Updates en veelgestelde vragen rondom het coronavirus (COVID-19)

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

Atradius wereldwijd open voor business

Onze medewerkers zijn bereikbaar via telefoon, e-mail en online diensten.

Met de wereldwijde verspreiding van het coronavirus nemen we maatregelen om de gezondheid en veiligheid van ons personeel te beschermen en de potentiële verspreiding van het virus te beperken. Belangrijk te weten is dat wij gewoon open zijn voor zaken. Onze accountteams werken zowel vanuit huis als op kantoor en zijn beschikbaar via telefoon, e-mail, Microsoft Teams of andere online conferentiediensten. Onze kantoren zijn open en bezoek is welkom, mits er een afspraak is gemaakt.

Dank u voor uw begrip.

Informatie rondom het coronavirus (COVID-19)

Staatsgarantie kredietverzekeringen

Einde overheidssteun leidt tot stijging faillissementen
07/10/2021

Hoewel de coronacrisis in 2020 in alle delen van de wereld een sterke economische terugval heeft veroorzaakt, blijft de verwachte stijging van het aantal faillissementen uit. Wereldwijd was vorig jaar zelfs sprake van een daling (-14 procent) en ook dit jaar is het aantal faillissementen relatief laag. Dit heeft echter een tijdelijk karakter, omdat de overheidssteun in veel landen binnenkort wordt afgebouwd of al is stopgezet. Vanaf de tweede helft van dit jaar wordt wereldwijd juist een sterke toename van het aantal faillissementen verwacht, wat in 2022 neerkomt op een stijging van 33 procent. In Nederland blijft het aantal faillissementen dit jaar naar verwachting nog laag en daalt dit zelfs ten opzichte van het al lage niveau in 2020. In 2022 staat wel een stijging (+26 procent) in het vooruitzicht ten opzichte van de periode vóór corona, voorspelt Atradius in haar faillissementsvooruitzichten voor 2021 en 2022.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met uw assurantietussenpersoon, uw accountmanager of onze Customer Service via 020-553 3355 of customerservice.nl@atradius.com

 

Rode lijn

 

Afloop herverzekeringsprogramma leverancierskredieten
27/05/2021

Economisch herstel in vooruitzicht - Atradius draagt vanaf 1 juli 2021 het risico van haar debiteurenverzekeringsbedrijf weer volledig zelf.

De Nederlandse Staat heeft samen met Atradius en de betrokken kredietverzekeraars overeenstemming bereikt over het aflopen van het herverzekeringsprogramma leverancierskredieten op 30 juni 2021. Als gevolg daarvan zal Atradius vanaf 1 juli 2021 het risico van haar debiteurenverzekeringsbedrijf weer volledig zelf dragen.

De garantieregeling werd rond de jaarwisseling met zes maanden verlengd, maar loopt nu af op 30 juni 2021. De partijen achter de staatsgarantie hebben gezamenlijk geoordeeld dat er geen noodzaak is om de overeenkomst verder te verlengen, nu de marktsituatie lijkt te normaliseren. “Atradius staat volledig achter dit besluit”, zegt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur Atradius Nederland. "De garantieregeling was een initiatief van de kredietverzekeraars om in een onzekere economische omgeving kredietlimieten te kunnen blijven afgeven en zo goederenstromen in stand te houden. Nu we niet meer in de extreme situatie van een jaar geleden zitten, denken wij niet dat het relevant is om de regeling te verlengen. Hoewel corona nog steeds woedt en met name landen als Brazilië en India momenteel hard treft, gaan we over het algemeen naar betere tijden met een toenemende groei van de economie in de komende jaren - ook internationaal. We zijn dus sterk op weg naar een normalere marktsituatie voor Nederlandse bedrijven en mijn inschatting is dat we in de toekomst de nodige kredietcapaciteit op commerciële basis kunnen handhaven zonder de staatsgarantie van de overheid van 12 miljard euro."
 

Individuele benadering
Juist in crisissituaties, wanneer de onzekerheid op de markt groot is, is de behoefte aan verzekering tegen verliezen het grootst. Atradius heeft in het afgelopen jaar dan ook een grotere vraag naar kredietverzekering gezien, zowel van bestaande klanten als ook voor een groot deel van nieuwe klanten die hun verkopen nog niet eerder hadden verzekerd.
 

Vroegtijdig risico’s signaleren
Als gevolg van de aanhoudende lockdownmaatregelen en het maar langzaam op stoom komende vaccinatietempo blijven bedrijven de komende tijd met onzekerheid kampen. Tegen de achtergrond van de voortzetting van andere economische steunmaatregelen van de overheid verwacht Atradius momenteel echter dat de risico's in 2021 slechts matig zullen toenemen. Over een langere periode genomen zal het aantal bedrijfsinsolventies wel weer toenemen. "Bij Atradius hebben we meer dan 90 jaar ervaring in het vroegtijdig opsporen van dreigende insolventies en andere risico's op wanbetaling. Wij zien het als onze kernverantwoordelijkheid om onze klanten in een vroeg stadium op dergelijke risico's te wijzen, zodat er in de eerste plaats geen verlies wordt geleden. Dit aspect van onze dienstverlening wordt nog belangrijker in de huidige fase van de coronacrisis. Als een afnemer van onze klant toch in gebreke blijft, zorgen wij snel en zonder moeilijkheden voor vergoeding, zodat de liquiditeit van onze klanten gewaarborgd is. Op die manier blijven wij een betrouwbare partner voor de economie", besluit Kaars Sijpesteijn.
 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met uw assurantietussenpersoon, uw accountmanager of onze Customer Service via 020-553 3355 of customerservice.nl@atradius.com


Relevante links:

 

 

Dynamicline

 

 

Atradius verheugd over herverzekeringsprogramma leverancierskredieten Nederlandse staat
29/05/2020

Woensdag 27 mei jl. hebben wij u geïnformeerd dat de Europese Commissie de garantieregeling voor de herverzekering van leverancierskredieten door de Nederlandse staat heeft goedgekeurd. Wij zijn hier uiteraard erg blij mee, omdat wij dankzij deze herverzekering uw huidige dekkingstoezeggingen in stand kunnen houden en er meer mogelijkheden zijn voor dekking voor toekomstige leveringen.

Vandaag heeft het Ministerie van Financiën via een Kamerbrief de nadere details van de regeling bekend gemaakt welke onderdeel uitmaakt van het steunpakket van de regering om de Nederlandse economie te stabiliseren.


Garantieregeling
In algemene bewoordingen houdt de regeling het volgende in:

 • De kredietverzekeraars hebben aan Nederland toegezegd dat zij hun huidige niveau van bescherming zullen handhaven ondanks de economische moeilijkheden waarmee bedrijven te kampen hebben als gevolg van de uitbraak van het coronavirus;
 • De garantie is beperkt tot het dekken van handelskrediet dat tot eind dit jaar ontstaat;
 • De regeling staat open voor alle kredietverzekeraars in Nederland;
 • Het garantiemechanisme waarborgt risicodeling tussen de verzekeraars en de Staat, tot een bedrag van 1 miljard EUR, en voorziet in een extra vangnet dat zo nodig maximaal 12 miljard EUR in totaal kan dekken;
 • De garantiepremie is een toereikende vergoeding voor de Nederlandse Staat.


Werkgelegenheid
De garantieregeling heeft een groot maatschappelijk belang en is daarmee niet bedoeld als steun voor ons als verzekeraar en u als verzekerd(e) bedrijven/bedrijf, maar als baangarantie voor uw en onze werknemers, doordat de handel weer op gang komt na het versoepelen van de coronamaatregelen door het kabinet.


De Nederlandse Staat als herverzekeraar
De herverzekering door de Nederlandse staat stelt ons in staat om kredietlimieten te handhaven en nieuwe limieten voor toekomstige leveringen af te geven op afnemers die fundamenteel gezonde bedrijven zijn, maar die in moeilijkheden zijn geraakt als gevolg van het coronavirus. Deze bedrijven zouden onder normale risicoacceptatieprincipes niet verzekerbaar zijn geweest.

Wij blijven de risico’s voor u monitoren. Daarbij houden wij, net als de overige kredietverzekeraars, de mogelijkheid limieten aan te passen, bijvoorbeeld bij een dreigend faillissement of meldingen van non-betaling of om deze beter aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke handelsvolumes.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met uw assurantietussenpersoon, uw accountmanager of onze Customer Service via 020-553 3355 of customerservice.nl@atradius.com


Relevante links:

 

 

 

Dynamicline

 

 

Europese Commissie akkoord met Nederlandse steunmaatregel kredietverzekeraars
26/05/2020

De Nederlandse garantieregeling voor leverancierskredieten is goedgekeurd door Europese Commissie. De exacte uitwerking wordt binnenkort bekendgemaakt.

Na de eerste berichtgeving op 8 april over een mogelijke regeling waarbij de Nederlandse staat garant staat voor een deel van de risico's van kredietverzekeraars kwam er vandaag groen licht vanuit de Europese Commissie. Nadere details over de precieze invulling volgen. De berichtgeving vanuit het Verbond van Verzekeraars kunt u hieronder en op hun website lezen.
 

Europese Commissie akkoord met Nederlandse steunmaatregel kredietverzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars is verheugd dat de Europese Commissie vandaag de Nederlandse garantieregeling voor kredietverzekeraars  heeft goedgekeurd. “Dit is een zeer belangrijke tussenstap om ervoor te zorgen dat de handel, na het versoepelen van de coronamaatregelen door het kabinet, weer op gang komt", aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. 

De Commissie heeft de maatregel getoetst aan de EU-staatssteunregels. De regeling houdt het volgende in: i) de kredietverzekeraars hebben aan Nederland toegezegd dat zij hun huidige niveau van bescherming zullen handhaven ondanks de economische moeilijkheden waarmee bedrijven te kampen hebben als gevolg van de uitbraak van het coronavirus; ii) de garantie is beperkt tot het dekken van handelskrediet dat tot eind dit jaar ontstaat; iii) de regeling staat open voor alle kredietverzekeraars in Nederland; iv) het garantiemechanisme waarborgt risicodeling tussen de verzekeraars en de Staat, tot een bedrag van 1 miljard EUR, en voorziet in een extra vangnet dat zo nodig maximaal 12 miljard EUR in totaal kan dekken, en v) de garantiepremie is een toereikende vergoeding voor de Nederlandse Staat. Meer details zijn nog niet bekend: deze volgen als het Ministerie van Financiën via een Kamerbrief bekend maakt hoe de regel er precies uit ziet. 

Staat als herverzekeraar
De overheidsgarantstelling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari tot eind 2020. Het gaat om een bedrag van 12 miljard euro van de in totaal 110 miljard euro aan kredietlimieten die momenteel op de Nederlandse markt uitstaan. Voor dit deel van de kredietverzekeringen staat de Staat garant door als herverzekeraar op te treden. De kredietverzekeraars die op de Nederlandse markt actief zijn (een niche binnen de verzekeringsbranche) zorgen er via de Nederlandse regeling voor dat kredietverzekering voor alle bedrijven beschikbaar blijft. Kopers van goederen of diensten hoeven daardoor niet vooraf te betalen. 

Vervolgstappen
Naar verwachting maakt het Ministerie van Financiën aan het einde van deze week via een Kamerbrief bekend hoe de regeling er precies uit gaat zien.

 

 

Dynamicline

 

 

Update: voortgang mogelijke staatsgarantie kredietverzekeringen

De gesprekken tussen kredietverzekeraars en de Nederlandse staat over een mogelijke regeling waarbij de staat garant staat voor een deel van de risico's zijn nog steeds gaande. Hieronder staat het bericht van het Verbond van Verzekeraars over de laatste stand van zaken, ook na te lezen op hun website
 

 

 

Dynamicline

 

 

Nederlandse staat en kredietverzekeraars in gesprek over ondersteuning
08/04/2020


Staatsgarantie zou verdere aanvulling zijn op steunpakket kabinet om economie gaande te houden.

Er zijn gesprekken gaande tussen kredietverzekeraars en de Nederlandse staat over een mogelijke regeling waarbij de staat garant staat voor een deel van de risico's. Hoe en of deze regeling doorgaat hangt af van verdere gesprekken en uiteindelijk goedkeuring van de EU. 

Zie hieronder het bericht van het Verbond van Verzekeraars voor meer achtergrond. Ook in andere Europese landen zijn gesprekken over staatssteun gaande.

 


Verbond positief over gesprekken kabinetsteun voor herstel economie na afloop coronacrisis

Om het herstel van de economie een steun in de rug te geven, vinden er sinds half maart gesprekken plaats tussen kredietverzekeraars en de overheid over de mogelijkheid dat de Staat garant staat voor een deel van het risico van Nederlandse kredietverzekeraars. Deze kredietverzekeraars vergoeden de schade wanneer een klant een rekening van een leverancier niet betaalt. Een dergelijke samenwerking kan ervoor zorgen dat bedrijven die voor de covid-19 crisis gezond waren, nu en in de toekomst toegang houden tot leverancierskrediet en werkkapitaalfinanciering.

 


Details nog niet bekend

 De Staatsgarantie voor kredietverzekeringen zou een aanvulling zijn op de eerder geïntroduceerde steunmaatregelen uit het noodpakket van het kabinet. Een dergelijke garantie is juist belangrijk in de periode na het opheffen van de maatregelen. Als de handel weer mogelijk wordt, dan ontstaat er ook behoefte aan kredietverzekeringen. Hoe de regeling precies vorm krijgt, is nu nog niet bekend.

 


Publiek-private samenwerking

 Door de grote onzekerheid en de slechte economische vooruitzichten door de coronacrisis zullen kredietverzekeraars niet in staat zijn om de door hen verstrekte pre-corona-limieten te handhaven. Ook zijn zij door de snelheid en de hevige impact van de corona-maatregelen niet in alle gevallenin staat de om de kredietwaardigheid van afnemers met dezelfde betrouwbaarheid te voorspellen. “Met daarbij in het achterhoofd de te verwachten grote hoeveelheid onbetaalde rekeningen, zijn de kredietverzekeraars, ondernemers en overheid het gesprek aangegaan”, vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Kredietverzekeringen worden verstrekt aan alle sectoren voor binnenlandse leveringen en export. Het totaal verzekerd bedrag van de Nederlandse kredietverzekeraars bedraagt momenteel ruim EUR 110 miljarden vertegenwoordigt circa EUR 250 miljard aan omzet van Nederlandse bedrijven met 400.00 bedrijven in binnen- en buitenland. Weurding: “De dekking van en via de kredietverzekeraars maakt handel mogelijk voor bedrijven in Nederland; het is de stille motor van economie die we draaiende moeten houden.”

 

De gesprekken tussen partijen zijn constructief vanuit het gemeenschappelijke doel om de Nederlandse economie en werkgelegenheid te beschermen van bedrijven en sectoren die nu acuut door de crisis zijn getroffen en waarvan de onderliggende bedrijfsmodellen -voor en na de crisis- bestendig zijn. Wanneer de regeling van start gaat en hoe de regeling eruit komt te zien hangt bovendien af van de Europese Commissie, die een eventuele staatsgarantie moet goedkeuren.

 


Kredietverzekeraars brengen vertrouwen in de economie

Door de coronacrisis zijn veel bedrijven stil komen te staan. Er vindt geen handel meer plaats en de risico’s op het niet-betalen van facturen is zeer groot. Kredietverzekeraars dekken het risico af van bijvoorbeeld een leverancier wanneer een afnemer niet in staat is de factuur te betalen. Een kredietverzekeraar schat dus de kredietwaardigheid van een afnemer en geeft op basis daarvan een limiet af aan de leverancier. Tot deze limiet (een bepaald bedrag) is de handel verzekerd: het maximumbedrag waarvoor de kredietverzekeraar dekking kan en wil bieden.

Algemene maatregelen

In Nederland gelden vanaf 12 maart 2020 vanuit de overheid en het RIVM nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.


De Rijksoverheid heeft een pagina met informatie welke maatregelen er worden getroffen op Rijksniveau. Op de pagina vindt u actuele informatie hoe zij, samen met andere organisaties, het coronavirus in Nederland onder controle proberen te krijgen. Per onderwerp vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.


Het RIVM geeft informatie en advies over het coronavirus met doorverwijzingen naar de veelgestelde vragen en antwoorden. Ook de verspreiding van het virus over de wereld kan worden gevolgd

Economische maatregelen

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Een overzicht van deze maatregelen vindt u hier.


Zakendoen en het coronavirus per land
De RVO heeft in samenwerking met Buitenlandse Zaken en het internationale netwerk van ambassades en consulaten-generaal voor een aantal landen een pagina met veelgestelde vragen opgesteld. Momenteel hebben zij antwoorden op veelgestelde vragen over België, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Singapore, Spanje, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea.


MKB-Nederland en het coronavirus
Op deze pagina vindt u een overzicht met informatie voor ondernemers, verzameld door MKB-Nederland.


KvK en het coronavirus
De KvK geeft op deze pagina een overzicht van de belangrijkste vragen die zij van ondernemers ontvangen.


IRU over het coronavirus
Op deze pagina van de International Road Union (IRU) vindt u de laatste informatie over de situatie van het nationale/internationale vervoer van personen en goederen per land.


evofenedex en het coronavirus
Wordt uw bedrijf direct of indirect getroffen door het coronavirus? evofenedex heeft op deze pagina de veelgestelde vragen beantwoord.


NL in Business en het coronavirus
Om jou als ondernemer zo mogelijk te informeren heeft NL in Business een pagina ontwikkeld met de nieuws van verschillende kennispartners en instanties.


Verbond van verzekeraars en het coronavirus
Algemeen nieuwsbericht m.b.t. een raamwerk voor ondernemers in nood om (premie)schuldpositie te voorkomen vind je hier.

Maatregelen vanuit Atradius

Gezondheid en veiligheid staat boven alles en wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om klanten, partners, medewerkers en bezoekers te beschermen om verdere verspreiding tegen te gaan. In lijn met de adviezen en maatregelen vanuit de overheid en het RIVM, hebben wij besloten om:

 • Onze medewerkers, op enkele na, vanuit huis te laten werken. Uiteraard zijn zij via telefoon en e-mail bereikbaar;
 • Bezoekers verwelkomen wij niet meer op kantoor. Heeft u binnenkort een afspraak met een van onze medewerkers, dan wordt er contact met u opgenomen om te bespreken of deze fysiek doorgaat of telefonisch kan;
 • Al onze interne- en externe evenementen hebben wij verplaatst.
  Op woensdag 25 maart organiseerde Atradius in samenwerking met evofenedex het Trends in Export webinar. In dit webinar werden de resultaten van het jaarlijkse gelijknamige onderzoek besproken. Naast het jaarlijkse Trends in Export onderzoek is er aanvullend onderzoek gedaan naar de impact van het coronavirus op internationaal ondernemen. 

Benieuwd naar het webinar?

Liever luisteren?

Wil je het volledige rapport lezen?

 

Impact COVID-19 op de internationale handel en logistiek

Vanaf het najaar 2020 tot nu zijn economieën weer op gang gekomen. Dit is positief, maar doordat de vraag sneller is gestegen dan de aanbodketens konden volgen, is het wereldhandelssysteem onder druk komen te staan. Daarom doen Atradius Nederland en evofenedex onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op de handel en logistiek.

De voorloper van deze monitor was de Corona Export Monitor, die wij beide sinds april 2020 maandelijks publiceerden.

Veelgestelde vragen herverzekeringsprogramma leverancierskredieten

Atradius verwelkomt de herverzekering van leverancierskredieten door de Nederlandse staat. Het herverzekeringsprogramma maakt onderdeel uit van het steunpakket van de regering om de Nederlandse economie te stabiliseren. Wij zijn hier uiteraard erg blij mee omdat wij dankzij deze herverzekering uw huidige dekkingstoezeggingen in stand kunnen houden en er meer mogelijkheden zijn voor dekking voor toekomstige leveringen.

Graag geven wij hieronder antwoord op veelgestelde vragen met betrekking tot het herverzekeringsprogramma. Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan gerust contact op met uw tussenpersoon, accountmanager of de customer service desk.
 

 

 

Number 1Algemeen en Polis

 • Wie kan er gebruik maken van dit herverzekeringsprogramma?

Alle klanten met een kredietverzekeringspolis bij Atradius Nederland, inclusief de (buitenlandse) medeverzekerden, kunnen gebruik maken van het herverzekeringsprogramma. Dit geldt helaas niet voor klanten met een Atradius garantieproduct.
 

 • Hoe kan ik als klant van Atradius gebruik maken van dit herverzekeringsprogramma?

U hoeft hiervoor niets te doen, alle kredietverzekeringspolissen van Atradius Nederland maken hier automatisch deel van uit.
 

 • Welke vorderingen vallen onder dit programma?

Het herverzekeringsprogramma is van toepassing op goederen, diensten en werkzaamheden waarvoor het risico is ingegaan in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
 

 • Wat is de looptijd van het herverzekeringsprogramma?

Het herverzekeringsprogramma loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
 

 • Blijft mijn polis zoals die nu is van kracht?

Ja, het herverzekeringsprogramma verandert niets aan uw huidige polisvoorwaarden en -bepalingen.
 

 • Kan ik vandaag nog een nieuwe kredietverzekering afsluiten bij Atradius?

Ja, het herverzekeringsprogramma geldt ook voor nieuwe klanten van Atradius, ondanks de aanzienlijk toegenomen risico's op wanbetaling.Disclaimer
Deze vragen en antwoorden hebben een illustratief karakter en zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden en – bepalingen zullen bij eventuele geschillen te allen tijde prevaleren.

Number 2Limieten

 • Steunt het programma alleen de limietbeslissingen op Nederlandse debiteuren?

Nee, voor klanten van Atradius Nederland geldt dat elke debiteur, zowel in Nederland als in het buitenland, onder het herverzekeringsprogramma valt.
 

 • Geldt het herverzekeringsprogramma alleen voor de door Atradius afgegeven kredietlimieten?

Nee, ook vorderingen waarvoor u een dekking heeft vastgesteld onder Zelfbeoordeling komen voor het programma in aanmerking.
 

 • Hoe beoordeelt Atradius kredietlimieten onder het herverzekeringsprogramma?

Atradius heeft zich verplicht om geen generieke acties te doen op bijvoorbeeld sector- of portefeuilleniveau en zal elke debiteur op case-by-case basis blijven beoordelen.

We blijven dan ook limieten afgeven op debiteuren die per eind 2019 financieel gezond waren en destijds voor dekking in aanmerking kwamen.

Daarbij houden wij, net als de overige kredietverzekeraars, de mogelijkheid limieten aan te passen, bijvoorbeeld bij een dreigend faillissement, bij meldingen van non-betaling of om deze beter aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke handelsvolumes.
 

 • Kan nu geen enkele limiet meer verlaagd of ingetrokken worden?

Limieten kunnen nog steeds worden verlaagd of worden ingetrokken.

Alhoewel we limieten blijven afgeven op debiteuren die per eind 2019 financieel gezond waren en toen voor dekking in aanmerking kwamen, houden wij, net als de overige kredietverzekeraars, de mogelijkheid limieten aan te passen. Bijvoorbeeld bij een dreigend faillissement, bij meldingen van non-betaling of om deze beter aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke handelsvolumes.
 

 • Kunnen er nog wel nieuwe limieten worden aangevraagd?

Ja, ondanks de moeilijke economische omstandigheden zullen wij elke nieuwe kredietlimietaanvraag behandelen en waar mogelijk een kredietlimiet afgeven.

Hierbij houden we voor zover mogelijk rekening met onze positie per 31 december 2019, maar nemen uiteraard ook nieuwere beschikbare informatie mee in ons beslissingsproces.

Een kredietlimiet kan ook gedeeltelijk worden afgegeven wanneer de kredietlimietaanvraag bijvoorbeeld niet in verhouding staat tot de omvang van de debiteur.
 


Disclaimer
Deze vragen en antwoorden hebben een illustratief karakter en zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden en – bepalingen zullen bij eventuele geschillen te allen tijde prevaleren.

Number 3Incasso en Claims

 

 • Moet ik nog steeds tijdig het incasso op mijn debiteuren overdragen?

Ja, blijf dit vooral doen - er verandert rondom het overdragen van het incasso op uw debiteuren namelijk helemaal niets.
 

 • Welke claims zijn onder het herverzekeringsprogramma gedekt?

De voorwaarden van uw polis zijn op dit gebied niet gewijzigd: schadebetalingen op gedekte vorderingen veroorzaakt door insolventie, vermoedelijke insolventie of politiek risico komen in aanmerking voor het programma.
 

 • Hoe dien ik een incasso en/of claim in onder het herverzekeringsprogramma?

Dit is niet anders dan u al gewend was: u kunt gewoon via Atrium al uw zaken bij ons blijven indienen. Hou hierbij uiteraard wel rekening met de in de polis genoemde termijnen.
 


Disclaimer
Deze vragen en antwoorden hebben een illustratief karakter en zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden en – bepalingen zullen bij eventuele geschillen te allen tijde prevaleren.

 

 

 

Impact COVID-19 op de export

Naast de jaarlijkse Trends in Export hebben Atradius
Nederland en evofenedex in april de invloed van de coronacrisis op de export onderzocht. De resultaten zijn gedeeld middels een webinar, podcast en een volledig rapport. Gedurende de coronacrisis wordt er continu onderzoek gedaan om de impact op de export te blijven monitoren. Voor meer informatie, klik op een van de onderstaande artikelen of bronnen:

Veelgestelde vragen aan Atradius

Vind snel antwoord op uw vraag in onderstaande rubrieken.

Number 1Limietafgifte

 • Hoe beoordeelt Atradius momenteel de risico’s op debiteuren?

Wij beoordelen nog steeds iedere debiteur afzonderlijk (‘case-by-case’) op basis van de beschikbare informatie.

Verder blijven wij uiteraard doorgaan met het managen van uw kredietrisico’s om zo de handel verantwoord te blijven faciliteren. Wij zullen debiteuren regelmatiger reviewen de komende tijd, met name in de sectoren die het meest worden geraakt. Dit kunnen wij niet alleen, daarom vragen wij hiervoor uw hulp.

Wij verzoeken u allereerst te bekijken in hoeverre u uw grootste kredietlimieten nog nodig heeft voor de huidige bedragen. Waar van toepassing verzoeken wij u deze limieten te reduceren of te beëindigen. Uw accountmanager zal waar nodig contact met u opnemen de komende periode om te bespreken welke debiteuren wij extra gaan reviewen en in welke mate u nog een kredietlimiet nodig heeft op die specifieke debiteuren.
 

 • Atradius vraagt mij om mijn limietenbestand te schonen door limieten te verlagen waar mogelijk en ongebruikte limieten te laten vervallen. Waarom zou ik dat doen?

Alle door ons afgegeven limieten brengen kosten met zich mee, of ze nu (volledig) worden gebruikt of niet. Door de Solvency II-richtlijnen voor verzekeraars zijn deze kosten door de kapitaalsvereisten de laatste jaren steeds hoger geworden. Deze kosten werken uiteindelijk door in de hoogte van uw premie, daarom is het van belang om uw kredietlimieten goed te beheren. Ook creëert u door op te schonen weer extra ruimte onder uw polis voor het afgeven van nieuwe kredietlimieten. En u betaalt geen verlengingskosten meer in het nieuwe verzekeringsjaar over de limieten die u heeft laten vervallen!
 

 • Als ik weer een hogere limiet nodig heb moet ik dan opnieuw limietkosten betalen? Dat lijkt me niet de bedoeling.

Limietverhogingen (en –verlagingen) zijn in de meeste polissen gratis, dus heeft u hier geen last van. Kijk hiervoor in uw polis of neem contact op met uw tussenpersoon, accountmanager of onze customer service.Disclaimer
Deze vragen en antwoorden hebben een illustratief karakter en zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden en – bepalingen zullen bij eventuele geschillen te allen tijde prevaleren.

Number 2Uitstel van betaling - verruimde polisvoorwaarden

 • Kan ik klanten in deze onrustige tijden ook later laten betalen?

Ja, om uw klanten extra ruimte te geven kunt u bovenop de betalingsconditie die u al bent overeengekomen (zoals u op de factuur heeft vermeld) gebruik maken van de achterstalligheidstermijn in uw polis, plus een verlengde incassotermijn. De achterstalligheidstermijn is meestal 60 dagen, raadpleeg hiervoor uw polis. De normale incassotermijn is 30 dagen, maar deze hebben we nu verlengd naar 60 dagen. Hiermee kunt u dus in totaal 120 dagen extra ruimte bieden vanaf de vervaldatum.

Deze regeling is van toepassing op transacties waarbij de achterstalligheidstermijn vóór 1 september 2020 is verstreken en wijkt af van de termijn zoals genoemd in polismodule 16900.00 Uitstel van betaling.

Modula uitstel van betaling klanten 

 • Wat is het gevolg van de verruiming van uitstel van betaling voor de meldingsplicht van ongunstige informatie?

De meldingsplicht van ongunstige informatie, zoals standaard vastgelegd in onze polissen via module 18900.00, blijft onverminderd van kracht:

18900.00 Meldingsplicht ongunstige informatie

U dient ons onmiddellijk te informeren over elke omstandigheid of gebeurtenis die mogelijk schade veroorzaakt. Onder dergelijke omstandigheden of gebeurtenissen worden onder meer verstaan:

a)    de Debiteur verzoekt om uitstel van betaling tot na de achterstalligheidstermijn;

b)      de Debiteur neemt, in geval van contracten waarbij betaling of acceptatie van een wissel tegen overgave van de goederen of de documenten daarvoor is overeengekomen, bij eerste aanbieding de goederen of de documenten daarover niet op;

c)      de dreigende of daadwerkelijke Insolventie van de Debiteur;

d)      u heeft reden om aan te nemen dat de Debiteur mogelijkerwijs zijn verplichtingen uit het contract niet kan uitvoeren of nakomen;

e)      de Debiteur betaalt door een gebrek aan liquiditeiten een wissel of een cheque niet;

f)       tegen de Debiteur is een gerechtelijke procedure ingesteld vanwege non-betaling van een verschuldigd bedrag;

g)      u verneemt ongunstige informatie omtrent de financiële positie, de reputatie of het betalingsgedrag van de Debiteur.

Informatie over liquiditeitsproblemen en daarmee de financiële positie van debiteur bijvoorbeeld zal volgens letter g) in bovenstaande module daarom nog steeds aan ons moeten worden gemeld.

Met onze generieke tijdelijke maatregel onder voorwaarden hebben wij uitstel van betaling tot aan de incassodatum mogelijk gemaakt, wat betekent dat letter a) hierin meebeweegt. Pas als het gewenste uitstel de incassodatum overschrijdt zal dit nu aan ons moeten worden gemeld.

De overige polisvoorwaarden en –bepalingen, zoals bijvoorbeeld de in de polis genoemde achterstalligheidstermijn en het optreden van een automatische dekkingsstop, zijn niet gewijzigd.


Disclaimer
Deze vragen en antwoorden hebben een illustratief karakter en zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden en – bepalingen zullen bij eventuele geschillen te allen tijde prevaleren.

Number 3Afbouw verruimde polisvoorwaarden

 • MODULA: Ik heb momenteel vorderingen open staan waarvan de achterstalligheidstermijn vóór 1 september 2020 is verstreken. Volgens het bericht van Atradius van 19 maart jl. mag ik deze vorderingen 30 dagen later ter incasso aanbieden dan in de polis staat. Ook mag ik tot aan deze verruimde incassodatum uitstel van betaling geven aan mijn klant.

  Ik heb nu echter ook vorderingen open staan waarvan de achterstalligheidstermijn na 1 september 2020 verstrijkt. Hoe moet ik daar dan mee omgaan? Moet ik deze vorderingen eerder indienen dan de oudere vorderingen?

Wij begrijpen dat dit tot onduidelijke situaties zou kunnen leiden. Gelukkig houden we hier rekening mee, hoe we dat doen lichten we graag toe aan de hand van een voorbeeld:

Vervaldatum Achterstalligheid Incasso
15/6 15/8 15/10 (oorspronkelijk 15/9)
28/6 28/8 28/10 (oorspronkelijk 28/9)
1/7  1/9 1/10
10/7  10/9 10/10

In dit voorbeeld is van de eerste twee vorderingen de achterstalligheidstermijn vóór 1 september 2020 verstreken en bij de laatste twee erna (hierna: ‘achterstallig’).

 

Als u meerdere vorderingen heeft die zowel vóór als na 1 september 2020 achterstallig raken, dan zullen wij als uiterste incassodatum van alle vorderingen de eerste (oudste) verlengde datum nemen.

 

In dit voorbeeld zou dat 15/10 zijn.

 

Voor uitstel van betaling geldt overigens hetzelfde, dit kunt u ook tot aan de eerste (oudste) verlengde incassodatum blijven verlenen.

 

Zodra u alleen nog maar vorderingen heeft open staan die na 1 september 2020 achterstallig raken dan geldt de eerder aangekondigde verruiming en deze overgangsregeling niet meer. In dat geval zijn de in de polis genoemde termijnen weer van kracht.
 

Dynamicline

 

 • MKBZEKER: Ik heb momenteel vorderingen open staan waarvan de vervaldatum vóór 1 juli 2020 is verstreken. Volgens het bericht van Atradius van 24 maart jl. mag ik deze vorderingen 30 dagen langer aanhouden dan in de polis staat. Ik kan dus het incasso later overdragen om mijn klant zo extra uitstel van betaling te kunnen geven.

  Ik heb nu echter ook vorderingen open staan die na 1 juli 2020 vervallen. Hoe moet ik daar dan mee omgaan? Moet ik deze vorderingen eerder indienen dan de oudere vorderingen om mijn maximale dekking te houden?

Wij begrijpen dat dit tot onduidelijke situaties zou kunnen leiden. Gelukkig houden we hier rekening mee, hoe we dat doen lichten we graag toe aan de hand van een voorbeeld:

Vervaldatum Incasso (uiterlijke datum, met behoud van de maximale dekking)
15/6 15/9 (oorspronkelijk 15/8)
28/6 28/9 (oorspronkelijk 28/8)
2/7 2/9
10/7 10/9

In dit voorbeeld zijn de eerste twee vorderingen vóór 1 juli 2020 vervallen en de laatste twee erna.

 

Als u meerdere vorderingen heeft die zowel vóór als na 1 juli 2020 vervallen, dan zullen wij als uiterste incassodatum van alle vorderingen de eerste (oudste) verlengde datum nemen.

 

In dit voorbeeld zou dat 15/9 zijn.

 

Zodra u alleen nog maar vorderingen heeft open staan die na 1 juli 2020 zijn vervallen dan geldt de eerder aangekondigde verruiming en deze overgangsregeling niet meer. In dat geval zijn de in de polis genoemde termijnen weer van kracht.

 


Disclaimer
Deze vragen en antwoorden hebben een illustratief karakter en zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden en – bepalingen zullen bij eventuele geschillen te allen tijde prevaleren.

Number 4Incasso

 

 • Heeft de huidige corona-situatie ook gevolgen voor mijn lopende incassozaken?

Uiteraard blijven wij uw vorderingen waar mogelijk incasseren, wel kan er vertraging ontstaan in de behandeling van uw incassozaken. Zodra wij een aanzienlijke vertraging in uw zaken verwachten zullen we u hiervan op de hoogte stellen. We kunnen ons goed voorstellen, gelet op de sterk verslechterde situatie, dat het voor u moeilijker wordt om uw openstaande vorderingen te incasseren. Het spreekt voor zich dat u dan op ons advies en hulp kan blijven rekenen.
 

 • Ik wil de vordering op mijn klant later ter incasso overdragen om deze zo tegemoet te komen. Nu moet dat volgens polismodule 20500.00 Verplichte incasso-overdracht uiterlijk 30 dagen na het verstrijken van de achterstalligheidtermijn plaatsvinden. Hoe kan ik dit doen zonder mijn dekking in gevaar te brengen?

De in de polis genoemde incassotermijn van 30 dagen wordt verruimd met 30 dagen extra. Dus vanaf nu geldt dat u uiterlijk 60 dagen na het verstrijken van de achterstalligheidstermijn het incasso dient over te dragen.

Deze regeling is van toepassing op transacties waarbij de achterstalligheidstermijn vóór 1 september 2020 is verstreken en wijkt af van de termijn zoals genoemd in polismodule 20500.00 Verplichte incasso-overdracht.

Modula verruiming incasso

 

 • Wat is het gevolg van de verruiming van incasso-overdracht voor de meldingsplicht van ongunstige informatie?

De meldingsplicht van ongunstige informatie, zoals standaard vastgelegd in onze polissen via module 18900.00, blijft onverminderd van kracht:

18900.00 Meldingsplicht ongunstige informatie

U dient ons onmiddellijk te informeren over elke omstandigheid of gebeurtenis die mogelijk schade veroorzaakt. Onder dergelijke omstandigheden of gebeurtenissen worden onder meer verstaan:

a)      de Debiteur verzoekt om uitstel van betaling tot na de achterstalligheidstermijn;
b)      de Debiteur neemt, in geval van contracten waarbij betaling of acceptatie van een wissel tegen overgave van de goederen of de documenten daarvoor is overeengekomen, bij eerste aanbieding de goederen of de documenten daarover niet op;
|c)      de dreigende of daadwerkelijke Insolventie van de Debiteur;
d)      u heeft reden om aan te nemen dat de Debiteur mogelijkerwijs zijn verplichtingen uit het contract niet kan uitvoeren of nakomen;
e)      de Debiteur betaalt door een gebrek aan liquiditeiten een wissel of een cheque niet;
f)       tegen de Debiteur is een gerechtelijke procedure ingesteld vanwege non-betaling van een verschuldigd bedrag;
g)      u verneemt ongunstige informatie omtrent de financiële positie, de reputatie of het betalingsgedrag van de Debiteur.

Informatie over liquiditeitsproblemen en daarmee de financiële positie van debiteur bijvoorbeeld zal volgens letter g) in bovenstaande module daarom nog steeds aan ons moeten worden gemeld.

Met onze generieke tijdelijke maatregel onder voorwaarden hebben wij uitstel van betaling tot aan de incassodatum mogelijk gemaakt, wat betekent dat letter a) hierin meebeweegt. Pas als het gewenste uitstel de incassodatum overschrijdt zal dit nu aan ons moeten worden gemeld.

De overige polisvoorwaarden en –bepalingen, zoals bijvoorbeeld de in de polis genoemde achterstalligheidstermijn en het optreden van een automatische dekkingsstop, zijn niet gewijzigd.


Atradius Collections en het coronavirus
Meer informatie rondom incasso zaken kunt u vinden op de uitgebreide COVID-19 pagina van Atradius Collections.


Disclaimer
Deze vragen en antwoorden hebben een illustratief karakter en zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden en – bepalingen zullen bij eventuele geschillen te allen tijde prevaleren.

Number 5Politiek risico

 

 • Ik kan momenteel niet meer leveren, omdat de debiteur zich bevindt in een gebied dat in lockdown is. Mijn polis bevat dekking voor Politiek Risico. Is deze situatie gedekt?

Deze situatie zou (afhankelijk van de feitelijke omstandigheden) beschouwd kunnen worden als gedekte schade-oorzaak onder de Politiek Risico dekking:

“Onmogelijkheid tot uitvoering van het contract: een maatregel of beslissing van een buitenlandse overheid die de uitvoering van het contract geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt.”

Heeft u Politiek Risico dekking in uw polis voor het land van de debiteur, dan kan er in dit geval dekking zijn, mede afhankelijk van de overige polisvoorwaarden en bepalingen. De verwachting is wel dat deze situatie tijdelijk is, dit in relatie tot de wachttermijn bij Politiek Risico.
 


Disclaimer
Deze vragen en antwoorden hebben een illustratief karakter en zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden en – bepalingen zullen bij eventuele geschillen te allen tijde prevaleren.

Number 6Contractrisico

 • Ik heb Contractrisico dekking en ik ben nog aan het fabriceren. Mijn debiteur wil de bestelling annuleren. Wat nu?​

De polis geeft geen dekking voor geannuleerde orders, ook niet als u Contractrisico dekking heeft.
Voor aanspraak op Contractrisico dekking moet er sprake zijn van de volgende situaties:

 • Er doet zich insolvente voor bij de debiteur of
 • De financiële positie van de debiteur is zodanig dat wij de kredietlimiet intrekken en
 • De uitvoering van het contract (of deel van het contract) met de debiteur, met onze goedkeuring, is stopgezet.


Bovenstaande vraagstelling voldoet dus niet aan deze voorwaarden.

Ons advies: de klant zal zich aan het contract moeten houden, afspraak is afspraak. Wel kunt u de klant tegemoet komen door ruimte te geven om het later af te nemen, dit binnen de Langste uitvoeringstermijn zoals in uw polis is vastgelegd. Mocht dit niet lukken neem dan contact met ons op.

Ten slotte is - als het goed is - in het contract vastgelegd dat bij het annuleren van de order, kosten in rekening kunnen worden gebracht bij de debiteur. Hier kunt u de debiteur dan ook op aanspreken.

 

 


Disclaimer
Deze vragen en antwoorden hebben een illustratief karakter en zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden en – bepalingen zullen bij eventuele geschillen te allen tijde prevaleren.

Number 7Niet kunnen uitleveren

 • Ik kan niet uitleveren, de goederen mogen niet bij de debiteur worden afgeleverd. Wat nu?

Niet kunnen uitleveren valt in principe niet onder dekking van de polis. Het kredietrisico begint namelijk pas als u heeft geleverd. Heeft u Contractrisico dekking en/of Politiek Risico dekking, zie de bijbehorende vragen en antwoorden, of neem contact met ons op.


Disclaimer
Deze vragen en antwoorden hebben een illustratief karakter en zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden en – bepalingen zullen bij eventuele geschillen te allen tijde prevaleren.

Number 8Niet kunnen afleveren

 • Ik kan niet afleveren, de goederen zijn verstuurd maar de debiteur wil ze niet in ontvangst nemen. Wat nu?

Neem zodra u verneemt dat de debiteur de goederen niet wilt accepteren neem dan  contact op met uw tussenpersoon of accountmanager zodat we samen de beste oplossing kunnen bespreken. Stel de debiteur vanwege het niet nakomen van het contract in ieder geval in gebreke, waarbij u de debiteur aansprakelijk stelt voor alle kosten.


Disclaimer
Deze vragen en antwoorden hebben een illustratief karakter en zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden en – bepalingen zullen bij eventuele geschillen te allen tijde prevaleren.

Number 9Algemeen

 • Nu maatregelen om ons heen worden versoepeld gaat mijn klant eindelijk weer open en wil nieuwe bestellingen plaatsen. Hoe moet ik hier mee omgaan?

Het is belangrijk om eerst vast te stellen of uw klant achterstallig is in de zin van de polis: is de oudste openstaande factuur langer dan 60 dagen vervallen? In dat geval zijn uw nieuwe leveranties niet gedekt. Hoe mooi het ook klinkt, het is onverstandig om de klant dan contant of vooruit te laten betalen, omdat wij dit zullen toerekenen volgens de polisvoorwaarden. Neem daarom contact op met uw tussenpersoon, accountmanager of onze customer service.
 

 

 • Vanuit Atradius gezien, welke sectoren doen het momenteel goed (zoals de farmacie) en welke sectoren hebben tijd nodig om weer te herstellen?

​​Het is eerder een kwestie van sectoren die minder worden beïnvloed door de Corona crisis. Kijk hiervoor op onze Industry Forecast Chart. Enkele van de sterkere sectoren momenteel zijn farmacie, logistiek, delen van de voedingssector, afvalbeheer en IT. Retail en horeca bijvoorbeeld hebben het momenteel daarentegen erg zwaar.Disclaimer
Deze vragen en antwoorden hebben een illustratief karakter en zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden en – bepalingen zullen bij eventuele geschillen te allen tijde prevaleren.

Bent u afnemer?

Uw hulp gevraagd bij het verstrekken van (financiële) informatie.

 

icon - analysis Hoe kan ik helpen?

Binnen een aantal weken is de wereld door het coronavirus er heel anders uit gaan zien. We staan met elkaar voor een grote uitdaging om onze gezondheid veilig te stellen en onze ondernemingen waar mogelijk zo goed mogelijk draaiende te houden. Atradius realiseert zich meer dan ooit dat ook wij een verantwoordelijkheid dragen om met een andere blik naar de dag van vandaag te kijken. Waar mogelijk willen wij met u meedenken om de uitdagingen gezamenlijk aan te pakken, daarom vragen wij u om (financiële) informatie aan ons te verstrekken.

 

Ik word als afnemer gevraagd om (financiële) informatie te verstrekken.

 

 • Waar is deze informatie voor nodig?

Atradius voert periodiek kredietwaardigheidsanalyses uit op de afnemers van onze verzekerde klanten. U zou één van die afnemers kunnen zijn. Op basis van onze analyses wordt bepaald of onze klant verzekerd op rekening (krediet) kan leveren. Dit is in het belang van onze klanten omdat de kredietverzekering hen beschermt tegen het risico van non-betaling. Het is ook in uw belang omdat u door de leveringen op rekening optimaal gebruik kunt maken van uw werkkapitaal.

 

Om dit mogelijk te blijven maken kunt u helpen door informatie aan ons te verstrekken. Alleen volledige en recente (financiële) informatie stelt ons in staat om een zo goed mogelijke analyse te maken van uw (toekomstige) situatie. Hierdoor hopen wij ook in deze moeilijke periode leverancierskrediet te kunnen blijven faciliteren. Hierbij hebben wij dus een gezamenlijk belang.
 

 

 • Waarmee kan ik helpen?

Wellicht bent u inmiddels benaderd, of wordt op korte termijn benaderd, met de vraag om informatie te delen. Wij hopen dat u bereid bent mee te werken aan ons verzoek, ook ondanks u wellicht nog nooit eerder contact met ons heeft gehad.
 

 

 • Hoe weet ik het resultaat van de analyse?

Wij kunnen over de uitkomst van onze analyse van uw onderneming helaas geen harde toezeggingen doen in deze bijzondere tijden, maar spreken ons wel uit om hier, waar mogelijk, samen uit te komen. Uiteraard zullen wij na analyse van uw informatie u over de uitkomst informeren.
 

 

 • Hoe gaat Atradius om met deze vertrouwelijke informatie?

Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken de informatie alleen voor onze eigen analysedoeleinden en delen dit niet met andere partijen.
 

 

 • Waar kan ik de informatie naar toe sturen?

Als u rechtstreeks wordt benaderd dan zal onze kredietanalist zijn/haar contactgegevens met u delen. Mocht u zelf informatie willen toesturen, dan mag dat naar het volgende e-mailadres: informatie@atradius.com. Vermeld bij verzending alstublieft het Kamer van Koophandelnummer van uw onderneming.


Disclaimer
Deze vragen en antwoorden hebben een illustratief karakter en zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden en – bepalingen zullen bij eventuele geschillen te allen tijde prevaleren.

Atradius | Asian lady working from home

Staat uw vraag er niet tussen? Wij helpen u graag verder!

Neem direct contact op met uw tussenpersoon of accountmanager. U kunt ook contact opnemen met Customer Service via onderstaande gegevens.

Bellen?

✆ +31 (0)20 - 553 33 55

Liever mailen?

✉ customerservice.nl@atradius.com

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.