Economische vooruitzichten Latijns-Amerika

Atradius nieuws

Amsterdam, 3 mei 2022 - Wind en zon moeten Latijns-Amerikaanse energietransitie nieuw leven inblazen

De economische groei van Latijns-Amerika kende een onverwacht sterke - zij het ongelijke - opleving van de diepe door Covid-19 veroorzaakte economische krimp. Vanaf dit jaar zal de economische groei echter terugkeren naar het langzame groeipad. De economen van Atradius delen in de Economic Outlook van mei hun verwachtingen voor de regio Latijns-Amerika.

Samenvatting

Latijns-Amerika loopt voorop in de energietransitie. Het heeft de schoonste elektriciteitsmix ter wereld. Maar die is vooral gericht op waterkracht, dat onderhevig is aan veranderende regencycli. De regio heeft een enorm potentieel in andere bronnen van groene energie, zoals zon, wind en aardwarmte. Om leidend te blijven op het gebied van schone elektriciteit en een netto nul-uitstoot te bereiken in 2050 moet het de investeringen in deze sectoren opvoeren. Financiering daarvan zal een uitdaging zijn, vooral voor veel Caribische landen die al hoge schulden hebben. Hun economieën zijn het meest kwetsbaar voor economische en financiële schokken en klimaatverandering, en zijn het minst in staat zich aan te passen. Een aantal Latijns-Amerikaanse landen heeft laten zien vernieuwend te zijn op het gebied van klimaatfinanciering. Dit biedt hoop voor de rest van de regio om investeringen in klimaatmitigatie- en adaptatiemaatregelen te financieren, waaronder de energietransitie. Zonder dergelijke investeringen loopt de regio het risico op ‘ontgroening’ van haar energiemix en een nog zwakkere economische groei.

In 2022 zal de regio Latijns-Amerika terugkeren naar het trage economische groeipad van vóór de Covid-19-pandemie. Met een geraamde bbp-groei van respectievelijk 2,1% en 2,2% in 2022 en 2023, zal de regio opnieuw de langzaamste groei kennen in de wereld, afgezien van het door conflict getroffen Oost-Europa. Dit komt door een minder gunstige externe omgeving, hoge inflatie, monetaire verkrapping en politieke onzekerheid. De Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 verergert deze factoren. Dit geldt met name voor grondstofimporterende landen in het Caribisch gebied en in iets mindere mate in Centraal-Amerika. De grondstofexporterende landen in met name Zuid-Amerika worden in mindere mate getroffen door het Rusland-Oekraïne conflict.

Belangrijkste punten

  • Latijns-Amerika kende een onverwacht sterke - zij het ongelijke - opleving van de diepe door Covid-19 veroorzaakte economische krimp. Een van de hoogste vaccinatiepercentages ter wereld heeft hieraan bijgedragen.
  • Vanaf dit jaar zal de economische groei echter terugkeren naar het langzame groeipad. Dit weerspiegelt vooral structurele belemmeringen die de productiviteit laag houden. Dit onderstreept de noodzaak van structurele hervormingen. Maar politieke onzekerheid in veel landen maakt de vooruitzichten voor dergelijke hervormingen ongunstig.
  • Kwetsbaarheid voor klimaatverandering draagt ​​bij aan de uitdagingen waarmee de regio wordt geconfronteerd. Meer extreme weersomstandigheden, zoals orkanen, overstromingen en droogtes hebben nu al gevolgen voor de infrastructuur van de regio, de landbouw en het toerisme - belangrijke exportsectoren -, en de energieopwekking, en daarmee voor de economische activiteit.
  • De regio loopt voorop in de energietransitie en richt zich vooral op waterkracht. Maar die bron kan de vraag naar energie niet bijhouden. Ook verliest de energietransitie van Latijns-Amerika aan kracht nu de grootste landen van de regio in tegenovergestelde richting bewegen. De regio moet juist meer investeren in andere groene energiebronnen, zoals wind en zon, om in 2050 netto-nul emissies te bereiken en een nog  trager economisch groeipad te voorkomen.