CAP-r: aanvullende dekking van Atradius

Als kredietverzekeraar beoordelen wij voor onze verzekerden dagelijks vele debiteuren op kredietwaardigheid. Op basis van de beschikbare (financiële) informatie geven wij zoveel mogelijk een dekking af, voor zover het risico dat toelaat. De handel van onze klanten is immers ook onze handel.

De toegenomen onzekerheid over bedrijfsresultaten en marktontwikkelingen, mede veroorzaakt door de gevolgen van corona, kan er echter wel toe leiden dat wij kredietlimieten niet volledig toekennen maar dat wij een kredietlimiet lager moeten vaststellen. Hierbij kijken wij dan ook naar de risicoverhouding van de afgegeven dekking tot uw huidige polisvoorwaarden- en bepalingen.

Wij begrijpen dat onze klanten in bepaalde gevallen toch een hogere dekking wensen, ondanks dat wij de maximale kredietlimiet hebben vastgesteld op basis van onze risicoanalyse. Om ervoor te zorgen dat kredietlimieten op uitstaande handelsvorderingen binnen bepaalde grenzen tóch volledig kunnen worden verstrekt, biedt Atradius nu CAP-r aan. CAP-r is de voortzetting van de samenwerking met de Australisch/Britse kredietverzekeraar QBE, die helaas door het Herverzekeringsprogramma van de Nederlandse Staat voortijdig is beëindigd.

Aandachtspunten CAP-r:

 1. Een CAP-r limiet wordt in principe zonder einddatum afgegeven en is dan ook geldig totdat u deze zelf laat vervallen of wij deze intrekken.
 2. Per 3 maanden worden over iedere CAP-r limiet de gebruikelijke kosten in rekening gebracht.


Zo kunt u met CAP-r alsnog op een vergelijkbare wijze eenvoudig aanvullende dekking verkrijgen.
 

Werking

 • Wie kan er van CAP-r gebruik maken?

CAP-r is beschikbaar voor al onze klanten, inclusief eventuele medeverzekerden. CAP-r is niet verkrijgbaar zonder onderliggende Atradius kredietverzekeringspolis.
 

 • Hoe werkt CAP-r?

Door ons lager vastgestelde kredietlimieten kunnen met de Atradius CAP-r Top-Up polis (hierna CAP-r) onder bepaalde voorwaarden worden aangevuld. Dit met maximaal hetzelfde bedrag als de verlaagde of lager vastgestelde kredietlimiet. CAP-r is beschikbaar voor debiteuren in alle sectoren in nagenoeg alle OESO landen*.

*In aanmerking komende OESO landen: Australië, België, Canada, Chili, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Japan, Letland, Litouwen, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland.
 

Kenmerken CAP-r limieten

CAP-r (krediet)limieten kennen geen einddatum, tenzij wij onze kredietlimiet tussentijds intrekken of aanpassen. Verlagen wij onze kredietlimiet tussentijds dan wordt de aanvullende CAP-r limiet evenredig verlaagd. Uiteraard kunt u altijd zelf besluiten om de CAP-r limiet op enig moment te laten vervallen.

CAP-r limieten worden wel elke drie maanden herzien, bij aanvang van een nieuwe driemaands periode zullen wij nagaan of de rating nog toereikend is voor de benodigde aanvullende limiet. Als dit niet het geval is zullen wij de CAP-r limiet moeten aanpassen.

Een CAP-r limiet is geldig voor risico dat ontstaat tijdens de looptijd van de CAP-r limiet. Om ervoor te zorgen dat u hierbij geen onverantwoorde risico’s loopt, kan de mate van de aanvullende CAP-r dekking variëren. Hiervoor kijken wij onder meer naar de Atradius Buyer Rating.

Bij buyer ratings tot en met 50 kan een CAP-r limiet worden afgegeven tot €500.000, bij buyer ratings vanaf 51 tot en met 59 kan een CAP-r limiet worden afgegeven tot €250.000 en bij buyer ratings vanaf 60 tot en met 64 kan een CAP-r limiet worden afgegeven tot €150.000. Bij buyer ratings vanaf 65 is geen aanvullende CAP-r limiet meer mogelijk.

CAP-r kan ten slotte niet worden gebruikt voor aanvullende dekking op nullimieten.
 

Voorbeeld 1

U vraagt een kredietlimiet van € 200.000 aan op een debiteur. Atradius bepaalt op basis van een zorgvuldige risicoanalyse dat maximaal € 75.000 kan worden gedekt. De CAP-r limiet dekt vervolgens maximaal € 75.000, totaal € 150.000.
 
Voorbeeld 2

U vraagt een kredietlimiet van  € 100.000 aan op een debiteur. Atradius bepaalt op basis van een zorgvuldige risicoanalyse dat maximaal € 75.000 kan worden gedekt. Met een aanvullende CAP-r limiet kan de dekking maximaal € 150.000 bedragen. U neemt echter genoegen met € 25.000 als aanvullende dekking.
 
Voorbeeld 3

Een kredietlimiet van € 25.000 wordt volledig ingetrokken als gevolg van het onverantwoord grote risico op wanbetaling. Bij volledig intrekken van de kredietlimiet is geen aanvullende CAP-r dekking mogelijk. Dit geldt overigens ook voor uitgereikte nullimieten.
 

 

Kosten

 • De kosten van CAP-r

U blijft uw totale verzekerbare omzet gewoon declareren onder uw huidige Modula polis. De additionele kosten voor CAP-r bestaan uit:

 • Premie: 0,5 % over iedere toegekende CAP-r limiet per debiteur per 3 maanden. Voor de eerste 3 maanden geldt een minimumpremie van € 150 per limiet.
 • Limietkosten: € 25 per nieuw toegekende CAP-r limiet (dus niet bij verlengingen).
 • Poliskosten: er worden géén poliskosten in rekening gebracht.

Over de premie is assurantiebelasting verschuldigd. BTW is verschuldigd over de afgegeven CAP-r limiet.
 

 • Betaling

Atradius brengt de kosten van CAP-r aan u in rekening. Om gebruik te kunnen maken van CAP-r dienen deze facturen binnen 30 dagen na de factuurdatum aan ons te zijn betaald.
 

 • Polisvoorwaarden

De reguliere polisvoorwaarden van de Modula polis gelden ook voor CAP-r. Uw Modula polis wordt uitgebreid met de specifieke voorwaarden van CAP-r.

Polis aanvragen

 • Hoe kunt u CAP-r aanvragen?

U kunt ons, al dan niet via uw assurantietussenpersoon, verzoeken om gebruik te maken van CAP-r. Hiervoor kan bij Atradius contact worden opgenomen met uw Account Manager of met Customer Service via 020-553 3355 of customerservice.nl@atradius.com.
 

 • Hoe wordt een CAP-r kredietlimiet aangevraagd?

Een aanvullende CAP-r limiet op een debiteur vraagt u gewoon aan via Atrium onder uw CAP-r polis. Voor de duidelijkheid vraagt u alleen het bedrag van de gewenste aanvullende kredietlimiet aan.
 

 • Het indienen van claims

Claims voor CAP-r dient u gewoon via Atrium in onder uw Modula polis.

Als u gebruik wilt maken van CAP-r dan horen wij dat graag.

Limiet aanvragen

Als u een CAP-r polis heeft vraagt u in Atrium onder dat polisnummer de aanvullende kredietlimiet aan. Het bedrag van de aanvullende kredietlimiet kan daarbij niet hoger zijn dan de limiet die u momenteel heeft lopen onder uw Modula polis.

Als uw aanvraag voldoet aan de criteria voor aanvullende dekking van CAP-r zullen wij uw aanvullende kredietlimiet uitreiken. Deze kredietlimiet kunt u in Atrium dan terugvinden onder het polisnummer van uw CAP-r polis.

 
 

Calculating costs

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde content

Kredietverzekering

Eén niet-betalende klant kan het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen. Sluit vandaag nog een kredietverzerkering af en voorkom slapeloze nachten.

Atradius Atrium

Atradius Atrium is ons nieuwe online platform waarmee u met één druk op de knop uw polis(sen) kunt beheren en kredietlimieten kunt aanvragen. Op één plek, in één keer.

Collect@Net

Collect@Net is een online platform waarmee onze Collections-klanten toegang krijgen tot onze incasso-expertise en de voortgang van alle incassoactiviteiten kunnen monitoren.