Verminder risico. verbeter de prestaties

Bent u klaar voor IFRS9?

De invoering van IFRS9 in januari 2018 brengt naar alle waarschijnlijkheid een verandering met zich mee voor de manier waarop uw bedrijf voorzieningen treft voor oninbare vorderingen. Informatie-eisen, rekenmodellen en reserves voor oninbare vorderingen moeten worden bekeken en waar nodig aangepast.

Bent u er klaar voor?

Wilt u de eisen voor voorzieningen voor oninbare vorderingen naleven? We kunnen het pad voor u effenen met behulp van kredietverzekering, relevante informatie en incassodiensten. Zo helpen we u risico’s te verminderen en prestaties te verbeteren.

Lees meer over de invloed van IFRS9 op bedrijven

   Belangrijkste voordelen

  • Gemakkelijk toegang tot de juiste informatie en data, via uw eigen business intelligence tools.
  • Vereenvoudig uw processen voor voorzieningen voor oninbare vorderingen ‒ u hebt alle benodigde gegevens binnen handbereik, klaar voor gebruik binnen uw eigen modellen en systemen.
  • Verminder de eisen aan voorzieningen voor oninbare vorderingen door dekking van een kredietverzekering van Atradius en onze expertise op het gebied van incasso.
  • Verminder mogelijke volatiliteit op de winst- en verliesrekening ‒ met een kredietverzekering bent u gedekt tegen onverwachte wanbetalingen.
  • Bespaar tijd ‒ onze platforms ondersteunen uw proces voor voorzieningen van oninbare vorderingen.

 

 

Meer inzicht in IFRS9?

Dit is ons eerste artikel in een reeks over IFRS9.
Registreer u hieronder om de volgende whitepaper in uw mailbox te ontvangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Wij staan aan uw kant

Neem contact met ons op en ontdek hoe Atradius u kan helpen met de naleving van IFRS9.

Email Telephone
IFRS9@atradius.com +31 (0) 6 5321 4163

Informatieblad IFRS9

Download onze factsheet. Hierin vindt u alle basisinformatie over IFRS9 en antwoord op de volgende vragen:

  • Voor wie gelden de nieuwe regels?
  • Wat is de uitdaging?
  • Hoe kunnen kredietverzekering en incassodiensten mij helpen?

Download nu

Verminder uw voorzieningen voor oninbare vorderingen onder IFRS

 

 

IFRS9 - verminder uw slechte schuld

 

 

 

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.