Market Monitor Automotive Frankrijk 2018

Market Monitor

  • Frankrijk
  • Automotive/Transport

04 sep 2018

Verwacht wordt dat de inkomsten van fabrikanten van auto-onderdelen in 2018 met 3,5% stijgen, na een groei van 6% in 2017.

  • Verdere groei verwacht in 2018
  • Beperkte impact van eventuele Amerikaanse strafheffingen
  • Grote uitdagingen in het leverancierssegment blijven bestaan
     

 

 

 

 

Market Monitor automotive - Frankrijk 2018 - overzicht

 

 

 

 

Volgens de Internationale Organisatie van Motorvoertuigenproducenten (OICA) steeg de Franse autoproductie in 2017 met 6,5%, terwijl de binnenlandse registratie of verkoop van nieuwe voertuigen met 4,7% steeg. Franse autoproducenten, die in Frankrijk een marktaandeel van 59% hebben, boekten een 14% hogere verkoop, dankzij de groeiende binnenlandse en internationale vraag. In de eerste helft van 2018 hielden de solide prestaties aan. Zo steeg de binnenlandse autoverkoop met 4,7%. De markt voor bedrijfsvoertuigen deed het goed, mede dankzij het herstel van de bouwsector.

 

 

 

 

Market Monitor automotive - Frankrijk 2018 - auto-industrie

 

 

 

 

Verwacht wordt dat de inkomsten van fabrikanten van auto-onderdelen in 2018 met 3,5% stijgen, na een groei van 6% in 2017. Autoleveranciers lijden onder de daling van de productie van dieselwagens. Daarom hebben ze maatregelen genomen, zoals nieuwe R&D, innovatie en investeringsplannen om onderdelen te leveren voor milieuvriendelijkere motoren en voor geconnecteerde en elektrische voertuigen. Hiervoor zijn zware investeringen nodig; het helpt dat banken momenteel bereid zijn om leningen te verstrekken aan dit segment, dat al sterk afhankelijk is van bankleningen (schulden op korte en lange termijn).

Ondanks de ongunstige impact van hogere grondstoffenprijzen en personeelskosten boekten autoleveranciers goede marges in 2017, met een gemiddelde EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) van 5,7% van de omzet.

 

 

 

 

Market Monitor automotive - Frankrijk 2018 - autosector

 

 

 

 

Dat gezegd zijnde, blijven de marges van leveranciers structureel onder druk staan, doordat de grote autofabrikanten blijven aandringen op een grotere productiviteit, gekoppeld aan lagere prijzen (veel leveranciers kunnen de hogere metaalprijzen bijvoorbeeld niet doorberekenen aan OEM’s). Ondanks het verdere herstel zijn er nog altijd grote structurele problemen (veel werkkapitaal, nodige investeringen met als gevolg een hoge schuldenlast en financieringsbehoeften, in combinatie met een grote concurrentie en prijsdruk). Een eventuele daling van de vraag in de toekomst kan ernstige gevolgen hebben voor leveranciers, vooral zij die een hoge hefboomwerking hebben en zich onderaan de waardeketen bevinden.

 

 

 

 

Market Monitor automotive - Frankrijk 2018 - prestatievooruitzichten

 

 

 

 

Betalingen in de Franse autosector gebeuren na gemiddeld 60 dagen (einde maand). Stipte betalingen zijn belangrijk en er zijn weinig late betalingen. De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag goed; de komende maanden verwachten we geen grote verandering.

Het aantal insolventies daalde in 2017 en zou laag moeten blijven (minder dan 1,5%) in 2018. De activa van failliete bedrijven worden doorgaans overgenomen door andere leveranciers, soms met de steun van een autoproducent, om onderbrekingen in de toeleveringsketen te voorkomen.

 

 

 

 

Dynamicline
(Image) (NL) MM Automotive 2018

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.