Brexit - de nieuwe norm

Atradius nieuws

Bedrijfsfaillissementen in het Verenigd Koninkrijk zullen naar verwachting verder oplopen, tot 7% of meer in 2020

Meer dan drie jaar nadat het Verenigd Koninkrijk heeft gestemd voor het verlaten van de EU, was de uittreding van het Verenigd Koninkrijk op vrijdag 31 januari 2020 om middernacht een feit. De aandacht gaat nu uit naar de toekomstige handelsrelatie tussen het VK en Europa. Ondertussen blijven de economische gevolgen voor het VK problemen opleveren voor bedrijven.

Op korte termijn zal er weinig veranderen, de huidige handelsregelingen blijven immers van kracht tot 31 december 2020. Maar omdat er maar zo weinig tijd is om over nieuwe overeenkomsten te onderhandelen, is het des te waarschijnlijker dat er alsnog pijnlijke aanpassingen nodig zijn in 2021. Bovendien lopen beide partijen het risico om terug te vallen op de WTO-regels als zij er niet in slagen om voor het einde van de overgangsperiode een handelsovereenkomst uit te onderhandelen. Kortom, de druk op het economische klimaat en de onderliggende onzekerheden blijven in het Verenigd Koninkrijk en op alle EU-markten hun tol eisen.

Sombere omstandigheden
De lange periode van onzekerheid heeft een klimaat van negatief sentiment gecreëerd, en dit zal waarschijnlijk voortduren in 2020. Nadat de Britse bedrijfsinvesteringen in 2019 stagneerden, verwachten wij dat deze dit jaar weer vlak zullen blijven te midden van een laag vertrouwen en een hoge mate van onzekerheid. De economische groei in het Verenigd Koninkrijk zal naar verwachting vertragen tot slechts 1,0% in 2020, wat tot op zekere hoogte wordt opgevangen door fiscale en monetaire steun uit centrale bronnen. Veel bedrijven die al aanzienlijk zijn verzwakt door de wisselende omstandigheden sinds het referendum van 2016, lopen nog steeds het risico om insolvent te worden.

Aantal bedrijfsfaillissementen in Verenigd Koninkrijk neemt verder toe
Het aantal faillissementen in het Verenigd Koninkrijk is sinds 2018 aanzienlijk gestegen. In 2019 namen ze toe met 8% en voor 2020 wordt een stijging verwacht van 7% of meer. Vooral de retailsector heeft met meer faillissementen te maken, als gevolg van een lager consumentenvertrouwen en de veranderende dynamiek binnen de sector. Omdat ze sterk afhankelijk zijn van seizoensgebonden mogelijkheden, hoopten retailers veel van hun verkopen goed te maken in december. Volgens het British Retail Consortium zijn de totale detailhandelsverkopen in november en december echter gedaald.

Voor Britse sectoren die afhankelijk zijn van import, met name voedsel en landbouw, blijft brexit een dreigende factor vanwege mogelijk hogere import- en logistieke kosten die zij met moeite zouden kunnen opvangen. Voor de bouwsector vormen de zwakke investeringen een uitdaging. De dreiging van stijgende kosten om werknemers aan te trekken en het verlies van geschoolde arbeidskrachten van EU-ingezetenen die in het Verenigd Koninkrijk werken, zou het risico van insolventie nog verder kunnen verhogen.

Gematigde gevolgen voor de EU, maar neerwaartse risico's zijn toegenomen
De gevolgen voor het aantal insolventies in de rest van Europa zullen gematigder zijn. Landen die de nauwste handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk hebben, bijvoorbeeld Ierland, lopen de grootste kans om in gevaar te komen. Het effect op de insolventie van andere belangrijke handelspartners, zoals België, Nederland en Denemarken, en de rest van Europa, zal naar verwachting zichtbaar zijn, maar beperkter. Het bedrijfsklimaat blijft echter wisselvallig en over het geheel genomen is het risico op bedrijfsfaillissementen groter dan de waarschijnlijkheid van een bescheidener effect. Industriesectoren die sterk afhankelijk zijn van de export naar het Verenigd Koninkrijk, zoals de automobielsector, de textielsector en de hightechsector, zullen het naar verwachting het zwaarst te verduren krijgen. 

Ook lichtpuntjes
Hoewel de algemene economische vooruitzichten gematigd blijven, blijven individuele bedrijven melding maken van succesverhalen en mag de kans op handelsgroei, zowel tijdens als na de overgangsperiode, niet worden onderschat. Een van de sleutels tot succes is een robuuste risicobeheerstrategie die toegang tot betrouwbare bedrijfsinformatie combineert met de mogelijkheid om met kennis van zaken beslissingen te nemen en het bedrijf tegen handelsrisico's te beschermen.