de komende maanden moeten nivelleren. Het aantal faillissementen ligt over het algemeen laag vergeleken met andere Italiaanse sectoren.

Ons acceptatiebeleid blijft doorgaans open wat ICT betreft, vooral voor providers van IT-diensten met een toegevoegde waarde die op meer marktkansen kunnen rekenen (netwerkinfrastructuur, cloud computing) en grote wholesalers van IT-apparatuur en software. Kleine spelers moeten echter nauwer worden gecontroleerd, aangezien ze meer worden blootgesteld aan financiële problemen die verband houden met werkkapitaalvereisten, vooral wanneer ze afhankelijk zijn van grote klanten en de overheidssector. Vooral kleine retailers van ICT-apparatuur zullen onder druk blijven staan door de prijsconcurrentie (vooral met e-commerce) en krappe marges.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.