Landenrapport Zweden 2016

Landenrapport

 • Zweden
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

28 apr 2016

De Zweedse economie zal met 2,9% groeien in 2016 na een bbp-groei van 3,8% in 2015.

 

Overzicht Zweden WE 2016

 

Vooruitzichten prestaties Zweedse sectoren

 

Vooruitzichten Zweden WE 2016

 

De insolventieomgeving

Insolventiepeil daalt sinds 2014

Na twee jaar van toenames begon het Zweedse insolventiepeil in 2014 en 2015 eindelijk weer te dalen. Deze positieve ontwikkeling zet zich naar verwachting door in 2016, maar in een trager tempo van 6%, tot ongeveer 6.000 faillissementen.

 

 

Insolventiepeil Zweden WE 2016

 

 

Economische situatie

Stevige groei en negatieve rentevoeten om deflatie te bestrijden

Reële groei Zweden WE 2016

De Zweedse economie zal met 2,9% groeien in 2016 na een bbp-groei van 3,8% in 2015. Verwacht wordt dat zowel de consumptie van huishoudens als investeringen zullen blijven groeien, gesteund door lage rentevoeten, maar minder snel dan in 2015.

 

Consumentenprijzen Zweden WE 2016

Het belangrijkste probleem voor Zweden in 2015 was deflatie, wat nog werd versterkt door de sterkere positie van de kroon tegenover de euro, wat de deflatie versnelde en de export duurder en dus minder concurrerend maakte. Om de deflatie te bestrijden en de munt te verzwakken, heeft de Zweedse bank sinds juli 2014 herhaaldelijk de refirente verlaagd, tot uiteindelijk -0,5% in februari 2016. Deze laatste daling werd beschouwd als preventieve maatregel voor een verdere versoepeling door de Europese Centrale Bank. De inflatie nam begin 2016 opnieuw toe en zal naar verwachting met 0,7% stijgen.

 

 

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.