Updates en veelgestelde vragen rondom het coronavirus (COVID-19)

Dynamicline

Atradius wereldwijd open voor business

Onze medewerkers zijn bereikbaar via telefoon, e-mail en online diensten.

Met de wereldwijde verspreiding van het coronavirus nemen we maatregelen om de gezondheid en veiligheid van ons personeel te beschermen en de potentiële verspreiding van het virus te beperken. Belangrijk te weten is dat wij gewoon open zijn voor zaken. Onze accountteams werken vanuit huis en zijn beschikbaar via telefoon, e-mail, WebEx of andere online conferentiediensten. Onze kantoren zijn open, met voldoende personeel voor kritische diensten, maar we laten momenteel geen bezoekers toe. 

We danken u voor uw geduld in deze moeilijke tijden.

Veelgestelde vragen over het coronavirus (COVID-19)

Wat zijn de algemene maatregelen rondom het coronavirus?

In Nederland gelden vanaf 12 maart 2020 vanuit de overheid en het RIVM nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.


De Rijksoverheid heeft een pagina met informatie welke maatregelen er worden getroffen op Rijksniveau. Op de pagina vindt u actuele informatie hoe zij, samen met andere organisaties, het coronavirus in Nederland onder controle proberen te krijgen. Per onderwerp vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.


Het RIVM geeft informatie en advies over het coronavirus met doorverwijzingen naar de veelgestelde vragen en antwoorden. Ook de verspreiding van het virus over de wereld kan worden gevolgd

Welke economische maatregelen worden er getroffen vanuit het kabinet?

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Een overzicht van deze maatregelen vindt u hier.


Zakendoen en het coronavirus per land
De RVO heeft in samenwerking met Buitenlandse Zaken en het internationale netwerk van ambassades en consulaten-generaal voor een aantal landen een pagina met veelgestelde vragen opgesteld. Momenteel hebben zij antwoorden op veelgestelde vragen over België, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Singapore, Spanje, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea.


MKB-Nederland en het coronavirus
Op deze pagina vindt u een overzicht met informatie voor ondernemers, verzameld door MKB-Nederland.


KvK en het coronavirus
De KvK geeft op deze pagina een overzicht van de belangrijkste vragen die zij van ondernemers ontvangen.


evofenedex en het coronavirus
Wordt uw bedrijf direct of indirect getroffen door het coronavirus? evofenedex heeft op deze pagina de veelgestelde vragen beantwoord.


NL in Business en het coronavirus
Om jou als ondernemer zo mogelijk te informeren heeft NL in Business een pagina ontwikkeld met de nieuws van verschillende kennispartners en instanties

Welke maatregelen zijn er getroffen vanuit Atradius?

Gezondheid en veiligheid staat boven alles en wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om klanten, partners, medewerkers en bezoekers te beschermen om verdere verspreiding tegen te gaan. In lijn met de adviezen en maatregelen vanuit de overheid en het RIVM, hebben wij besloten om:

  • Onze medewerkers, op enkele na, vanuit huis te laten werken. Uiteraard zijn zij via telefoon en e-mail bereikbaar;
  • Bezoekers verwelkomen wij niet meer op kantoor. Heeft u binnenkort een afspraak met een van onze medewerkers, dan wordt er contact met u opgenomen om te bespreken of deze fysiek doorgaat of telefonisch kan;
  • Al onze interne- en externe evenementen hebben wij verplaatst.
    Op woensdag 25 maart organiseerde Atradius in samenwerking met evofenedex het Trends in Export webinar. In dit webinar werden de resultaten van het jaarlijkse gelijknamige onderzoek besproken. Naast het jaarlijkse Trends in Export onderzoek is er aanvullend onderzoek gedaan naar de impact van het coronavirus op internationaal ondernemen. 

Benieuwd naar het webinar?

Liever luisteren?

Wil je het volledige rapport lezen?

 

Staat uw vraag er niet tussen? Wij helpen u graag verder!

Neem direct contact op met uw tussenpersoon of accountmanager. U kunt ook contact opnemen met Customer Service via onderstaande gegevens.

Bellen?

✆ +31 (0)20 - 553 33 55

Liever mailen?

✉ customerservice.nl@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.