Market Monitor Chemie - Frankrijk 2016

Market Monitor

  • Frankrijk
  • Chemie/Farmacie

21 jul 2016

De Franse chemische sector zet de groei door in 2016, maar hoge loonkosten en strikte regelgeving blijven een last en de internationale concurrentie neemt toe.

  • Groei houdt aan terwijl internationale concurrentie toeneemt
  • Het aantal insolventies zou moeten dalen in 2016
  • Hoge loonkosten en strikte regelgeving blijven een last

MM Chemie Frankrijk 2016

 

De voorbije jaren heeft de Franse chemische sector bewezen veerkrachtig te zijn, ondanks de zwakke groei van de Franse economie. Volgens de UIC, de Franse vereniging van de chemische sector, steeg de productie van chemicaliën in Frankrijk met 0,9% in 2015, na een stijging van 2,8% in 2014. De Franse chemische sector – een strategische exportsector – genereerde een handelsoverschot van EUR 7,3 miljard in 2015. Maar uit de met 5,6% gestegen import blijkt dat de Franse productie van chemicaliën binnenlands marktaandeel verloor in 2015.

MM Chemie Frankrijk 2016

Voor 2016 verwacht men een 1% grotere productie, dankzij extra investeringen, lage olie- en aardgasprijzen, een gunstige wisselkoers voor de EUR/USD en lage rentevoeten. De verwachte verzwakking van de wereldwijde groei zet echter een rem op verdere expansie.

Wat de deelsectoren betreft, verwacht men voor minerale chemicaliën, zeep en parfum een stijging van 1,0% in 2016. Organische chemicaliën, een van de belangrijkste segmenten van de Franse chemische sector, krompen met 1,6% in 2015, maar zouden met 0,5% moeten groeien in 2016. Gespecialiseerde chemicaliën zouden met 1,5% moeten groeien in 2016, na een groei van 9,9% in 2015. De goede prestaties van dit segment zijn te danken aan de grotere vraag naar verven, essentiële oliën en smeermiddelen.

Aangezien het exportaandeel van de chemische sector (vooral in Europa) goed is voor meer dan twee derde van de totale verkoop, concurreren Franse bedrijven zwaar met andere internationale spelers, vooral met Amerikaanse chemische bedrijven die voordeel halen uit lagere energieprijzen. Een ander probleem voor de Franse chemische sector zijn de hoge loonkost en strengere regelgeving dan in de meeste andere landen. Dat gezegd zijnde haalde de sector voordeel uit de betrekkelijk lage elektriciteitsprijzen en lagere wisselkoers van de euro tegenover de Amerikaanse dollar. Bovendien is de productie van chemicaliën in Frankrijk geconcentreerd rond enkele internationale spelers die een ruime toegang hebben tot financiering en gediversifieerde markten.

MM Chemie Frankrijk 2016

 

 

Dankzij de lagere inputkosten en economische stimuli van de Franse overheid wist de chemische sector zijn winstmarges te verbeteren in 2015. Volgens het economische onderzoeksinstituut Xerfi stegen de EBITDA-marges van 7,6% in 2014 naar 8,4% in 2015. Het gevaar om aan concurrentievermogen in te boeten leidde duidelijk tot enkele strategische herstructureringsmaatregelen bij Franse chemische bedrijven, die zich onder andere op hun kernactiviteiten gingen focussen en naar specifieke segmenten met ruimere marges gingen diversifiëren (verven, inkten, lijmen, farmaceutische kruidenproducten, essentiële oliën). Om hun marges te verbeteren blijven kleine bedrijven zich op nichemarkten concentreren, in onderzoek en ontwikkeling investeren en bijkomende diensten ontwikkelen met het oog op de technische ondersteuning van klanten.

Het aantal late betalingen en wanbetalingen zou laag moeten blijven. De sector wordt ook gekenmerkt door weinig insolventies. Men verwacht dat het aantal insolventies nog verder zal dalen in 2016. Gezien de structuur van de waardeketen in deze sector, zou de insolventie van een grote speler echter zware gevolgen voor leveranciers hebben.

Wegens de over het algemeen goede prestaties en lage frequentie en waarde van kredietverzekeringsclaims, hanteren we een positief acceptatiebeleid voor alle deelsectoren. Bij het accepteren van chemische bedrijven is het ook nog altijd belangrijk om de eindmarkten te identificeren (de Franse bouwsector bijvoorbeeld – een van de belangrijke afnemers van chemicaliën – heeft zich nog altijd niet hersteld).

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.