Verminder risico. verbeter de prestaties

Bent u klaar voor IFRS9?

De invoering van IFRS9 in januari 2018 brengt naar alle waarschijnlijkheid een verandering met zich mee voor de manier waarop uw bedrijf voorzieningen treft voor oninbare vorderingen. Informatie-eisen, rekenmodellen en reserves voor oninbare vorderingen moeten worden bekeken en waar nodig aangepast.

Bent u er klaar voor?

Wilt u de eisen voor voorzieningen voor oninbare vorderingen naleven? We kunnen het pad voor u effenen met behulp van kredietverzekering, relevante informatie en incassodiensten. Zo helpen we u risico’s te verminderen en prestaties te verbeteren.

Lees meer over de invloed van IFRS9 op bedrijven

   Belangrijkste voordelen

  • Gemakkelijk toegang tot de juiste informatie en data, via uw eigen business intelligence tools.
  • Vereenvoudig uw processen voor voorzieningen voor oninbare vorderingen ‒ u hebt alle benodigde gegevens binnen handbereik, klaar voor gebruik binnen uw eigen modellen en systemen.
  • Verminder de eisen aan voorzieningen voor oninbare vorderingen door dekking van een kredietverzekering van Atradius en onze expertise op het gebied van incasso.
  • Verminder mogelijke volatiliteit op de winst- en verliesrekening ‒ met een kredietverzekering bent u gedekt tegen onverwachte wanbetalingen.
  • Bespaar tijd ‒ onze platforms ondersteunen uw proces voor voorzieningen van oninbare vorderingen.

 

 

Meer inzicht in IFRS9?

Dit is ons eerste artikel in een reeks over IFRS9.
Registreer u hieronder om de volgende whitepaper in uw mailbox te ontvangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Wij staan aan uw kant

Neem contact met ons op en ontdek hoe Atradius u kan helpen met de naleving van IFRS9.

Email Telephone
IFRS9@atradius.com +31 (0) 6 5321 4163

Informatieblad IFRS9

Download onze factsheet. Hierin vindt u alle basisinformatie over IFRS9 en antwoord op de volgende vragen:

  • Voor wie gelden de nieuwe regels?
  • Wat is de uitdaging?
  • Hoe kunnen kredietverzekering en incassodiensten mij helpen?

Download nu

Verminder uw voorzieningen voor oninbare vorderingen onder IFRS

 

 

IFRS9 - verminder uw slechte schuld

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.