Market Monitor Consumptiegoederen Verenigde Staten 2018

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Duurzame consumptiegoederen

04 apr 2018

De vooruitzichten voor 2018 blijven positief wat de verkoop van duurzame consumptiegoederen in de VS betreft, dankzij de betere woningmarkt, banengroei en hogere lonen.

  • Goede verkoopvooruitzichten, winstmarges blijven laag
  • Veel gevestigde winkelketens zitten zwaar in de schulden
  • Aantal insolventies in de retailsector zou verder stijgen in 2018

 

 

Market monitor VS overzicht

 

 

 

In 2017 groeide de verkoop van duurzame consumptiegoederen in de VS met 3,8%, terwijl de online verkoop met meer dan 10% steeg. E-commerce vertegenwoordigde 13% van de totale retailverkoop in 2017, beduidend meer dan de 11,6% uit 2016, en was goed voor ongeveer 50% van de groei van de retailverkoop in 2017. Dat was vooral te danken aan de groei van internetleider Amazon.com Inc. 

De vooruitzichten voor 2018 blijven positief wat de verkoop van duurzame consumptiegoederen in de VS betreft, dankzij de betere woningmarkt, banengroei en hogere lonen. Dit jaar zou de totale verkoop met ongeveer 4,5% groeien; e-commerce zou met 15% groeien, terwijl de winkelverkoop met 3% zou groeien. De negatieve risico’s hierbij zijn een sneller dan verwachte stijging van de rentevoeten die de particuliere consumptie kan schaden, terwijl handelsbeperkingen van de Amerikaanse overheid de prijzen voor geïmporteerde duurzame consumptiegoederen kunnen doen stijgen.

De komende jaren zou het Amerikaanse segment van de huishoudelijke apparaten verder groeien; de verkoop zou tot USD 115 miljard stijgen in 2020 (tegenover USD 84,43 miljard in 2014).

De Amerikaanse meubelmarkt groeit sinds 2009 en de meubelverkoop zou verder stijgen in 2018, dankzij een gunstig economisch klimaat met een hoger besteedbaar inkomen, waardoor de uitgaven voor woningen en woninginrichting stijgen. Tegen 2020 zou de meubelverkoop in de VS USD 122 miljard bedragen, goed voor een samengestelde jaarlijkse groei van 3%. Terwijl de online verkoop in dit segment groeit, zoeken veel consumenten nog altijd liever online, maar kopen ze hun producten in de winkel.

 

 

Market monitor VS detailhandel

 

 

In 2018 zou de omzet van het segment consumentenelektronica goed zijn voor USD 69.347 miljoen, met een jaarlijkse groei van ruim 6% de komende vijf jaar. Hierdoor zou het marktvolume in 2022 USD 89,97 miljard bedragen.

Dat gezegd zijnde zullen vooral kleine retailers van duurzame consumptiegoederen last blijven hebben van de zware concurrentie, met lage nettomarges in vergelijking met andere sectoren. E-retailing zou snel blijven groeien en het retaillandschap veranderen, door in de komende zeven jaar te groeien tot 20% van de totale verkoop. Tegelijk verandert het consumptiegedrag; de uitgaven voor duurzame consumptiegoederen als percentage van de totale persoonlijke uitgaven nemen af. In de plaats daarvan is er een sterke stijging van de uitgaven voor accommodaties, ontspanning en andere belevingsgerelateerde producten en
diensten.

 

 

Market monitor VS sector

 

 

Betalingen in de Amerikaanse retailsector gebeuren na gemiddeld 60-90 dagen. De afgelopen 12 maanden was het aantal wanbetalingen stabiel; voor 2018 wordt geen grote stijging verwacht. Het aantal insolventies in de sector is hoog (de faillissementen onder retailers waren goed voor meer dan 10% van het totale aantal in 2017). Men verwacht dat het aantal insolventies verder zal stijgen in 2018 en dat het aantal winkelsluitingen te hoog zal blijven - ondanks de over het algemeen solide verkoopprestaties.

De redenen voor deze negatieve evolutie zijn de overdonderende online concurrentie en de veranderende voorkeuren van de consument. De hoofdoorzaak is echter dat veel gevestigde winkelketens zwaar in de schulden zitten, vaak als gevolg van ‘leveraged buyouts’ (overnames met geleend vermogen) onder leiding van private-equitybedrijven. Kwakkelende retailers hebben miljarden USD aan leningen op hun balansen staan; het wordt steeds moeilijker om die last te dragen, zelfs voor gezonde winkelketens. Tot dusver zijn retailers in moeilijkheden er grotendeels in geslaagd om bankroet te vermijden door nieuwe financieringen af te sluiten en op die manier tijd te winnen. Maar het marktgevoel is veranderd; investeerders denken twee keer na voor ze leningen aan de sector toestaan en er is de last van stijgende rentevoeten.

 

 

Market monitor VS prestatievooruitzichten

 

 

De komende jaren zou de situatie moeilijk blijven; de komende vijf jaar moet de retailsector een groot aantal risicovolle schulden aflossen. In 2017 zou slechts USD 100 miljoen aan high-yield retailleningen vervallen, maar dat zal tot USD 1,9 miljard stijgen in 2018 en tot een jaarlijks gemiddelde van bijna USD 5 miljard tussen 2019 en 2025

Daarom is ons acceptatiebeleid neutraal tot voorzichtig. Ondanks de algemene opleving van de verkoop blijven veel retailers met een hoge schuldenlast kampen.

 

Dynamicline
(Image) (NL) MM consumptiegoederen 2018

 

 

 

Download icoon

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.