APAC Landenrapport Singapore 2018

Landenrapport

 • Singapore
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

13 mrt 2018

De economische groei zal in 2018 waarschijnlijk afvlakken, door een daling van de Chinese vraag naar invoer en een binnenlandse vraag die naar verwachting afgeremd zal worden.

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Singapore 2018 - kerncijfersAPAC Landenrapport - Singapore 2018 - vooruitzichten

 

 

 

 

Politieke situatie

Staatshoofd: President Halimah Yacob (sinds september 2017)

Regeringsleider: Premier Lee Hsien Loong (sinds augustus 2004)

Bevolking: 5,7 miljoen

Stabiele politieke situatie

De People’s Action Party (PAP) is aan de macht sinds de onafhankelijkheid van Singapore in 1965. De PAP is ondernemersvriendelijk maar de persoonlijke vrijheid is naar westerse normen beperkt. De oppositie is zwak en verdeeld en krijgt nauwelijks aandacht in de media. Tijdens de laatste algemene verkiezingen in september 2015 kreeg de PAP bijna 70% van de stemmen, waarmee ze in het parlement 83 van de 89 zetels in handen kreeg.

De bevolking van Singapore bestaat uit etnische Chinezen (77%), Maleiers (14%), hindoeïstische Tamil Indiërs (8%) en 1% andere nationaliteiten. De inkomensverdeling is relatief gelijkmatig en, in tegenstelling tot in buurland Maleisië, zijn er nauwelijks raciale spanningen. De grootste potentiële bedreiging van de veiligheid is de mogelijkheid van terroristische aanslagen door islamitische extremisten, afkomstig uit het land zelf of uit het buitenland.

Economische situatie

Tragere groei in 2018, maar sterke basis blijft behouden

APAC Landenrapport - Singapore 2018 - bbp

Het inkomen per hoofd van de bevolking en het ontwikkelingsniveau in Singapore voldoen aan de normen van de OESO. De stadstaat is de belangrijkste hub van transport en financiën voor Zuidoost-Azië, maar de economie is tamelijk kwetsbaar omdat die sterk steunt op de vraag van de handelspartners en de focus op een aantal specifieke sectoren zoals  elektronica en farmaceutica. Toch is de economie er voor een kleine staat relatief goed gediversifieerd. De banksector van Singapore is gezond en staat onder behoorlijk toezicht.

APAC Landenrapport - Singapore 2018 - export

De groeistrategie op lange termijn van deze stadstaat is om meer te worden dan een knooppunt voor handel, transport en financiën en uit te groeien tot een centrum van de hightechindustrie. Deze strategie werpt zijn vruchten af in de biomedische sector, en de regering zet sinds kort sterk in op de digitalisering van het bedrijfsleven.

In 2017 profiteerde de economie van Singapore van het herstel van de wereldhandel en de hoger dan verwachte Chinese vraag naar invoer. De export en de industriële productie stegen met respectievelijk 5% en 10%, terwijl de particuliere consumptie ook weer aantrok.

Maar de economische groei zal in 2018 waarschijnlijk afvlakken, door een daling van de Chinese vraag naar invoer en een binnenlandse vraag die naar verwachting afgeremd zal worden door een geringe activiteit in de woningbouw. Om de industrie te steunen, heeft de regering aangekondigd dat ze de komende twee jaar 1,4 miljard Singaporese dollar zal investeren voor de heraanleg van voetpaden en renovatie van  gemeenschapscentra, sportcentra, politiebureaus, enzovoort.

De stadstaat blijft een van de sterkste landen ter wereld in termen van overheidsrisico en macro-economische fundamenten. Om die reden, en omwille van de ruime deviezenreserves en een correct monetair beleid van de Singapore Monetary Authority, is het onwaarschijnlijk dat de wisselkoers zal worden beïnvloed door veranderingen in buitenlandse investeringen.

APAC Landenrapport - Singapore 2018 - producties

Maar door zijn sterke afhankelijkheid van de internationale handel is Singapore erg vatbaar voor risico’s als gevolg van een harde landing van de Chinese economie en eventuele protectionistische maatregelen van de Amerikaanse regering in haar handelsbeleid ten aanzien van Azië.

 

 

 

 

Dynamicline
APAC rapport voorkant 2018

 

Download icoon

Download het rapport hier 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.