Market Monitor Automotive Verenigd Koninkrijk 2016

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Automotive/Transport

27 okt 2016

De Britse auto-industrie groeide vier jaar op rij, vooral dankzij goedkopere leningen en een sterkere export.

  • Nog steeds solide prestaties, Brexit dreigt grote gevolgen te hebben
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 60 dagen
  • Kleine aftermarket-bedrijven blijven het moeilijk hebben

MM Auto Verenigd Koninkrijk 2016 overzicht

De Britse auto-industrie groeide vier jaar op rij, vooral dankzij goedkopere leningen en een sterkere export. In 2015 stond de autoproductie op zijn hoogste peil in tien jaar, na een groei van 3,9% op jaarbasis tot 1.587.677 auto’s. Zowel de binnenlandse autoproductie als de binnenlandse inschrijvingen groeiden verder in de eerste maanden van 2016.

Volgens de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) groeide de autoproductie met 13% in de eerste helft van 2016, tot 897.157 auto’s. De export steeg met 14,9%, terwijl de productie voor de binnenlandse vraag met 7,1% groeide. Een belangrijk pluspunt van de Britse autosector is zijn diversiteit, met een mix van volume-, premium en gespecialiseerde fabrikanten. Vooral het percentage premium en gespecialiseerde auto’s is het voorbije decennium toegenomen, wat voor een grotere vraag van buiten de EU heeft gezorgd.

Door de stijgende autoproductie is de vraag van Britse autofabrikanten naar Britse onderdelen de voorbije jaren toegenomen. Momenteel is ongeveer een derde van de onderdelen in een Britse auto afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. De vooruitzichten op korte termijn blijven positief. Bentley, Honda, Jaguar Land Rover en MINI zijn enkele van de internationale fabrikanten die in hun Britse productie investeren – allemaal hebben ze nieuwe producten die de komende paar maanden van de band zullen rollen. Dat zou een positief effect moeten hebben op de toeleveringsketen voor auto-onderdelen. De buitenlandse vraag naar auto’s die in het Verenigd Koninkrijk zijn gemaakt, blijft de komende maanden naar verwachting groot.

De Britse markt voor nieuwe auto’s groeide met 3,2% in de eerste helft van 2016; meer  dan 1.420.000 nieuwe auto’s werden ingeschreven – de beste halfjaarlijkse prestatie ooit. Alle brandstoftypes lieten een groei optekenen. In juni liep de vraag licht terug; het aantal inschrijvingen daalde met 0,8%, in lijn met de verwachtingen dat de marktgroei zich zou  stabiliseren. Ondertussen boekte het segment van de Britse autodetailhandel meer winst. Dat gezegd zijnde vormt de impact van het stijgende aantal jonge occasions die weer op de markt komen een uitdaging voor de autodetailhandel. Het aanbod van tweedehandse  auto’s neemt toe naarmate de markt voor nieuwe auto’s groeit. Dat kan tot kleinere marges bij de verkoop van tweedehands auto’s leiden.

MM Auto Verenigd Koninkrijk 2016 groei

Betalingen in de Britse  auto-industrie gebeuren na gemiddeld 60 dagen. Laattijdige betalingen in de sector komen niet vaak voor. Bijgevolg stelden we de afgelopen maanden geen stijging van het aantal wanbetalingen vast. Vergeleken met andere Britse sectoren is het aantal wanbetalingen en insolventies in de autosector laag, met stabiele vooruitzichten. Net als in 2015 blijft ons acceptatiebeleid positief voor het merendeel van de Britse autosector, gezien de goede betalings- en insolventieprestaties. Dat weerspiegelt ook de aanhoudende  solide vraag naar auto’s in het Verenigd Koninkrijk en de eurozone.

Dat gezegd zijnde blijft de sector zeer gevoelig voor de wereldwijde economische volatiliteit, ondanks de positieve vooruitzichten op korte termijn, terwijl de Brexit-beslissing  ongetwijfeld gevolgen zal hebben voor de Britse autosector op middellange termijn. De beslissing om uit de EU te stappen heeft al voor volatielere wisselkoersen gezorgd en het  ondernemers- en consumentenvertrouwen in het Verenigd Koninkrijk beïnvloed. Als gevolg daarvan stellen bedrijven hun wervings- en investeringsbeslissingen uit. In 2017 vertraagt de groei van het bbp naar verwachting tot 0,6%. In combinatie met de blijvende onzekerheid over de Brexit zou dat de binnenlandse autoverkoop kunnen vertragen en gevolgen kunnen hebben voor autodealers en -producenten in de loop van volgend jaar.

MM Auto Verenigd Koninkrijk 2016 sterke punten

De devaluatie van het Britse pond zal de kosten voor de invoer van voertuigen en onderdelen opdrijven (ongeveer 87% van de binnenlandse autoverkoop en 65% van de auto-onderdelen worden geïmporteerd). Elke sterke stijging van de kosten zal waarschijnlijk een negatieve invloed hebben op de verkoop, tenzij dealers en fabrikanten een deel van deze stijging voor hun rekening nemen. Dat zou dan hun bedrijfsmarges  nadelig beïnvloeden. In het buitenland gevestigde autoproducenten met activiteiten in het Verenigd Koninkrijk zouden hun winst achteruit kunnen zien gaan en hun activa in waarde zien dalen.

Voorlopig vallen de echte gevolgen van de Brexit voor Britse autofabrikanten nog te  bezien. Een vertrek uit de EU zou de productie van auto’s in het Verenigd Koninkrijk  duurder maken vanwege de Europese exporttarieven. Momenteel wordt 57% van de in het  Verenigd Koninkrijk gemaakte auto’s naar EU-landen geëxporteerd. Bovenop een eventuele verstoring van het handelsverkeer zou de sector ook niet langer kunnen genieten van EU-geld voor onderzoek en ontwikkeling op het vlak van productie.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.