Market Monitor ICT Japan 2018

Market Monitor

  • Japan
  • Electronica/ICT

12 jun 2018

Betalingen in de ICT-sector gebeuren na gemiddeld 90 à 120 dagen. Omdat de Japanse bedrijfscultuur directe betalingen promoot, zijn er weinig late betalingen.

  • Verkoop groeit naar verwachting verder de komende jaren
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 90 à 120 dagen
  • Laag aantal late betalingen

 

 

Market Monitor ICT Japan 2018 - overzicht

 

 

De Japanse ICT-sector heeft een sterke positie en staat wereldwijd bekend voor zijn uitmuntendheid en innovatie. Japan is ‘s werelds op twee na grootste ICT-markt, na China en de VS; bekende bedrijven zoals Hitachi, Sony, Panasonic, Fujitsu en NEC hebben een groot deel van de markt in handen.

 

 

Market Monitor ICT Japan 2018 - sector

 

 

De markt zal solide blijven, dankzij de koopkracht van binnenlandse klanten en de geavanceerdheid van bedrijven. Voor 2019 en 2020 wordt een boost verwacht, dan maakt het land zich op voor de Olympische Zomerspelen van 2020 in Tokyo.

De verkoop van computerhardware zou goed zijn voor JPY 2,45 biljoen (EUR 18,6 miljard) in 2018 en tot JPY 2,54 biljoen (EUR 19,3 miljard) stijgen in 2021, dankzij een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 1,2%. Dit is vooral het gevolg van een zwakke pc-markt met langere vervangcycli en de druk op de verkoop van tablets en goedkope notebooks omwille van het gebruik van smartphones.

 

 

Market Monitor Automotive Japan 2018 - auto-industrie

 

 

De verkoop van software zou goed zijn voor JPY 3,83 biljoen (EUR 29,1 miljard) in 2018 en tot JPY 4,31 biljoen (EUR 32,8 miljard) stijgen in 2021, dankzij een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 4%. Investeringen in gegevensanalyses, cyberveiligheid en cloud-oplossingen zijn een groeikans voor softwareverkopers.

De verkoop van IT-diensten zou goed zijn voor JPY 18,28 biljoen (EUR 139,2 miljard) in 2018 en tot JPY 20,64 biljoen (EUR 157,2 miljard) stijgen in 2021, dankzij een CAGR van 4,1%, te danken aan de hogere uitgaven in 2019 en 2020 in de aanloop naar de Olympische Spelen in Tokyo en de toegenomen ICT-investeringen van Japanse bedrijven. Japanse ICT-bedrijven krijgen gemakkelijk leningen doordat banken bereid zijn om leningen toe te staan en omdat de rente zeer laag is. De huidige regering steunt bankleningen, zodat banken onder druk staan om zelfs aan zwakke bedrijven te lenen. Een hoge schuldenlast is dan ook normaal in Japan.

 

 

Market Monitor ICT Japan 2018 - vooruitzichten

 

 

Betalingen in de ICT-sector gebeuren na gemiddeld 90 à 120 dagen. Omdat de Japanse bedrijfscultuur directe betalingen promoot, zijn er weinig late betalingen. Het aantal insolventies in de ICT-sector is laag en blijft in 2018 naar verwachting stabiel.

Voor deze sector hanteren we een open acceptatiebeleid, gelet op de stabiele groei en positieve vooruitzichten, laag aantal insolventies en goede betalingservaring, en het feit dat de markt door grote bedrijven en sterke binnenlandse bedrijven wordt gedomineerd. Het financiële profiel van ICT-producenten en -dienstverleners is zeer goed; de meeste bedrijven genereren een grote omzet en winst, naast een sterke balans. Hoewel de ICT-groothandel en -detailhandel een zeer competitieve markt is met over het algemeen krappe winstmarges, waren er tot dusver maar weinig kredietverzekeringsclaims.

 

 

Dynamicline

 

(Image) (NL) MM ICT 2018

 

 

Download icoon  Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.