Market Monitor Consumptiegoederen India 2018

Market Monitor

 • India
 • Duurzame consumptiegoederen

04 apr 2018

Betalingen gebeuren na gemiddeld 60 à 90 dagen. Het betalingsgedrag in dit segment is over het algemeen bevredigend.

Marktprestaties in een flits

 • (Image) (NL) detailhandel MM consumptiegoederen India 2018
  Volgens de India Brand Equity Foundation vertegenwoordigde de Indiase markt voor duurzame consumptiegoederen een waarde van INR 1,4 biljoen (USD 21,7 miljard) in boekjaar 2017 (april 2016-maart 2017). De invoering van een landelijke belasting op goederen en diensten (Goods & Services Tax, GST) in juli 2017 zorgde voor enige dubbelzinnigheid in de fiscale structuur, met als gevolg een lagere inkomstengroei in het derde kwartaal van 2017, maar geen grote betalingsachterstanden. Doordat de GST op duurzame consumptiegoederen (apparaten en consumentenelektronica vallen onder luxeartikelen) 28% bedraagt, bleef de verkoop hiervan beperkt, zelfs tijdens het festivalseizoen. De sector van de duurzame consumptiegoederen verwacht echter een verlaging van de GST naar 18%; die zou de vraag opdrijven in 2018.
   
 • Ongeveer twee derde van de Indiase detailverkoop wordt gerealiseerd in stedelijke gebieden, dankzij het toenemende besteedbare inkomen, vlotte financiering en de groeiende populariteit van platformen voor e-commerce. Het platteland, goed voor ongeveer 800 miljoen mensen, vertegenwoordigt bijna 40% van de verkoop van merkproducten voor dagelijks gebruik. Aangezien een groot deel van de overheidsuitgaven bedoeld is om de ontwikkeling van het platteland te stimuleren en om landbouwers een beter inkomen te bieden, is dit positief voor de sector van de duurzame consumptiegoederen.
   
 • Dankzij het overheidsprogramma “Make in India” investeren tal van binnenlandse en Chinese fabrikanten in India, om daar productievestigingen op te richten. In december 2017 verhoogde de regering de invoerrechten op smartphones, televisietoestellen, microgolfovens, LED-lampen en enkele andere elektronische artikelen om de binnenlandse fabrikanten te beschermen.
   
 • (Image) (NL) prestatievoor MM consumptiegoederen India 2018
  In 2018 zouden de winstmarges van bedrijven over het algemeen matig moeten blijven, als gevolg van de toenemende concurrentie en het groeiende marktaandeel van e-commerce. De Indiase consument blijft zeer prijsgevoelig; de verkoopprijs blijft de doorslaggevende factor bij zijn aankoopbeslissing.
   
 • Betalingen gebeuren na gemiddeld 60 à 90 dagen. Het betalingsgedrag in dit segment is over het algemeen bevredigend. Betalingsachterstanden doen zich vooral voor in het segment van de kleine distributeurs.
   
 • Ons acceptatiebeleid is doorgaans open wat grote fabrikanten van duurzame consumptiegoederen en winkelketens betreft, die financieel gezond zijn of deel uitmaken van een grotere groep. We staan echter voorzichtiger tegenover kleine en middelgrote retailers, aangezien die doorgaans met kleine marges werken en de gevolgen ondervinden van een diverse toelevering, zwaardere concurrentie en prijsvolatiliteit. Wat dit segment betreft, blijven we ook voorzichtig staan tegenover bedrijven met een grote schuldenlast.
   
 • Hoewel veel e-commercespelers zich opschalen en zwaar investeren in hun activiteiten, blijven ze ook zware verliezen boeken, als gevolg van hun grote kortingen.

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline

(Image) (NL) MM consumptiegoederen 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

 

 

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.