Exportkansen in Afrika

Atradius nieuws

Amsterdam, 17 augustus 2021 - Vrijhandelsovereenkomst vergroot handelsmogelijkheden binnen en buiten het Afrikaanse continent

Net als de rest van de wereld zijn de economieën in de regio Sub-Sahara Afrika aan een voorzichtig herstel uit de coronacrisis begonnen. De groeicijfers van de verschillende landen laten daarbij echter grote verschillen zien, terwijl de vooruitzichten mogelijk naar beneden moeten worden bijgesteld door de beperkte beschikbaarheid van vaccins en de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus. Toch zijn er dankzij de African Continental Free Trade Area (AfCFTA) die sinds 1 januari van dit jaar van kracht is diverse handelsmogelijkheden met wat – in termen van het aantal deelnemende landen - mogelijk het grootste handelsblok in de wereld kan worden.

De economen van Atradius gaan in een vandaag verschenen rapport dieper in op de weg die is afgelegd om tot deze vrijhandelsovereenkomst te komen en welke uitdagingen Afrikaanse landen de komende tijd nog moeten overwinnen. Uiteindelijk zou niet alleen de regio zelf moeten profiteren van de gemaakte afspraken om de handel te faciliteren, maar ook de landen die Afrika als handelspartner hebben.

Mogelijkheden Nederlandse exporteurs
Voor Nederland is de handel met het Afrikaanse continent beperkt. Het aandeel van Afrikaanse landen in de totale Nederlandse goederenexport bedraagt 15 miljard euro, ofwel 3,1%. Het grootste deel hiervan bestaat uit geraffineerde aardolieproducten en machines. De belangrijkste exportbestemming is Nigeria, gevolgd door Zuid-Afrika en Egypte.1

Met de AfCFTA wordt in ieder geval de barrière van tarifaire maatregelen geslecht en daarmee het pad geëffend voor vrijere handel. Het zal evenwel vooral de reductie van non-tarifaire barrières zijn die de handel en economische groei zal aanwakkeren. Volgens Atradius zijn de belangrijkste belemmeringen om volledig van de vrijhandelsovereenkomst te kunnen profiteren een zwakke infrastructuur, politieke onzekerheid, zwakke overheidsfinanciën, een zwak bankensysteem en de protectionistische houding van een aantal landen. Anderzijds zullen de Afrikaanse economieën die het meest open en gediversifieerd zijn en al sterke handelsrelaties hebben opgebouwd, het meest van deze vrijhandelsovereenkomst profiteren. Zuid-Afrika, Egypte en Ghana behoren tot de landen die de benodigde douane infrastructuur en handelsprocedures al hebben ingesteld en zo, samen met hun handelspartners, als eerste van AfCFTA kunnen profiteren.

 

 1 bron: CBS Trends in de Nederlands-Afrikaanse handel - Afrika - Internationaliseringsmonitor | CBS